Redaktionsgruppe

Editor-in-Chief

Ulf Dalvad Berthelsen, DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Editors

Peter Widell, Danmark
Simon Borchmann, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet
Ole Togeby, Aarhus Universitet, Danmark
Volkmar Engerer, Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA, Danmark

Editorial Board

Hans Arndt, Danmark
John Ole Askedal, Norge
Peter Bakker, Danmark
Lars Grassmé Binderup, Danmark
Ludwig M. Eichinger, Tyskland
Peter Harder, Danmark
Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson, Norge
Susanne Annikki Kristensen, Aalborg Universitet, Danmark
Anna Margetts
Johanna Mattissen
Jan Rijkhoff, Danmark
Klaus Robering, Danmark
Sten Vikner, Danmark
Søren Wichmann
Camilla Wide, Finland

Web Editor

Ane Line Søndergaard, Danmark

Special Issue Editors

Ken Ramshøj Christensen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Danmark

List of Reviewers 2003-2008

Hans Arndt, Danmark
John Ole Askedal, Norge
Peter Bakker, Danmark
Lars Grassmé Binderup, Danmark
Ludwig M. Eichinger, Tyskland
Volkmar Engerer, Det Informationsvidenskabelige Akademi - IVA, Danmark
Nora England, USA
Michael Fortescue, Danmark
Peter Harder, Danmark
Kees Hengeveld, Holland
Anna Margetts
Johanna Mattissen
Esther Pascual, Holland
Andrew Pawley
Klaus Robering, Danmark
Eva Schultze-Berndt
Sten Vikner, Danmark
Søren Wichmann