(BOG)SIDENS MANIFESTATIONER - ET BOGHISTORISK STUDIE AF INFORMATIONS- OG KUNDSKABSIDEALER I TRE DANSKE ENCYKLOPÆDIER

Forfattere

  • Maria Simonsen Post.doc. Institut for Kultur og Globale Studier Aalborg Universitet

Nøgleord:

informationssamfundet, informationsidealer, kundskabsidealer, encyklopædier, medievilkår

Resumé

(Bog)sidens manifestationer - Et boghistorisk studie af informations- og kundskabsidealer i tre danske encyklopædier

Igennem en undersøgelse af den encyklopædiske (bog)side, forsøger artiklen at indfange de informations- og kundskabsidealer, som har præget encyklopædiudgivelsen i løbet af de sidste 100 år. I fokus står de moderne udgivelser med tre generationers universalencyklopædier: Salmonsens Konversationsleksikon, Lademanns Leksikon og Den Store Danske Encyklopædi. Det er alle encyklopædier, der opnåede stor udbredelse i deres trykte form, og som på mere eller mindre succesfuld vis blev overført fra trykt til digitalt og på den måde har fået et efterliv i en ny udgivelsesform. Encyklopædiens materialitet har ikke kun været tilpasset den aktuelle tids informations- og kundskabsformidling, den er også en markedsdreven kultur, der skal generere økonomisk gevinst. De encyklopædiske udgivelser er derfor blevet justeret efterhånden som medievilkårene har forandret sig.

Referencer

Axel Andersen: Danske opslagsværker. Supplement og rettelser, København: G.E.C. Gad 1974.

Andersen, Axel: Veje til viden. Håndbog i informationsvidenskab, København: Gyldendal 1996.

Andresen, Aage (red.): Mentor: konversationsleksikon. 2 udg. København: Grafisk Forlag 1958.

Aronsson, Lars: “Project Runeberg’s Electronic Facsimile Editions of Nordic Literature. Konferencebidrag”, ICCC/IFIP konference om Electronic Publishing, Ronneby, Sverige. 11. maj 1999.

Bang, Jørgen: Fra Godiche til Schultz. Bogtrykkeri og forlag i 300 år 1661-1961, København: J.H. Schultz 1961.

Bang, Jørgen: ’Den Store Salmonsen’, Danske opslagsværker af Axel Andersen (red.), København: G.E.C. Gad 1970.

Blangstrup, Christian: Salmonsens store illustrerede Konversationsleksikon, København: Brødrene Salmonsens Forlag 1893-1911.

Blangstrup, Christian: Salmonsens Konversationsleksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1915-1930.

Berg, Siv Frøydis et al.: All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år. Nasjonalbiblioteket/ Universitetet i Oslo 2012.

Birkelund, Palle, Esli Dansten & Lauritz Nielsen: Nordisk Leksikon for Bogvæsen I-II, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1951-82.

Carlsen, Sigmund: ”All verdens viten”. Litt om leksika gjennom tidene. Oslo: Aschehoug 1968.

Carruthers, Mary: The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge: Cambridge University Press 2008.

Dahlström, Mats: Under utgivning: Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion, Borås: Valdrid 2006.

Gaskell, Philip: A New Introduction to Bibliography, New Castle: Oak Knoll Press (1972) 2009.

Grafton, Anthony: La page de l’Antiquité à l’ère du numérique: histoire, usages, esthétiques, Paris: Hazan, 2012.

Hertel, Hans (red.): Litteraturens vaneforbrydere, kritikere, forlæggere og lystlæsere gennem 150 år. København: Forening for Boghaandværk 1990.

Hertel, Hans: Den daglige bog. Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennem 500 år. København: Forening for Boghaandværk 1983.

Ingerslev, Christian Frederik: Nordisk Conversationslexikon Bind 5, Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1863.

Langer, Torben Wang: Lademanns Leksikon, København: Lademanns Forlag 1982-88.

Lund, Jørgen (red.): Den Store Danske Encyklopædi bind, København: Gyldendal 1994-2001.

Lundblad, Kristina: ’Dokument, taktilitet och ”diakronisk doft”. Om några förmågor och egenskaper hos det analoga och det digitala’, Återkopplingar, Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars (red.), Lund: Mediehistorisk arkiv nr. 28, Mediehistoria, Lunds universitet 2014.

Lundblad, Kristina: ’Kodexsimulationer’, Bokhistorier. Studier tillägande Per S. Ridderstad, Kristina Lundblad et al. (red.). Stockholm: Signum 2007. 150

Mak, Bonnie: How the Page Matters, Toronto: University of Toronto Press 2011.

Manguel, Alberto: ‘A Brief History of the Page’, A Reader on Reading, New Heaven: Yale University Press 2010.

Nicolet, André: Encyklopædier og Konversationslexika gennem Tiderne. København: J.H. Schultz 1946.

Raunkjær, Palle & Alex Waldbuhm Marke: Den Lille Salmonsen, København: J.H. Schultz 1937-40.

Rudin, Bo: Pappersmakeri. Ett klassiskt hantverks historia och teknik, Hässelby: Rudins 1995.

Rudin, Bo: Papperets Historia, Vällingby: Rudins 1987.

Sejerkilde, Henrik: Dansk Bogdesign i det 20. århundrede. Syddansk Universitetsforlag.

Simonsen, Maria: Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok og Salmonsens Konversationsleksikon, Centrum för Öresundsstudier nr. 37, Lund: Makadam förlag 2016.

Simonsen, Maria: ’Encyklopedins mångsidighet. Boksidans förändring från tryckt till digital version’, Biblis 75, Stockholm: Föreningen Biblis 2016, s. 38-51.

Stoicheff, Peter & Andrew Taylor (red.): The Future of the Page (Studies in Book & Print Culture), Toronto: University of Toronto Press 2003.

Strelitz, Paula, Gottlieb Japsen, Mikal Rode & Erik Lund: Den Nye Salmonsen, København: J.H. Schultz 1949.

Svedjedal, Johan: ’Boken tiger, boken talar’, I Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliograf, Mats Malm m.fl. (red.). Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet 2009.

Tschichold, Jan: Bokens proportioner, Göteborg: Wezätas Skriftserie Nr. 7, 1955.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Simonsen, M. (2017). (BOG)SIDENS MANIFESTATIONER - ET BOGHISTORISK STUDIE AF INFORMATIONS- OG KUNDSKABSIDEALER I TRE DANSKE ENCYKLOPÆDIER. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 127–150. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96408