Metoder og apparater til vandindholdsbestemmelse i korn.

  • S. Sonne Kofoed
  • T. Tougaard Pedersen

Resumé

Metoder og apparater til vandindholdsbestemmelse i korn.
Publiceret
2018-01-18
Citation/Eksport
Sonne Kofoed, S., & Tougaard Pedersen, T. (2018). Metoder og apparater til vandindholdsbestemmelse i korn. Tidsskrift for Landøkonomi, 135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftlandoekonomi/article/view/100326