SUSPEKTE BESKEDER - OVERVÅGNING AF NATIONALE OG TRANSNATIONALE INFORMATIONSSTRØMME I TELEGRAFENS TIDSALDER

Forfattere

  • Andreas Marklund Forskningschef, Ph.d. Enigma - Museum for post, tele og kommunikation

Nøgleord:

informationssamfundet, politisk overvågning, elektriske informationsstrømme, telegrafisk censur

Resumé

Suspekte beskeder. Overvågning af nationale og transnationale informationsstrømme i telegrafens tidsalder


Artiklen handler om politisk overvågning og censur ved den danske statstelegraf i anden halvdel af det 19. århundrede. Den viser, at de elektriske informationsstrømme i Danmark aldrig har været fuldstændigt frie og ucensurerede. Da den første danske telegraflinje åbnede for publikum i 1854 var censurregler med henvisning til statens sikkerhed et integreret element af Telegrafvæsenets administrative grundstruktur. Disse regler er også blevet håndhævet af telegrafisterne og deres overordnede, navnlig i perioder hvor det danske samfund har været hjemsøgt af politiske spændinger. Derimod er der ingenting i undersøgelsen, der tyder på en systematisk brug af telegrafisk censur som statsligt overvågningsværktøj i Danmark inden udbruddet af første verdenskrig i 1914.

Referencer

Albrechtslund, Anders: Overvågning. Tænkepauser 39. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2016.

Altenhöner, Florian: ‘Total War – Total Control? German Military Intelligence on the Home Front, 1914-1918,’ Journal of Intelligence History 5 (2), 2005, 55-72, doi: 10.1080/16161262.2005.10555117.

Berlingske Tidende 19.6.1894: ”Deres Majestæt Kongens og Dronningens Hjemkomst fra Udlandet”.

Castells, Manuel: The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Vol I. Hoboken New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010.

Conférence Télégraphique Internationale de Paris. Paris: Imprimerie Impériale, 1865. ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation (EM).

Foreløbigt Reglement for Afbenyttelsen af den danske Statstelegraphlinie fra Helsingør til Hamborg, approberet ved Allerhøjeste Resolution af 2den September 1853. København, 1853. EM.

Foucault, Michel: Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv Förlag, 1993 (1975).

Glenthøj, Rasmus: 1864. Sønner af de slagne. København: Gads Forlag, 2014.

Greenwald, Glenn: No Place to Hide. Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State. New York: Picador, 2014.

Headrick, Daniel R: The Invisible Weapon. Telecommunications and International Politics 1851- 1945. New York & Oxford: Oxford University Press, 1991.

Hills, Jill: ‘What’s New? War, Censorship and Global Transmission – From the Telegraph to the Internet’, The International Communication Gazette 68 (3), 2006, 195-216, doi: 10.1177/1748048506063761. 67 Se også Thestrup: Vogn og tog, 321f. 68 P&T D278: X5–X6: “Tj. Indenrigsministeriet, 22 Mai 1885.” RA. 74

Holquist, Peter: ‘Information is the Alpha and Omega of our Work: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context’, Journal of Modern History 69 (3), 1997, 415-450.

Hvidt, Kristian: Det folkelige gennembrud og dets mænd, 1850-1900. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie Bind 11. København: Gyldendalske Boghandel & Politikens Forlag, 1990.

Jepsen, Thomas C: ‘Reversing the Whispering Gallery of Dionysius: A Short History of Electronic Surveillance in the United States’, Technology’s Stories: Past & Present, The Society for the History of Technology, 2014.

http://www.historyoftechnology.org/media/Jepsen_WhisperingGallery_TechStories.pdf

(20.03.17)

Laborie, Léonard: L’Europe mise en réseaux. La France et la coopération internationale dans les postes les télécommunications (années 1850–anées 1950). Bruxelles: Peter Lang, 2010.

