”VI HAR IKKE BEHOV FOR FORSONING …” - DET DANSKE SELVBILLEDE I RELATION TIL GRØNLAND 1953-2015

Forfattere

  • Iben Bjørnsson Ph.d, Arktisk Institut, Strandgade 102 1401 København K

Nøgleord:

Grønland, post-koloniale forhold, selvstyre, diskursanalyse, Laclau

Resumé

Iben Bjørnsson:”We have no need for reconciliation…” The Danish Self-
Image in Relation to Greenland 1953-2015
In 1953 Greenland, with the new Danish constitution, became an assimilated part of the Danish kingdom. With that, colonial times were over, and Greenland and Denmark had to adjust to each other in a new relation – but realities showed that perhaps Greenland were not always as equal. In Denmark, there has been different views and narratives on the Danish-Greenlandic relation, not least Denmark’s role: good, bad, and everything in between.

This article investigates the official Danish view of itself in the colonial and
post-colonial relation. Through statements from ministers for Greenland from
1953 through to the present, common themes as well as diversions are identified.

Referencer

Utrykte kilder

Rigsarkivet:

A.C. Normann arkiv

Erik Eriksen arkiv

Mikael Gam arkiv

Hans Hedtoft embedsarkiv

Johannes Kjærbøl arkiv

Kai Lindberg arkiv

Grønlandsministeriet, J.P. Hansens ministerarkiv

Grønlandsministeriet, Carl P. Jensens ministerarkiv

Grønlandsministeriet, A.C. Normanns ministerarkiv

Poul Schlüter ministerarkiv

Polarbiblioteket:

’Grønlandsministerens tale til de forhandlingsberettigede organisationer, mandag den 13. december 1971.’

Trykte kilder

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54: En historisk udredning, København: DIIS, 2007.

Boel, Jens og Søren T. Thuesen, ’Grønland og den store verden: 2. verdenskrigs betydning for det dansk-grønlandske forhold’, Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 1993, 34-61.

Breum, Martin: The Greenland Dilemma. The quest for independence, the underground riches and the troubled relations with Denmark, København: Forsvarsakademiet, 2015.

Breum, Martin: ‘Danmark som arktisk stormagt’, Udenrigs 1:9-6, 2016, 10.

Brunk, Anne: Et selvstændigt Grønland? Koloniale erfaringer i selvstændighedsdebatten, upubliceret speciale, Københavns Universitet, Afd. for Eskimologi og Arktiske Studier, 2008.

Chakrabarty, Dipesh: Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, 2007.

Folketingstidende, diverse år.

Gad, Ulrik Pram: ’Grønland i tøbrud: Kolonien på vej mod selvstændighed’, Magasinet Europa, 6. oktober 2013 – http://magasineteuropa.dk/gronland-i-tobrud-kolonien-er-pa-vej-modselvstaendighed/

Gad, Ulrik Pram: ’Når mor/barn-relationen bliver teenager. Kompatible rigsfælleskabsbilleder som (dis)integrationsteori, Politica 40 (2), 2008, 111-113.

Greenland: Danish Colony. Edited by the General Commissariat for Denmark, 1931.

Heinrich, Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932-64. Upubliceret Ph.D.-afhandling, Nuuk: Ilisimatusar􀏐ik, 2010.

Heinrich, Jens: ’Forsoningskommissionen og fortiden som koloni’, Baggrund, 28. november

- http://baggrund.com/forsoningskommissionen-og-fortiden-som-koloni/

Høyem, Tom: Dagens Grønland, København: Rhodos, 1986.

Jensen, Lars: Danmark – rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv, København: Hans Reitzels forlag, 2012.

Kjærbøl, Johannes: Modvind og medbør, København: Fremad, 1959.

Laclau, Ernesto: ’Populistisk brud og diskurs’. I Carsten Jensen (red.): Ernesto Laclau og Chantal Mouffe: Demokrati og Hegemoni, København.: Akademisk Forlag, 1997, 123-133.

Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy, 2nd ed., London/New York: Verso, 2001.

Marquardt, Ole: ’Grønlænderne og Vestens civilisation – træk af Rink-tidens grønlandspolitiske diskussion’, Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 1998/99, 7-26.

Nonbo Andersen, Astrid: ’Grønland vil skrive sin egen historie’, Baggrund, 14. december 2014 –

http://baggrund.com/gronland-vil-skrive-sin-egen-historie/

Hertling, Knud: Regeringens grønlandspolitik’, Ny politik, april 1972.

