REFORMATION, UNIVERSALISME, PARTIKULARISME OG NATIONAL VELFÆRDSSTAT

Forfattere

  • Uffe Østergård Professor emeritus Europæisk og Dansk Historie CBS Adjungeret professor Medlem af LUMEN centeret Aarhus Universitet

Nøgleord:

Jørn Henrik Petersen, Fra Luther til konkurrencestaten, Heinz Schilling, Marthin Luther Rebel i en opbrudstid, Reformationen, Velfærdsstaten

Referencer

Baldwin, Peter, The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare State, 1875-1975, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

De Maio, Romeo, Michelangelo e la controriforma, Bari: Laterza 1978, ebog 1990.

Fabricius Møller, Jes and Østergård, Uffe, ‘Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011’, Yvonne Werner and Jonas Harvard (eds.), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, European Studies vol. 31, Amsterdam and New York: Rodopi Press 2013, 165-189.

Hall, John, Korsgaard, Ove and Pedersen, Ove K. (eds.), Building the Nation. Grundtvig and Danish National Identity, Montreal: McGill-Queen’s University Press 2015.

Harste, Gorm, ’Arbejdssamfundet – Weber og Durkheim om arbejdsetik og samarbejdsetik’, Økonomi og Politik 27:1 2003, 53-66.

Holm, Bo Kristian, anmeldelse, Dansk Teologisk Tidsskrift 75, 2012, 140-43.

Kaufmann Thomas, ‘Lutherische Konfessionskultur in Deutschland – eine historiographische Standortbestimmung’, in Th. Kaufmann, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts, Tübingen: Mohr Siebeck 2006, 3-26.

Knudsen, Tim, ’Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat’, i Knudsen, Tim (red.), Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 20-64.

Kolstrup, Søren, Velfærdsstatens rødder. Fra kommunesocialisme til folkepension, SFAH skriftserie nr. 38, Kbh.: 1997.

Korsgaard, Ove, N.F.S. Grundtvig, Statskundskabens klassikere, Kbh.: DJØF forlag 2012.

Larsen, Kurt E., En bevægelse i bevægelse. Indre Mission i Danmark 1861-2011, Kbh.: Lohse 2011.

MacCulloch, Diarmaid, Reformation. Europe’s House Divided 1490-1700, London: Penguin 2004.

MacCulloch, Diarmaid, A History of Christianity, BBC 6:6, 2009. 222

Nelson, Robert, Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy: A Different Protestant Ethic, Århus: Aarhus Universitetsforlag (under publication).

Nykjær, Mogens, Peterskirken. Historie og betydning, Kbh.: Gyldendal 2000.

Parker, Geoffrey, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659, Cambridge: Cambridge University Press 1972.

Parker, Geoffrey, ‘If the Armada had landed’, History 61, 1976 (reprint in G. Parker, Spain and the Netherlands 1559-1659, London: Collins 1979).

Parker, Geoffrey, The Dutch Revolt, London: Pelican Books 1985.

Parker, Geoffrey, Philip II, Chicago: Open Court 1995.

Parker, Geoffrey, The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge: Cambridge University Press 1988.

Petersen, Jørn Henrik, Ret og pligt – pligt og ret. Refleksioner over den socialdemokratiske idéarv, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014.

Petersen, Jørn Henrik, Fra Luther til konkurrencestaten, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2016.

Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus og Hansen, Gunder Hansen, Nils(red.), I himlen således også på jorden, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010.

Petersen, Jørn Henrik, Petersen, Klaus og Christiansen, Niels Finn (red.), Dansk velfærdshistorie I-VI, Odense: Syddansk universitetsforlag 2010-15.

Schilling, Heinz, ‘Luther, Loyola, Calvin und die europäische Neuzeit‘, Archiv für Reformationsgeschichte 85 1994, 5-31.

Schilling, Heinz, Martin Luther. Rebel i en opbrudstid, Kbh.: Kristeligt Dagblads forlag 2014.

Struwe, Kamma, Kirkerevolution i 1890’erne. Biografisk-historisk kulturbillede, Kbh.: C.A. Reitzel 1995.

Sørensen, Gert, Niccolò Machiavelli, Statskundskabens klassikere, Kbh.: DJØF forlag 2014.

Sørensen, Gert og Jensen, Carsten, Antonio Gramsci, Statskundskabens klassikere, Kbh.: DJØF forlag 2016.

Taylor, Charles, A Secular Age, Cambridge Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2007.

Taylor, Chloë, The Culture of Confession from Augustine to Foucault: A Genealogy of the ‘Confessing Animal’, New York: Routledge 2008.

Thomsen, Hanne, Fra gas til el. Koldings gasforsyning 1861-2005, Hobro: GASmuseet 2008.

Thomsen, Hanne, GAS – fra den sorte til den grønne og ud i det blå. DGF 2011, Hobro: GASmuseet 2012.

Thomsen, Hanne og Thorndal, Jytte, El og gas til danske kommuner, Hobro: GASmuseet 2010.

Wåhlin, Vagn, Skolevirke og trosliv. Indre Mission. Bevægelse, vækkelse, oplysning, uddannelse gennem 100 år, Aarhus: Aarhus Universitet 1990.

Zweig, Stefan, Erasmus af Rotterdams triumf og tragedie, Kbh.: Kristeligt Dagblads forlag 2015.

Østergård, Uffe, ’Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten’, Klaus Petersen (red.), 13 Historier om den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, 27-37.

Østergård, Uffe, ’Georg Brandes og Europa i dag’, Olav Harsløf (red.), Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9. november 2002, Kbh.: Museum Tusculanum Press 2004, 31-46.

Østergård, Uffe, ’Lutheranismen og den universelle velfærdsstat’, J.H. Schjørring (red.), Kirken og velfærdsstaten, Kbh.: Anis Forlag, 2005, 147-184.

Østergård, Uffe, ‘Lutheranism, nationalism and the universal welfare state – National churches and national identity after the Reformation and the development of the welfare state in the Nordic nation states’, Katharina Kunter und Jens Holger Schjørring (Hrsg.), Europäisches und Globales Christentum / European and Global Christianity. Herausforderungen

und Transformationen im 20. Jahrhundert / Challenges and Transformations in the 20th Century, Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte Reihe B Band 54, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 78-101.

Østergård, Uffe, “Review-essay: Grundtvig som politisk tænker”, Økonomi og Politik 2012:4, 114-118.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Østergård, U. (2017). REFORMATION, UNIVERSALISME, PARTIKULARISME OG NATIONAL VELFÆRDSSTAT. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 202–222. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96419