S¨ärskilda undervisningsgrupper i grundskolans högstadium

Forfattere

  • Maria Ferlin

Resumé


Alla elever i svensk skola har enligt skollagen rätt till undervisning anpassad till deras förutsättningar. En lösning är att inrätta särskilda
undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Data från sju svenska kommuner visar på fem skilda sätt att organisera dessa grupper. Oavsett vald organisation uttrycker majoriteten av respondenterna att de är nöjda med den egna skolans lösning. Denna nöjdhet kan ha en konserverande effekt och hindra den i internationella överenskommelser framskrivna ambitionen om inkludering i skola och samhälle. Genom att ge röst åt skolledning, lärare och elever bidrar studien med mångas perspektiv på SU-grupper och ger därmed underlag för pedagogiska samtal och kollegialt lärande.

Downloads

Publiceret

2022-07-05

Citation/Eksport

Ferlin, M. (2022). S¨ärskilda undervisningsgrupper i grundskolans högstadium. Paideia, (22), 55–66. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/133151