Om tidsskriftet

SANG er et netbaseret tidsskrift for sang og sangkultur i Danmark og Skandinavien. Formålet med tidsskriftet er at fungere som en paraply for alle de mangfoldige faglige tilgange, som har berøring med emnet sang.

Tidsskriftet SANG bringer artikler, essays, anmeldelser og interviews om sang i alle afskygninger, fra fællessang til solosang og fra rap til salmer, set fra enhver tænkelig faglig vinkel – musikalsk, litterær, sociologisk, etnologisk, religionsvidenskabelig, sundhedsfaglig etc.

I tidsskriftet er der både en afdeling til essayistiske, formidlende indlæg af forskellig art og en afdeling for regulære forskningsartikler, som udsættes for fagfællebedømmelse inden publicering.

Tidsskriftet blev stiftet i 2020 og udkom de første to årgange med to numre pr. år, men er fra 2022 gået over til at publicere løbende.

FAGFÆLLEBEDØMMELSE
Fagfælleprocessen er dobbeltanonym, det vil sige, at artiklens forfatter ikke får oplyst fagfællens navn, og at fagfællen ikke får oplyst forfatterens navn i vurderingsprocessen. Bedømmeren er en kyndig anonym fagfælle fra den akademiske forskningsverden.

OPEN ACCESS
Dette tidsskrift er et Diamond Open Access tidsskrift. Dette betyder, at alt tidsskriftets indhold er tilgængeligt som Open Access øjeblikkeligt efter publicering på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden, samt at publicering i tidsskriftet ikke er forbundet med gebyrer for forfatteren (såsom Article Processing Charges).

OPHAVSRET OG LICENS

Forfatteren til udgivne artikler har ophavsretten til deres artikler. 

Tekster udgivet af SANG følger Creative Commons licens BY-NC. Dette betyder at, du har frihed til at:

  • Dele — kopiere og redistribuere materialet via ethvert medie eller format
  • Tilpasse — remixe, transformere og bygge videre på materialet

Under følgende vilkår:

  • Kreditering— Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde der antyder at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse.
  • Ikkekommerciel— Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.
  • Ingen yderligere begrænsninger— Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.

Bemærkninger:

  • Du behøver ikke efterleve licensen for elementer af materialet som er i public domain, eller hvor din anvendelse er tilladt som følge af en gældende undtagelse eller begrænsning.
  • Der gives ingen garantier. Licensen giver dig måske ikke alle de tilladelser, der er nødvendige for din ønskede anvendelse. F.eks. kan andre rettigheder såsom offentliggørende, privatlivs eller moralske rettighederbegrænse måden hvorpå du bruger materialet.

 

SAMARBEJDE OG STØTTE
Tidsskriftet SANG samarbejder med Videncenter for Sang og støttes af Statens Kunstfond.