Oplysninger til bibliotekarer

TEOL-information i papirform distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen.  Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Christensen på telefon 35 32 36 08 eller på email: pic@teol.ku.dk