Formale und semantische Unschärfen in vielgliedrigen Verbalkomplexen. Der Ersatzinfinitiv und anderes

  • Per Bærentzen

Abstract

I forskellige germanske sprog opviser mangeleddede verbalkomplekser, dvs. verbalkomplekser med mere end to verbalformer, undertiden formale og deraf afledte semantiske afvigelser i forhold til normalkonstruktionerne, som de foreligger i de blot toleddede verbalkomplekser. De formale afvigelser lader sig beskrive ved hjælp af tre afvigelsesprincipper, der indfanger de påvirkninger, som verbalformerne i de mangeleddede komplekser udøver på hinanden. De semantiske følgevirkninger vedrører først og fremmest temporalsemantiske forhold. En fra tysk velkendt afvigelsestype er den såkaldte erstatningsinfinitiv, der også – om end sjældnere – forekommer i bl.a. dansk. Den har i tysk en kompliceret udviklingshistorie og tillige i bestemte tilfælde en ordstillingsmæssig effekt, der er begrundet i behovet for en sikker aflæsning af sætningers temporalitet.
Published
2004-05-08
How to Cite
Bærentzen, P. (2004). Formale und semantische Unschärfen in vielgliedrigen Verbalkomplexen. Der Ersatzinfinitiv und anderes. Tidsskrift for Sprogforskning, 2(2), 127-139. https://doi.org/10.7146/tfs.v2i2.57
Section
Thematic Articles