TIDLIG MODERNE INFORMATIONSHÅNDTERING - OM BRYDNINGERNE MELLEM GAMLE OG NYE VIDENSIDEALER I 1700-TALLET

Forfattere

  • Jens Bjerring-Hansen Projektleder, Ph.d. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL

Nøgleord:

informationssamfundet, tidlig moderne, Jacob Bircherod, vidensproduktion,

Resumé

Tidlig moderne informationshåndtering. Om Jacob Bircherods papirer og 1700-tallets lærdomskultur


Denne artikel omhandler den lærde vidensproduktion i 1700-tallets Danmark-Norge. Den var på den ene side enorm, på den anden side mestendels utrykt. ”Samler” og ”samling” blev – som en arv fra den samtidige og mere udadvendte og kritiske oplysning – nedsættende udtryk. Med inspiration i moderne udforskning af tidlig moderne videnskulturer belyses de lærde bestræbelser med et blik for mere innovative aspekter. Projekterne kan ses som epokale eksempler på det, man i dag vil kalde informationshåndtering. Artiklens fokus ligger på den danske landsdommer og privatpraktiserende lærde Jacob Bircherod (1693-1737). Hans topografiske, historiske og litterære optegnelser fremstår ofte excentriske og provinsielle, fx notesbøgerne ”En Samling om Lærde Mænd baade Fremmede og Danske af det Nafn Hans” eller ”Om ulyckelige eller vanheldige Poeter”. Omvendt opstod de ikke i et lufttæt rum, men i tæt dialog med både hjemlige professionelle videnskabsmænd (fx historikeren Hans Gram) og med samtidige internationale tendenser (særlig den tyske modevidenskab historia literaria). Med udgangspunkt i Bircherods arbejder fremhæves de lærdes pragmatiske bestræbelser på at skabe orden og orienteringsmuligheder i en eksploderende vidensbestand. Tanken er ikke at tilbagedatere informationssamfundet, men snarere at pege på hvordan problemer, praksisser og mentaliteter vedrørende informationstilvækst og -håndtering – forhold, der kan synes akut moderne – har en lang forhistorie.

Referencer

Andersen, Vilhelm: Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. 2: Det attende Aarhundrede, København: Gyldendal, 1934.

Bircherod, Jacob: Rejse til Stockholm 1720 (v. Georg Christensen), København: Aschehoug, 1924.

Bjerring-Hansen, Jens: ’Vidensamfundets forhistorie. En introduktion til nyere, international udforskning af tidligmoderne videnskulturer ca. 1500-1800’, Fund og Forskning, 2013, 423-456.

Bjerring-Hansen, Jens: ’Kulturformidling i det lærde tidsrum. Om Peder Syvs Betenkninger… i anledning af 350-året’, Danske Studier 2013, 97-115.

Bjerring-Hansen, Jens: ’Moths ordbogsprojekt i kulturhistorisk kontekst’, 2015. http://mothsordbog.dk/digital-mothlitteratur/moths-ordbogsprojekt-i-kulturhistorisk-kontekst (13-10-2016).

Bjerring-Hansen Jens og Lasse Horne Kjældgaard: ’Infrastruktur i humaniora’. I David Budtz Pedersen m.fl. (red.): Kampen om disciplinerne. Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning, København: Hans Reitzel, 2015, 101-110.

Blair, Ann M.: Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age, New Haven/London: Harvard UP, 2010.

Blicher, Henrik: ’Og Soel gik op paa tydsk – om Poul Pedersen Philedors Kierligheds Endrings og Undrings Speil’, Danske Studier 1989, 69-100.

Buringh, E.J.L. Van Zanden, ’Charting the “Rise of the West”: Manuscripts and Printed Books inEurope – A Long-Term Perspective from the Sixth through Eighteenth Centuries’, Journal of Economic History, 69, 2009, 409-445.

