Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Indsendelsen er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Indsendelsesfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF-dokumentfilformat.
  • Der er angivet DOI til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med halvanden linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Billeder, tabeller, figurer og noder skal indsendes separat i mindst opløsningen 300 dpi i formatet .jpg eller .tif: Vi kan mod et mindre honorar tilbyde at sætte noder op.
  • Teksten og filen er anonymiseret mhp. at sikre dobbeltblindt peer review.

Retningslinjer for forfattere

INDSENDELSE

Bidrag indleveres via https://tidsskrift.dk/SANG/about/submissions. Følg instrukserne på siden.

REFERENCESYSTEM

Tidsskriftet bruger Chicago Manual of Style som referencesystem. For den komplette manuskriptvejledning, se her. 

MANCHET

Alle bidrag skal forsynes med et kort resumé på dansk/skandinavisk på ca. 2-3 linjer, som beskriver indholdet.

BIDRAGSKATEGORIER

Tidsskriftet modtager forskellige typer bidrag: forskningsartikler, formidlingsartikler, essays, kommentarer, interviews og anmeldelser.

Forskningsartikel

For forskningsartikler gælder, at de bliver underkastet fagfællebedømmelse (peer-review). Vi henstiller til, at forskningsartikler ikke overstiger 15 normalsider à 2400 tegn inkl. mellemrum, men ekskl. billeder, illustrationer, figurer, noder og bibliografi. Yderligere, supplerende oplysninger bringes i fodnoter. Vi anmoder om, at fodnoter benyttes sparsomt og uden unødvendige ekskurser.

Forskningsartikler skal forsynes med et abstract på engelsk på max. 10 linjer, samt 5-7 relevante nøgleord (keywords). 

Formidlingsartikel

Formidlingsartikler underkastes ikke fagfællebedømmelse og vil ofte ikke kræve samme udførlige referencer og bibliografi som en forskningsartikel. Hvis der anvendes kilder, anføres de efter samme retningslinjer som ved forskningsartikler. I en formidlingsartikel kan man f.eks. anføre et antal artikler og bøger, hvor man kan læse mere. Fodnoter bør helt undgås, og artiklen bør være fokuseret og vinklet. Formidlingsartikler må max. fylde 10 normalsider, ekskl. eventuel bibliografi.

Essay

Essay er mere personligt og frit i stilen end en formidlingsartikel. Vi henstiller til, at et essay ikke overstiger 10 normalsider.

Interview

Interview bør sættes ind i en fortællende ramme, der fastsætter konteksten for interviewet (hvor og hvornår det har fundet sted, hvem er interviewpersonen). Ellers bør formen være præget af (korte) spørgsmål og interviewpersonens svar. Interview må max. fylde 4-5 sider. Det skal være fokuseret og skarpvinklet omkring ét emne. Interview bør så vidt det er muligt forsynes med et billede af interviewpersonen.

Kommentar

Vi bringer gerne korte kommentarer til artikler i tidsskriftet, til aktuelle emner og debatter. Kommentarer må ikke overstige 1 normalside. Tidsskriftet forbeholder sig ret til ikke at trykke kommentarer, der er unødigt polemiske eller indeholder personangreb.

Anmeldelse

Anmeldelser kan være af alle typer litteratur, medier og begivenheder, der relaterer sig til sang som udtryksform.

Som overskrift bringes ”Anmeldelse af + fuld titel på litteratur, medie eller begivenhed”.

Litteratur anføres med:  

Forfatter (for- og efternavn, ved flere sættes fornavne i initialer + efternavn) 
Titel i kursiv 
Evt. oversætter 
Forlag: trykkested 
Årstal 
Antal sider + eventuelle illustrationer 

F.eks.: 

Anmeldelse af Christian Troelsgård, Byzantine Neumes. A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation, Monumenta Musicae Byzantinae, Subsidia, Vol. IX, Museum Tusculanum Press: Copenhagen 2011. 90 sider + appendiks, indices og annoteret litteratur.  

Medier anføres med:

Kunstner (som ovenfor ved litteratur) 
Titel på værk 
Forlag  
Årstal 
Evt. platform (f.eks. Spotify, Tidal, Youtube, Netflix etc.) 
Antal sange/afsnit 
Samlet varighed 

Begivenheder anføres med: 

Kunstner (som ovenfor ved litteratur) 
Titel på begivenhed 
Sted og dato for begivenhed 
Varighed 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.