FORFATNINGSHISTORIE

Forfattere

  • Jens Lei Wendel-Hansen Ph.d., adjunkt Grønlands Universitet

Nøgleord:

Eirik Holmøyvik, Dag Michaelsen, anmeldelse, forfatningshistorie

Referencer

Fink, Troels: Estruptidens politiske Historie 1875-1894, bd. I, Odense: Odense Universitetsforlag, 1986.

Friisberg, Claus: Ingen over og ingen ved siden af Folketinget, I-II, Varde: Vestjysk Kulturforlag, 2007.

Holck, Carl Georg: Den danske Statsforfatningsret, 2. del, København: Gyldendalske Boghandel, 1869.

Holmøyvik, Eirik og Michaelsen, Dag: Lærebok i forfatningshistorie, Oslo: Pax Forlag A/S, 2015.

Holmøyvik, Eirik og Michaelsen, Dag: Kilder og årstall i forfatningshistorien, Oslo: Pax Forlag A/S, 2015.

Holmøyvik, Eirik (red.): Tolkningar av Grunnlova – om forfatningsutviklinga 1814-2014, Oslo: Pax Forlag A/S, 2013.

Jens Peter Christensen: ”USA’s højesteret – jura og politik”, Jyllands-Posten 10.04.2016.

Knudsen, Tim: Fra enevælde til folkestyre – dansk demokratihistorie indtil 1973, København: Akademisk Forlag, 2006.

Kaarsted, Tage: Påskekrisen 1920, Aarhus: Universitetsforlaget, 1968.

Kaarsted, Tage: ’Frederik 8. og dannelsen af Ministeriet Holstein-Ledreborg i 1909’, Historie. Jyske Samlinger ny rk. VIII, 1968, 486-497.

Kaarsted, Tage: Regeringskrisen 1957 – Trekantsregeringens tilblivelse, Aarhus: Universitetsforlaget, 1964.

Kaarsted, Tage: ’Spillet om magten 1913’, Historie. Jyske Samlinger ny rk. XII, 1978, 257-333.

Matzen, Henning: Grundloven og Folkets Selvstyrelse, København: Gyldendal, 1873.

Thorsteinsson, Jakúp: Et Færø som Færø, Aarhus: Århus Universitetsforlag, 1990.

Wendel-Hansen, Jens Lei: ’Venstres kamp for folketingsparlamentarisme 1870-1909?’, Historisk Tidsskrift 115 (1), 2015, 146-152.

Downloads

Publiceret

2017-01-06

Citation/Eksport

Wendel-Hansen, J. L. (2017). FORFATNINGSHISTORIE. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(13), 240–244. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24992

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser