ET HELLIGT HVERV - GRØNLANDS AFKOLONISERING, 1945-54

Forfattere

  • Simon Mølholm Olesen Historie Aarhus Universitet

Nøgleord:

Grønland, afkolonisering, Foucault, FN, 1950’erne

Resumé

Simon Mølholm Olsesen: A sacred trust: The decolonization of Greenland
1945-54
The present article will ignite a discussion on the strategies, through Michel Foucault’s thoughts on governmentality adapted to the colonial context by David
Scott, with which Greenland, the last Danish colony, was integrated into the Kingdom of Denmark in 1953-54 under the impression of decolonization tendencies in the recently established United Nations. Especially the Foucauldian notion of a governmental defense mechanism, embodied in a tendency to annihilate any threat opposing the colonial governmentality, will be employed in order to display the logics and outcomes of the said strategy. The defense mechanism is interpreted as banal nationalism perceived as a highly in􀏐luential current propelling both internally and externally expressed assumptions of a tutelary or benevolent Danish colonial regime legitimizing a continued Danish presence in Greenland.

Finally, it is maintained that a window of opportunity appeared during 1945-60,
de􀏐ined by the said theoretical framework manifested in the establishment of the UN in 1945 through the Suez Crisis of 1956 to the adoption of UN Resolution 1514 (XV) in 1960 facilitated a halt to imperial aspirations, which enabled the Danish government to successfully pursue its policy of colonial integration.

Referencer

Kilder

Brev fra C.F. Simony til Jørgen Rendal, 10. maj 1947. Findes gengivet i Heinrich (2012), s. 52.

Rigsarkivet (RA), Brev fra Danmarks FN-delegation til Udenrigsministeriet, 27. maj 1954. Udenrigsministeriet (UM).119.M2b, pk. I.

Rigsarkivet (RA), Brev fra Eske Brun til direktør Svenningsen, 12. december 1951. UM.119. M2a, pk. IV.

Rigsarkivet (RA), Brev fra Hermod Lannung til legationsråd Dons Møller, 3. juli 1952. UM.119. M2a, pk. V.

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953. Findes gengivet på: http://www.ft.dk/Dokumenter/ Publikationer/Grundloven/Danmarks%20Riges%20Grundlov (19.10.2014).

De Forenede Nationers Pagt af 1945, artikel 73. Findes gengivet på http://www.unric.org.da/fn-pagten (5.10.2014).

FN-resolution 567 (VI) af 18. januar 1952. Findes trykt i Beukel et al. (2007), 409-411.

FN-resolution 648 (VII) af 10. december 1952. Findes trykt i Beukel et al. (2007), 413-415.

FN-resolution 742 (VIII) af 27. november 1953. Findes trykt i Beukel et al. (2007), 417-420.

FN-resolution 849 (IX) af 22. november 1954 (Grønlandsresolutionen). Findes trykt i Beukel et al., 421-422.

FN-resolution 1514 (XV) af 14. december 1960. Findes gengivet på: http://www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml (27.10.2014).

Rigsarkivet, (RA), Fortroligt referat – Hollandsk memorandum, 20. juli 1952. UM.119.M2a, pk. V.

Rigsarkivet (RA), Hermod Lannungs Tale i 4. udvalg af 14. november 1946. UM.119.M2a, pk. I.

Rigsarkivet (RA), Indberetning fra den danske FN-delegation af 28. oktober 1946. UM.119. M2a, pk. I.

Rigsarkivet (RA), Information concerning Greenland (Danmarks FN-kolonirapport, 1946). UM.119.M2a, pk. I.

Kongeligt Reskript om den grønlandske Handels Forstrandsrettighed. 16. april 1794. Findes trykt i Bobé (1936), 393.

Politiken 20.5.1948: ”Grønland bør være en Del af Danmark”.

Rigsarkivet (RA), Møde i den hollandske delegation den 11. sep. 1952 v/ Holten Eggert. 119. M2a, pk. V.

Rigsarkivet (RA), Møde i Rigsdagens Grønlandsudvalg, 21. februar 1952.

Statsministeriet, Forfatnings-kommissionen af 1946 – 1946-1953, Plenarmødereferater, Rigsdagens Grønlandsudvalg.

Rigsarkivet (RA), Møde i Udenrigsministeriet med den danske 73e-udvalgsdelegation, 28. september 1951. UM.119.M2a, pk. III.

Rigsarkivet (RA), Oplysninger vedrørende Grønland v/ Finn Friis af 6. december 1946. UM.119. M2a, pk. I.

Forfatterens interview med Landsstyreformand for Grønland, Aleqa Hammond, 18. september 2014. Findes transskriberet under Bilag 1.

