PURITANEREN - TANKER OM PER H. HANSENS HISTORIESYN

Forfattere

  • Poul Duedahl Lektor, Ph.d. Historiestudiet Institut for Kultur og Globale Studier Aalborg Universitet

Nøgleord:

replik, Per H. Hansen, temp 13, ondskabens øjne

Referencer

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven), § 2, stk. 3.

Carr, E.H.: What is History? Harmondsworth: Penguin Books 1964.

Duedahl, Poul: ”Historiens nytte”, Berlingske Tidende 19.8.2007.

Duedahl, Poul: ”Normalitet og afvigelse”, i Poul Duedahl m.fl. (red.): De måske udstødte. Historiens marginale eksistenser. Viborg: Aalborg Universitetsforlag 2005 s. 13-39.

Duedahl, Poul: Ondskabens øjne. En biografi om Jens Nielsen. København: Gads Forlag 2016.

Fabricius-Møller, Jes: ”Biografien som moderne genre”, Historisk Tidsskrift, bd. 109, nr. 2, 2009, s. 504-512.

Hansen, Per H.: Da de danske møbler blev moderne. 2. udg., Latvia: Syddansk Universitetsforlag og Lindhardt & Ringhof 2016.

Jensen, Bernard Eric: Historie – livsverden og fag. København: Gyldendal 2003.

Jensen, Bernard Eric m.fl. (red.): Livet fortalt – litteraturhistoriske og faghistoriske biografier i 1990’erne. København: Samfundslitteratur 1999.

Kondrup, Johnny: ”Biografi”, Den Store Danske Encyklopædi, bd. 3. København 1995, s. 20.

Merleau-Ponty, Maurice: The Structure of Behavior. Boston: Beacon Press, 1963 (1942).

Mørch, Søren: 24 statsministre. København: Gyldendal 2000.

Nasaw, David: “Introduction”, American Historical Review, bd. 114, nr. 3, 2009, s. 573-578.

Nietzsche, Friedrich: Historiens nytte. København: Tiderne Skifter 1996 (1874).

Olden-Jørgensen, Sebastian: ”Fakta, fortolkning og fortælling. Om narrativitet og historisk videnskab”, Fortid og Nutid, december 2001, s. 295-305.

Pimlott, Ben: “Is Political Biography an Art?”, i W.R. Louis: Still more adventures with Britannia.

Personalities, Politics and Culture in Britain. London: I.B. Taurus 2003.

Possing, Birgitte: Ind i biografien. Om at portrættere et menneske. København: Gyldendal 2015.

Schlesinger, Jr., Arthur M.: “Editor’s note”, i Douglas Brinkley: Gerald R. Ford. The American Presidents Series. The 38th President, 1974-1977, New York: Macmillan 2007.

Tosh, John: The Pursuit of History. The aims, methods and new directions in the study of modern history, 5. Udg.. London & New York: Pearson 2010.

Wight, Martin: ”Why Is There No International Theory?”, i H. Butterfield og M. Wight (red.): Diplomatic Investigations. London: Allen and Unwin 1966, s. 17-34.

Zeldin, Theodore: Det Private Livs Historie. Viborg: Tiderne Skifter, 1996 (1994).

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Duedahl, P. (2017). PURITANEREN - TANKER OM PER H. HANSENS HISTORIESYN. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 189–201. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96415