Den allvarliga lärarbristen i Sverige - hur kunde detta hända och vad kan vi göra?

Forfattere

  • Lena Böstrom
  • Göran Bostedt
  • Marcia Håkansson Lindqvist

Resumé

I denna artikel redovisas troliga orsaker till den omfattande lärarbristen i Sverige och möjligheter att lösa den på längre sikt. Data är baserat på en omfattande litteraturöversikt och en webbundersökning. Den teoretiska förankringen återfinns i tre styrningsteorier och dess konsekvenser för det studerade området. Resultatet visar att lärarbristen kan spåras minst 50 år tillbaka i tiden och att orsakerna är många och komplexa, exempelvis många olika reformer, försämrade villkor, låg status för yrket och New Public Management som styrningsfilosofi. Möjligheterna att lösa problemen på lång sikt är flera: högre löner, bättre arbetsvillkor, stärkt professionsidentitet, högre status samt flexibla vägar att studera till lärare. 

Downloads

Publiceret

2022-07-05 — Opdateret d. 2022-07-05

Citation/Eksport

Böstrom, L., Bostedt, G., & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Den allvarliga lärarbristen i Sverige - hur kunde detta hända och vad kan vi göra?. Paideia, (22), 6–20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/133147