Dahl, Svend: ’Peder Syv som Zoolog. Et gammelt Udkast til en Nordisk Fauna’, Danske Studier, 1909, 51-68.

Cit. efter Bjerring-Hansen & Kjældgaard, ’Forskningsinfrastruktur i humaniora’, 107-108. 110

Dahl, Svend: ’Forfattervilkaar i Holbergs Tidsalder. Thormod Torfæus og hans Bogtrykkere’, Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1, 1914, 335-352.

Engelsing, Rolf: ’Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit’, Archiv für Geschichte des Buchwesens, 10, 1970, 945-1002.

Edvardsen, Edvard: Bergen, I-II (ved Olav Brattegard). Bergen: Bergens historiske forening, 1951-52.

Eriksen, Anne: ’Edvard Edvardsens Bergensbeskrivelse og den europeiske antikvarianismen’, Historisk tidsskrift (Oslo), 92, 2013, 385-404.

Fjord Jensen, J. m.fl. (red.): Dansk litteraturhistorie 4: Patriotismens tid 1746-1807, København: Gyldendal, 1983.

Grafton, Anthony: ’The World of the Polyhistors: Humanism and Encyclopedism’, Central European History, 18 (1), 1985, 31-47.

Grunert, Frank: Historia literaria. Neuordnungen des Wissens im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin: Akademie Verlag, 2007.

Hazard, Paul: La crise de conscience européenne, Paris: Gallimard, 1961 (1935).

Holberg, Ludvig: Dannemarks og Norges Beskrivelse, København, 1729. Cit. efter www.holbergsskrifter.dk (21-03-2017).

Horstbøll, Henrik: Meningmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840, København: Museum Tusculanums Forlag, 1999.

Ilsøe, Harald: Biblioteker til salg. Om danske bogauktioner og kataloger 1661-1811, København: Museum Tusculanums Forlag, 2007.

Johannsen, Birgitte Bøggild: ’Slægten Bircherod. Et antikvarisk dynasti fra o. 1700’. I Janus Møller Jensen (red.): Fynske Antikvarer. Mindre Skrifter udgivet af Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet, nr. 24, Odense, 2005, 1-35.

Jørgensen, Ellen: ’Hans Gram. Et historiogra􀏐isk Forsøg’, Historisk Tidsskrift, 9 (3), 1925, 166-191.

Kittler, Friedrich: Aufschreibesysteme 1800/1900, München: Wilhelm Fink Verlag, 1985.

Koselleck, Reinhardt: Studien zum Beginn der modernen Welt, Stuttgart: Klett Cotta, 1977.

Mulsow, Martin: Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit, Berlin: Suhrkamp, 2012.

Mulsow, Martin & Helmut Zedelmaier (red.): Die Praktiken der Gelehrsamkeit in der Frühen Neuzeit, Tübingen: Niemeyer Verlag, 2001.

Nunberg, Geoffrey: ’Farewell to the Information Age’. I G. Nunberg (red.): The Future of the Book, Berkeley: University of California Press, 1996, 103-105.

Nyerup, Rasmus: ’Povel Pedersen. Et Bidrag til Danmarks poetiske Litteratur’, Minerva 1 (2), 1785, 33-55.

Paulli, R.: ’Jacob Bircherod’. I Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.), København: Gyldendal, 1979-84). http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=287035 (21-03-2017).

Petersen, Carl S.: Illustreret dansk Litteraturhistorie, bd. I: Den danske Litteratur fra Folkevandringstiden indtil Holberg (under medvirken af R. Paulli), København: Gyldendal, 1929.

Rosenberg, Daniel: ‘Early Modern Information Overload’, Journal of the History of Ideas 64/1, 2003, 1-9.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Bjerring-Hansen, J. (2017). TIDLIG MODERNE INFORMATIONSHÅNDTERING - OM BRYDNINGERNE MELLEM GAMLE OG NYE VIDENSIDEALER I 1700-TALLET. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 95–111. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96406