Rigsarkivet (RA), Statement by Eske Brun to the UN, 7. September 1954. UM.119.M2b, pk. II.

Rigsarkivet (RA), Statement by Mr. Lannung in the Fourth Committee on November 15, 1952. UM.119.M2a, pk. VI.

Rigsarkivet (RA), Udenrigsministeriets udtalelse af 5. september 1946 omhandlende ikkeselvstyrende områder. UM.119.M2a, pk. I.

Bøger og tidsskrifter

Amstrup, Niels: ’Grønland i det amerikansk-danske forhold 1945-1948’. I Niels Amstrup et al.: Studier i dansk udenrigspolitik, Aarhus: Forlaget Politica, 1978.

Beukel, Erik et al.: Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54, København: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2007.

Billig, Michael: Banal nationalism, London: SAGE Publications Ltd, 2014 [1995].

Bobé, Louis: Diplomatarium Groenlandicum, København: C.A. Reitzels Forlag, 1936.

Brun, Eske: Mit Grønlandsliv – Erindringer af Eske Brun, København: Gyldendal, 1985.

Burchell, Graham et al.: The Foucault Effect – Studies in Governmentality, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

Christensen, Claus et al.: Danmark Besat, København: Informations Forlag, 2010.

Foucault, Michel: Sikkerhed, befolkning, territorium, København: Hans Reitzels Forlag, 2008.

Hague, Rod et al.: Comparative governments and politics, 8th ed., Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

Heinrich, Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, Ph.d.-afhandling, Nuuk: Illisimatusarfik/Grønlands Universitet og Forlaget Atuagkat, 2012.

Kjær Sørensen, Axel: ’Ophævelsen af Grønlands kolonistatus – et grønlandsk krav?’ Historie/Jyske Samlinger, ny række, 12, 1977, 159-190.

Kjær Sørensen, Axel: Danmark-Grønland i det 20. århundrede, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1983.

Kjærgaard, Thorkild: ’Landsmænd’, Tidsskriftet Grønland, 2, 2014, 109-118.

Kristensen, Jens et al.: ’Michel Foucaults studier af magt og politiske rationaliteter’. I Lars Bo Kaspersen et al. (red.): Klassisk og moderne politisk teori, København: Hans Reitzels Forlag, 2009, 797-821.

Lidegaard, Bo: I Kongens Navn – Henrik Kauffmann i dansk diplomati 1919-1958, København: Københavns Universitet og Samleren, 1996.

Manniche, Jens Chr.: ’Sprogbeherskelse og herskersprog: om sprog og kolonialisme i Grønland i 1800-tallet’, Historie, 2003:2, 241-298.

Meisler, Stanley: United Nations – A History, New York: Grove Press, 2011.

Mølholm Olesen, Simon. 'Da kongekost blev indført i Grønland', Siden Saxo, 3, 2016, 4-15. Århus: Aarhus Universitet, 2014.

Mølholm Olesen, Simon: Interview med Landsstyreformand for Grønland Aleqa Hammond, 18. september 2014, København, utrykt: Aarhus Universitet 2014. Se Bilag 1.

Nissen, Henrik S.: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 14 – Landet blev by, 1950-70, København: Gyldendals Forlag og Politikens Forlag, 1990.

Petersen, Finn: Grønlandssagens behandling i FN, Odense: Odense Universitetsforlag, 1974.

Rud, Søren: ’Foucaults governmentality-begreb og studiet af kolonialisme’, Den jyske Historiker, 116, 2007, 182-193.

Rud, Søren: Subjektiveringsprocesser i metropol og koloni – København og Grønland i 1800-tallet, upubliceret ph.d.-a􀏐handling, København: Københavns Universitet, 2010.

Scott, David: ‘Colonial Governmentality’, Social Text, 43, 1995, 191-220.

Schueller, Malini Johar: ‘Negotiations of Benevolent (Colonial) Tutelage in Carlos Bulosan’, International Journal of Postcolonial Studies 18:3, 2015, 1-28. DOI: 10.1080/13698011X.2015.1026371.

Wesling, Meg: Empire’s proxy – American literature and U.S. imperialism in the Philippines, New York: New York University Press, 2011.

West, Hallbera og Heinesen, Maria Amalia: Kilder til Færøernes og Grønlands historie, Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag, 2004.

Downloads

Publiceret

2017-01-06

Citation/Eksport

Olesen, S. M. (2017). ET HELLIGT HVERV - GRØNLANDS AFKOLONISERING, 1945-54. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(13), 152–176. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24986

Nummer

Sektion

Artikler