Redaktionsgruppe

Ansvarshavende redaktør: Dekan (konst.), lektor, dr.theol. Carsten Selch Jensen
Redaktion: Lektor, ph.d. Christine Svinth-Værge Põder