INFORMATIONSSAMFUNDET I HISTORISK PERSPEKTIV

Forfattere

  • Jens Christensen Lektor, Dr.phil. Institut for Kommunikation og Kultur Aarhus Universitet

Nøgleord:

informationssamfundet, informationens historie, oversigt

Resumé

Informationssamfundet – i historisk perspektiv

Ligesom den generelle historie kan informationens historie opdeles i en række tidsaldre. I de før-moderne landbrugssamfund indtil o. 1500 foregik informationsarbejdet uden for en lille elite mest mundtligt. Det moderne samfund tog sin første spæde, men vigtige begyndelse fra det 16. til det 18. århundrede, da markedsøkonomien, staten og individualismen dukkede op og benyttede sig af den tidligste form for en skreven og videnskabelig kultur. Den første industrielle revolution i det 19. århundrede fungerede som overgang til de 20. århundredes generelle gennembrud for det moderne industrisamfund, der med udgangspunkt i store videnskabeligt funderede virksomheder og statsforvaltninger fik det systematiske informationsarbejde til at accelerere, hjulpet på vej af massemedierne. På vej ind i det 21. århundrede fik globaliseringen og digitaliseringen produktion, brug og lagring af information til at stige så dramatisk, at man begyndte at omtale nutiden som informationssamfund.

 

Siden 1960’erne har økonomer og andre teoretikere søgt at indkredse det samfund, som det sidste halve århundrede har flyttet det fysiske tyngdepunkt fra produktionsarbejde til videns- og administrativt arbejde. Herunder skiftede den oprindelige kvantitative tilgang til et øget fokus på en mere kvalitativ forståelse af dybden iog karakteren af de nye samfund.

Referencer

Akhgar Babak, Andrew Staniforth, Francesco Bosca (red.): Cyber Crime and Cyber Terrorism Investigator’s Handbook, Waltham, USA: Syngress, 2014.

Beck, Ulrich: Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage, 1992.

Bell, Daniel: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1973.

Beniger, James: The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Bernal, J.D.: Science in History, 1-4, London: Watts, 1969.

Boyce George, James Curran, Pauline Wingate: Newspaper History from the Seventeenth to the Present Day, London: Constable, 1978.

Briggs Asa and Peter Burke: A Social History of the THE MEDIA. From Gutenburg to the Internet, Cambridge, UK: Polity Press, 2009.

Briggs, Charles F.: ’Historiographical Essay. Literacy, Reading, and Writing in the Medieval West’, Journal of Medieval History, 4, 2000, 397-420.

Buringh E. and J.I. Van Zanden: ‘Charting the Rise of the West: Manuscripts and Printed Books in Europe. A Long-Term Perspective from the Sixth through the Eighteenth Centuries’, The Journal of Economic History, 2, 2009, 409-445. 178

Castells, Manuel: The Information Age: Economy, Society and Culture, 1-3, Oxford, UK: Blackwell, 1996-2000.

Chandler, Alfred D. Jr.: The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Cambridge, MA: The Belknap Press.

Chandler, Alfred D. Jr.: Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Cambridge, MA: The Belknap Press, 1990.

Chandler, Alfred D. Jr.: Inventing the Electronic Century: the Epic Stories of the Consumer Electronics and Computer Industries, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

Chandler, Alfred D. Jr.: Shaping the Industrial Century: the Remarkable Story of the Evolution of the Modern Chemical and Pharmaceutical Industries, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.

Christensen, Jens: Digital Business in the Digital Age, København: BoD, 2015.

Christensen, Jens: ‘Kan teknologi og forretning adskilles? Om konstruktivismens blindgyder’, i Kasper Schiøler & Søren Riis (red.): Nye spørgsmål om teknikken, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2013, 375-393.

Christensen, Jens: Forretningsanalysen – før, nu og i fremtiden, København: BoD, 2015.

Cipolla Carlo M. (red.): The Fontana Economic History of Europe, 1-6, Glasgow: Collins, 1973-1978.

Danmarks Statistik: Befolkningens udvikling 2014, København: Danmarks Statistik, 2015.

Dertouzos, Michael L.: What Will Be: How the New World of Information Will Change Our Lives, San Francisco: HarberEdge, 1997.

De Vries, Jan: The Industrious Revolution. Consumer Behavior and the Household Economy 1650 to the Present, New York: Cambridge University Press, 2008.

Drucker, Peter: The Age of Discontinuity, London: Heinemann, 1969.

Feng Li and David Branner Prager: Writing & Literacy in Early China: Studies from the Columbian Early China Seminar, Seattle: University of Washington Press, 2011.

Frank, André Gunder, ReOrient – Global Economy in the Asian Age, Berkeley: University of California Press, 1998.

Freeman, Chris and Francisco Louçã: As Time Goes by. From the Industrial Revolution to the Information Revolution, Oxford, UK: Oxford University Press, 2001.

Giddens, Anthony: The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge, UK: Polity Press, 1984.

Giddens Anthony: Runaway World: How Globalization is Reshaping Our World, London: Profile, 1999.

Giddens Antony and Philip W. Sutton (7.udg.): Sociology, Cambridge, UK: Polity, 2013.

Gladden, E.N.: A History of Public Administration, I-II, London: Franck Cass, 1972.

Gleick, James: The Information: A History, a Theory, a Flood, New York; Pantheon, 2011.

