”ET AFSLUTTET HELE” - INFORMATIONSFORSTÅELSER I ILLUSTRERET TIDENDE 1859-1924.

Forfattere

  • Laura Skouvig Lektor IVA, Københavns Universitet

Nøgleord:

informationssamfundet, informationsforståelser, illustreret tidende, retorisk genreteori

Resumé

”Et afsluttet Hele”: Informationsforståelser i Illustreret Tidende 1859-1924.


I denne artikel undersøger forfatteren med udgangspunkt i retorisk genreteori, hvordan skiftende redaktioner af ugebladet Illustreret Tidende forstod information, og hvordan disse skiftende informationsforståelser kom til udtryk i bladet. Illustreret Tidende var en dansk pendant til Illustrated London News og udkom i perioden 1859-1924, hvor mediebilledet undergik store forandringer. Den første redaktion påberåbte sig en forståelse af et hastigt skiftende nyhedsbillede i dagspressen, der efterlod læsere forvirrede. Med formuleringen om et afsluttet hele skabtes et forestillet behov for information; at det var muligt at skabe overblik i malstrømmen af begivenheder gennem formidling af information og med brug af illustrationer. I artiklen benyttes en genreteoretisk analyse af genrer som den fremspirende billedreportage og det analyseres, hvordan forskellige genrer formede information om politiske nyheder. I disse analyser præsenterer artiklen, hvordan der er brud mellem en forståelse af information som objektive fakta og en forståelse af information som udtryk for personlige holdninger og vurderinger. Endelig ses der også et eksempel på en forståelse af information som følelsesmæssige fortolkninger.

Referencer

Bazerman, Charles, Joseph Little and Teri Chavkin: ‘The production of information for genred activity spaces: informational motives and consequences of the environmental impact statement’, Written Communication, 20 (4), 2003, 455-477.

Bazerman, Charles: ‘Speech Acts, Genres, and Activity Systems: How Texts Organize Activity and People’. I Charles Bazerman and Paul Prior (Eds.), What Writing Does and how It Does It. An Introduction to Analyzing Texts and Textual Practices. London: Lawrence Erlbaum, 2004, 309-339.

Blair, Ann M.: Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.

Burke, Peter: A Social History of Knowledge. From Gutenberg to Diderot. Cambridge: Polity Press, 2000.

Fausing, Bent: ’Borgerskabets billedgørelse af samfundet. Illustreret Tidendes xylografier.’ I Bent Fausing og Peter Larsen: Visuel Kommunikation, bd. 2. København: Medusa 1980, s. 188-216.

Illustreret Tidende, København: Forlagsbureauet, 1859-1924.

Klitgaard Povlsen, Karen: ‘Det moderne gennembruds billedblade.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 1. Mediernes forhistorie og 1840-1880, København: Samfundslitteratur 2001, s. 176-187.

Klitgaard Povlsen, Karen: ’Hele familiens blad.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 2. 1880-1920 og 1920-1960, København: Samfundslitteratur 2001, s.67-91.

Lehrmann, Ulrik: ’Avisernes offentlige mening.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 1. Mediernes forhistorie og 1840-1880, København: Samfundslitteratur 2001, s. 69-90.

Lehrmann, Ulrik: ’Den daglige avis.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 2. 1880-1920 og 1920-1960, København: Samfundslitteratur 2001, s. 16-50.

Lehrmann, Ulrik: ‘Pressen, partierne og markedet.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 1. Mediernes forhistorie og 1840-1880, København: Samfundslitteratur 2001, s. 188-215.

Miller, Carolyn: ’Genre as Social Action’, Quarterly Journal of Speech, 70, 1984, 161-167.

Weller, Toni: The Victorians and information. A social and cultural history. Saarbrücken: VDM Verlag, 2009. 126

Zerlang, Martin: ‘Den illustrerede virkelighed.’ I Klaus Bruhn Jensen: Dansk Mediehistorie bd. 1. Mediernes forhistorie og 1840-1880, København: Samfundslitteratur 2001, s. 159-175.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Skouvig, L. (2017). ”ET AFSLUTTET HELE” - INFORMATIONSFORSTÅELSER I ILLUSTRERET TIDENDE 1859-1924. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 112–126. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96407