Beretning om det i Breslau i Septbr. 1845 afholdte tydske Landmandsmøde, med nogle indledende Ord om Schlesiens Landboforhold.

  • Provst Wallentin

Resumé

Beretning om det i Breslau i Septbr. 1845 afholdte tydske Landmandsmøde, med nogle indledende Ord om Schlesiens Landboforhold.

Publiceret
2018-01-18
Citation/Eksport
Wallentin, P. (2018). Beretning om det i Breslau i Septbr. 1845 afholdte tydske Landmandsmøde, med nogle indledende Ord om Schlesiens Landboforhold. Tidsskrift for Landøkonomi, 28. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/98650