Goody, Jack: The Interface between the Written and the Oral, Cambridge, UK: Cambridge University Press. Graham Mark and William H. Dutton (red.): Society & the Internet. How Networks of Information

and Communication Are Changing Our Lives, Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.

Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Darmstadt: Luchterhand, 1962.

Holton, Robert J. (2.udg.): Globalization and the Nation State, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Horodowich, Elizabeth: ‘Introduction: Speech and Oral Culture in Early Modern Europe and Beyond’, Journal of Early Modern History, 16, 301-313.

Horstbøll, Henrik: Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark i det 17. og 18. århundrede. En kulturhistorisk undersøgelse, København: Museum Tusculanums Forlag, 1999.

Jensen, Poul: Dansk Statistik: 1950-2000, 1-2, København: Danmarks Statistik, 2000.

Johansen, Hans Chr.: Dansk økonomisk statistik 1814-1980, København: Gyldendal, 1985.

Knudsen Tim, Ditlev Tamm, Leon Jespersen, E. Ladewig Petersen, Peter Bogason (red.): Dansk Forvaltningshistorie, 1-3, København: Jurist- og Økonomforbundet, 1996-2000.

Landes, Davis S, Joel Mokyr, William J. Baumol (red.): The Invention of Enterprise, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. 179

Latour, Bruno: Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

Latour, Bruno: Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network-Theory, New York: Oxford University Press, 2005.

Lerner, Fred: The Story of Libraries. From the Invention of Writing to the Computer Age, New York: Continuum, 1998.

Machlup, Fritz: The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962.

Maddison, Angus: The World Economy. A Millenial Perspective, Paris: OECD, 2001.

Mathur Nita (red.): Consumer Culture, Modernity and Identity, Los Angeles: SAGE, 2014.

Maxwell, Richard: Herbert Schiller, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2003.

Negroponte, Nicholas: Being Digital, New York: Knopf, 1995.

Nellemann George, Iørn Piø, Birgit Vorre: Dagligliv i Danmark i Vor Tid, 1-2, København: Nyt Nordisk Forlag, 1988-1989.

North, D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.

OECD: Trends in the Information Economy, OECD: Paris, 1986.

OECD: Information Technology Outlook: ICTs and the Information Economy, OECD: Paris, 2002.

OECD: Measuring the Information Economy, OECD: Paris, 2005-2011.

OECD: Measuring the Digital Economy, OECD: Paris, 2014.

Olesen Larsen Peder og Markus von Ins: ’The Rate of Growth in Scientific Publication and the Decline in Coverage Provided by Science Citation Index’, Scientometrics, 3, 575-603, 2010.

Parker, Geoffrey G., Marshall W. Van Alstyne, and Sangeet Paul Choudary: Platform Revolution. How Networked Markets Are Transforming the Economy – and How to Make Them Work for You, New York: Norton, 2016.

Perkin, Harold: The Rise of Professional Society: England since 1880, London: Routledge, 1999.

Porat, Mark Uri: The Information Economy: Definition and Measurement, Washington, DC: United States Department of Commerce, 1977.

Ridder-Symoens Hilde de and Walter Ruegg (red.): A History of the University in Europe, 1-4, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992-1997.

Samfundet og statistikken. Et historisk rids 1769-1950, København: Det Statistiske Departement, 1950.

Schiller, Herbert I.: Culture, Inc.: The Corporate Takeover of Public Expression, New York: Oxford University Press, 1989.

Schneier, Bruce: Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, New York, Norton, 2016.

Singer Charles (red.): A History of Technology, 1-7, Oxford; Clarendon Press, 1956-1978.

Steensberg Axel (Red.): Dagligliv i Danmark i det 19. og 20. århundrede, 1-2, København: Nyt Nordisk Forlag, 1963-1964.

Steensberg Axel (red.)(2. udg.): Dagligliv i Danmark i det 17. og 18. århundrede, 1-8, København: Nyt Nordisk Forlag, 1981-1982.

Sundbo, Jon, Giorgio Baiardelli, Sergio Rocah: Informationssektoren, informatikken og beskæftigelsen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983.

Thomsen, Niels: Dagbladskonkurrencen 1870-1970: politik, journalistik og økonomi i dansk dagspresses strukturudvikling, 1-2, København: Gads Forlag, 1970.

Tilly, Charles: Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990, Cambridge, MA: Blackwell.

Toffler, Alvin: Future Shock, New York: Bantam Books, 1970.

Toffler, Alvin: The Third Wave, New York: Bantam Books, 1981.

Toffler, Alvin: Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century, New York: Bantam Books, 1990.

Toffler, Alvin: Revolutionary Wealth, New York: Knopf, 2006.

Trottier, Daniel and Christian Fuchs (red.): Social Media, Politics, and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime, and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, New York: Routledge, 2015. 180

Van Dijck, Jose: The Culture of Connectivity: A Critical History, Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.

Webster, Frank (3. udg.): Theories of the Information Society, London: Routledge, 2014.

Weil, David (2nd ed.): Economic Growth, New York: Pearson, 2013.

Williams, Kevin: Read All About It! A History of the British Newspaper, Abingdon, UK: Routledge, 2009.

Woolf, Greg: ‘Ancient Illiteracy?’, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 2, 31-42, 2015.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Christensen, J. (2017). INFORMATIONSSAMFUNDET I HISTORISK PERSPEKTIV. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 151–180. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96409