ALABU • Tidsskrift for nordjysk kulturhistorie https://tidsskrift.dk/Alabu da-DK karin.johannesen@aalborg.dk (Karin Johannesen) kirsten.bach@aalborg.dk (Kirsten Bach Larsen) Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Vesterbjerg https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/139932 <p class="p1"><span class="s1">Udgravningen ved Vesterbjerg i Brovst afslørede en bebyggelse der </span>dækkede 1,5 ha og inkluderede 44 bygninger, primært dateret til tidlig middelalder. Bemærkelsesværdige fund inkluderer to store <span class="s1">enkeltskibede langhuse, hvor alle gårdens funktioner sandsynligvis har været under ét tag samt små vinkelformede toskibede bygninger. Den dominerende hustype syntes at være det enkeltskibede hus med rektangulær grundplan, selvom der var betydelig variation i husenes dimensioner, konstruktion og orientering. Udgravningen resulterede i en stor mængde dyreknogler, primært fra domesticerede arter. En hund var blevet gravlagt, mens en hoppe var blevet nedkulet i et hul efter en mislykket foling. En gennemgang af knoglematerialet antyder, at nogle af landsbyens dyr måske er blevet sendt til nærliggende markeder, hvorimod fx udtjente heste, til trods for kri</span><span class="s2">stendommens forbud mod spisning af hestekød, alligevel kunne </span><span class="s1">ende på spisebordet.</span></p> Thomas Rune Knudsen, Jacob Kveiborg Copyright (c) 2023 ALABU • Tidsskrift for nordjysk kulturhistorie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/139932 Tue, 10 Oct 2023 00:00:00 +0200 Fragmenterede grave https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/140427 <p class="p1">Våbengravsskikken introduceres i slutningen af førromersk jernalder i Nordjyl<span class="s1">land. Både våben og andre gravgenstande tolkes ofte som gravgaver, men kan </span><span class="s2">nogle af genstandene også have været del af gravritualerne? Med udgangspunkt i </span><span class="s1">en mindre gravplads ved Jetsmark Skole i det sydvestlige Vendsyssel med 24 </span><span class="s2">brandgrave, hvor to er våbengrave, analyseres brandgravsmaterialet fra Nordjylland. Sammensætningen af gravgenstande er meget ensartet, og især keramik og dyreknogler tolkes som dele af gravritualet snarere end som gravgaver. Kun i den ene af de to våbengrave fra Jetsmark Skole adskiller mængden af keramik sig fra de øvrige grave, og dette tyder på, at våbnene har indikeret de gravlagte individers </span><span class="s1">identitet fremfor rigdom og status. Dermed både bryder våbengravene med en </span><span class="s2">tidligere tradition, hvor gravene kun indeholdt få gravgenstande, og indikerer begyndelse på en ny tradition, hvor gravskikken i højere grad udtrykker individets identitet igennem gravgenstande som fx våben.</span></p> Karin Johannesen Copyright (c) 2023 Karin Johannesen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/140427 Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 +0200 Sdr. Tranders https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/140426 <p>Sdr. Tranders landsbykomplekset viser en bebyggelseskontinuitet som ikke ses mage i det nordjyske materiale. Lokaliteten ved Sdr. Tranders har været bebygget igennem ca. 1.300 år fra yngre bronzealder til yngre jernalder. Bebyggelsen opstår i yngre bronzealder per. VI med spredte enkeltliggende gård, men samles allerede i ældre førromersk jernalder til en landsby. Landsbystrukturen ændrer sig flere gange igennem jernalderen, ligesom hele landsbyen i yngre romersk jernalder flyttes mod øst, og samtidig anlægges også en gravplads syd for landsbyen. Der ses en markant forskel i byggetraditionen gennem de forskellige faser af landsbyen. Lokalitetens sammenbrud falder sammen med overgangen mellem ældre og yngre germansk jernalder og ses bl.a. ved en række <sup>14</sup>C-dateringer og kan måske kædes sammen med de store vulkanudbrud og de efterfølgende klimaforandringer i årene efter 536 e.Kr.</p> Lars Egholm Nielsen Copyright (c) 2023 Lars Egholm Nielsen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/140426 Mon, 09 Oct 2023 00:00:00 +0200 Pilgrimsmærker og pilgrimme i Aalborg https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/141381 <p>Det seneste årtis arkæologiske udgravninger i Aalborg har mere end firedoblet byens fundmængde af middelalderlige pilgrimsmærker til ca. 67. De udgør dermed en betydelig del af Danmarks samlede fundmængde på ca. 288. Fundene fortæller, at pilgrimsmærker og pilgrimsfærd var aldeles velkendt i Aalborgs middelalder selvom de skriftlige kilder næsten er tavse derom. Mærkerne vidner om rejser, der er nået til Europas største valfartsmål som Rom, Santiago de Compostela, Køln, Aachen og Wilsnack. Aalborg-pilgrimme har også besøgt et at Nordens største mål i Vadstena ved flere lejligheder. Fundene giver også indtryk af en betydelig valfart til hjemlige mål, og den stigende fundmængde gør det muligt, at foreslå nye, hjemlige valfartsmål som steder, hvor der er produceret og solgt pilgrimsmærker. Det foreslås således, at der f.eks. har været solgt pilgrimsmærker ved birgittinerklostret i Mariager og måske ved det ”Hellige sakramente” i Kippinge på Falster.</p> Christian Vrængmose Jensen Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://tidsskrift.dk/Alabu/article/view/141381 Wed, 18 Oct 2023 00:00:00 +0200