Om tidsskriftet

Bladet TEOL-information udgives af Det Teologiske Fakultet og udkommer to  gange årligt, i februar og  september. Det indeholder nyt fra fakultetet vedørende ph.d.-projekter, forskningsprojekter, nye undervisningstilbud, personalia mv.

TEOL-information i papirform distribueres gratis til udvalgte offentlige og kirkelige institutioner samt til indenlandske universiteter, gymnasier, hovedbiblioteker og pressen.  Bladet kan rekvireres ved henvendelse til Pia Christensen på telefon 35 32 36 08 eller på email: pic@teol.ku.dk

Meninger, der tilkendegives i TEOL-information, gengiver de enkelte forfatteres synspunkter og er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.