Redaktionsgruppe

Lea Wierød Borčak, ph.d.
Seniorforsker og formidler på Videncenter for sang og Enhed for sangforskning, Aarhus Universitet

Uffe Holmsgaard Eriksen, ph.d.
Forsker ved Syddansk Universitet og højskoleunderviser ved FOFs kulturskole

Fedja Wierød Borčak, ph.d.
Freelance forlagsredaktør