Om tidsskriftet

Alabu er et fagligt tidsskrift, der har til formål at udgive væsentlige forskningsresultater og fund inden for historie og arkæologi i det nordjyske område, så de er tilgængelige for fagpersoner og andre interesserede.

Tidsskriftet blev oprettet i 2022 af Nordjyske Museer med ønsket om at gøre fund og forskningsresultater fra det nordjyske område bredere tilgængeligt.

Alle artikler i tidsskriftet bliver fagfællebedømt inden udgivelse af fagfæller med sagkundskab inden for manuskriptets emnefelt, og som er uafhængige af redaktionen. Fagfællesbedømmelsen foregår således, at der er gensidig anonymitet mellem forfatter og bedømmer.

Tidsskriftet tilbyder øjeblikkelig Open Acces til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden. Det er gratis for forfattere at udgive artikler i ALABU.

Alle artikler udgives under regler for Creative Commons

Forfatterrettigheder og pligter
Forfatteren har den fulde rettighed over teksten, når den er publiceret.
Forfattere har ansvaret for at levere originale værker med tydelige referencer i tilfælde, hvor andres arbejde er anvendt. Er en artikel skrevet af mere end én forfattere, skal alle forfattere være enige om den endelige version af artiklen.
Det er forfatters pligt at sikre, at der ikke er nogen krænkelse af ophavsretten i deres artikel. Alle forfattere er forpligtet til at tilbagekalde eller rette fejl, efter artiklen er publiceret.

Forfattervejledning
Når en artikel afleveres til ALABU bedes forfatter / forfattere følge disse anvisninger.
samt benytte ALABUs wordtemplate