Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet

Forfattere

  • Thomas Nordahl

Resumé

I denne artikkelen presenteres det en analyse av hvorfor et fokus på læring er avgjørende i utdanningssystemet. John Hattie sin studie «Visible Learning» settes inn i denne sammenhengen, og det argumenteres for hvordan funnene i denne studien kan brukes i Skandinavia.

Downloads

Publiceret

2022-12-14

Citation/Eksport

Nordahl, T. (2022). Visible Learning som grunnlag for evidens og forbedringsarbeid i utdanningssystemet . Paideia, (Jubilæumsnummer), 117–125. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/135156