Laborie, Léonard: ‘Globalizing the Telegraph: The ITU and the Governance of the First Globalization of Telecommunications’. I M.M. Hampf & S. Müller-Pohl (red.), Global Communication Electric. Business, News and Politics in the World of Telegraphy. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2013.

Langkjaer, Jenny: Övervakning för rikets säkerhet. Svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis/ Stockholm Studies in History 93, 2011.

Lauer, Josh: ‘Surveillance History and the History of New Media: An Evidential Paradigm’, New Media & Society 14, 2012, 566-582, doi: 10.1177/1461444811420986.

Lundin, Per: ’De små stegen: Nordiskt telesamarbete i ett historiskt perspektiv’, Polhem: Tidsskrift för teknikhistoria 17, 1999, 168-200.

Nickles, David Paull: Under the Wire. How the Telegraph Changed Diplomacy. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 2003.

Nygaard, Vagn: Julius. Typografen der satte Estrup pistolen for brystet – og sit eget liv over styr. København: Aschehoug, 1999.

Marklund, Andreas: ‘Listening for the State: Censoring Communications in Scandinavia during World War One’, History and Technology 32 (3), 2016, 293-314, doi: 10.1080/07341512.2016.1231783.

Marklund, Andreas: ’A Stake in Public Confidence: Communications Privacy and the Interests of the State during the Establishment of Modern Telecommunications in Denmark’. I A. Marklund og M. Rüdiger (red.), Historicizing Infrastructure. Aalborg: Aalborg University Press, 2017, 137-158.

Pedersen, Karl Peder: Kontrol over København: Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti, 1800-48. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014.

Pedersen, Sune Christian: Brudte segl. Spionage og censur i enevældens Danmark. København: Skrifter fra Post & Tele Museum, 2008.

Roslyng-Jensen, Palle: ’Når fjenden lytter med. Telefonaflytning under besættelsen‘, Siden Saxo (1), 2005, 31-43.

Samwer, Karl: Schleswig-Holsteins Befreiung. Herausgegeben aus dem Nachlass des Professors Karl Jansen und ergänzt von Karl Samwer. Wiesbaden: J.F. Bergman, 1897.

Schmidt, Regin og Nikoline Nyholm Miller: PET’S Virkemidler. Internationalt samarbejde, kildeføring, aflytning mv. PET-Kommissionens beretning Bind 4. København: Justitsministeriet/ Schulz Distribution, 2009.

Skouvig, Laura: ’Efter indhentet efterretning: Et historisk rids af overvågning i enevældens København’, Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 3 (2/3), 2014, 7-17.

Tarbensen, Kenn: Det disciplinerede folk. Social og politisk kontrol i Danmark ca. 1750 til 1900.

Aarhus: Upubliceret Ph.d.-afhandling. Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1999.

The Guardian 20.10.2013, Nick Hopkins: “Surveillance, democracy, transparency – a global view.” Thestrup, Poul: Vogn og tog – prik og streg. P&Ts historie, 1850-1927. København: Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 1992. 75

Vleuten, Erik van der: ‘Toward a Transnational History of Technology: Meanings, Promises, Pitfalls’, Technology and Culture 49, 2008, 974-988.

Weller, Toni: ‘The Information State. A Historical Perspective on Surveillance’. I K. Ball, K.D. Haggerty og D. Lyon (red.), Routledge Handbook of Surveillance, New York & London: Routledge, 2012, 57-63.

Yves-Laurent, Sébastien: ’Liberté, Égalité, Surveillance.’ I S. Yves-Laurent (red.), Le Secret de L’Etat. Surveiller, Proteger Informer XVIIe –XXe Siecle. Paris: Archives Nationales, 2015, 97-172.

Downloads

Publiceret

2017-07-18

Citation/Eksport

Marklund, A. (2017). SUSPEKTE BESKEDER - OVERVÅGNING AF NATIONALE OG TRANSNATIONALE INFORMATIONSSTRØMME I TELEGRAFENS TIDSALDER. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 57–75. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/96398