Kontaktperson

Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Rolighedsvej 25
1958 Frederiksberg C
Danmark

Primær kontaktperson

Henning Otte Hansen
Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabc/o Københavns Universitet

Kontaktperson for support

Tidsskrift.dk