Jensen, Carl P.: ’Landsrådenes fortid og fremtid’, Grønland, nr. 9, september 1967, 273-276.

Jensen, Lars: ‘Forsoningskommission og selvransagelse – ’never the twain shall meet’’, Baggrund, 21. december 2014.

http://baggrund.com/forsoningskommission-og-selvransagelse/

Jensen, Lars: ‘Greenland, Arctic Orientalism and the search for definitions of a contemporary postcolonial geography’, KULT – Postkolonial Temaserie 12: 2015, 139-153.

Langgård, Karen: ’Danmarkip pia – og inderkredsning af den koloniale reception versus den postkoloniale reception af metaforen ’grønlændere er børn’’, Grønlands kultur- og samfundsforskning 2003: 129-142.

Lyck, Lise: ‘A Model for Estimation of the Relation between a Nation and a Colonial Area Applied to the Denmark-Greenland Relations’, Arbejdspapir 87:2, Institut for Nationaløkonomi, Handelshøjskolen i København, 1987.

Madsen, Jonas Krog og Nørgaard, Thor Bjørn: ’Danmarks historie som kolonimagt er ikke død’, Baggrund, 28. november 2014.

http://baggrund.com/danmarks-historie-som-kolonimagter-

ikke-doed/

Manniche, Jens Chr.: ’Civilisation og national forpligtelse’, Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 1998/99: 161-173.

Manniche, Jens Chr.: ’Den store og den lille kolonialisme – Grønlands kolonihistorie i internationalt lys?’, De vestnordiske landes fælleshistorie. Inussuk – Arktisk forskningsjournal 2: 2003, 117-124.

Rud, Søren: ’Danmark og Ønskeøen’, Baggrund, 3. december 2014 - http://baggrund.com/danmark- og-onskeoen/

Rud, Søren: Subjektiveringsprocesser i metropol og koloni. København og Grønland i 1800-tallet, Upubliceret Ph.D-a􀏐handling, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, 2010.

Said, Edward: Orientalism, London: Penguin Books, 2003.

Secher, Karsten: ’Grønlands råstofindustri i det 20. århundrede, Tidsskriftet Grønland, 2-3: 2008, 46-65.

Secher, Karsten: ’Mineralske råstoffer i Grønland’, Geoviden: Geologi og geogra􀏔i, 1: 2005, 2-13.

Seiding, Inge Høst: Bag om kilderne: Den historiske fremstilling af den tidlige kolonitid i Grønlands Historie I-III læst som colonial discourse i et postkolonialt perspektiv. Upubliceret Ph.D.-afhandling, Ilisimatusarfik, Institut for Kultur- og Samfundshistorie, 2007.

Stauning, Th.: Min Grønlandsfærd. Efterskrift af Søren Stauning. Give: Stenbjerg, 1999.

Sørensen, Axel Kjær: Denmark-Greenland in the twentieth century, København: Museum Tusculanums Forlag, 2007.

Taksøe-Jensen, Peter: Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Vejen frem for Danmarks interesser og værdier mod 2030, København: Udenrigsministeriet, 2016.

Thisted, Kirsten: ’Gamle og nye fortællinger om Rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland’, Baggrund, 6. december 2014 – http://baggrund.com/gamle-og-nye-fortaellinger-omrigsfaellesskabet-

mellem-danmark-og-gronland/

Thisted, Kirsten: ’Kolonialisme og forsoning. Dansk-grønlandske relationer i et selvstyretid’, Tidsskriftet Grønland 3: 2014, 161-171.

Thisted, Kirsten: ‘The Power to Represent: Intertextuality and Discourse in Smilla’s Sense of Snow’, I Michael Bravo and Sverker Sörlin (eds): Narrating the Arctic: A Cultural History of Nordic Scienti􀏔ic Practices, Canton, MA: Watson Publishing International/Science History

Publications USA, 2002, 311-34.

Thomsen, Hanne: ‘Between Traditionalism and Modernity’, Cultural and Social Research in Greenland 1995/95, 265-278.

Thomsen, Hanne: ’Ægte grønlændere og nye grønlændere – om forskellige opfattelser af grønlandskhed’, Identitet, nation & stat i post-koloniale samfund. Den jyske historiker 81, august 1998, 21-55.

Topp, Niels-Henrik: Kryolitindustriens Historie 1847-1990, bind II, København: Kryolitselskabet Øresund A/S, 1990.

Dagblade/nyhedsmedier

DR Nyheder 13.8. 2002: ”Fogh Rasmussen: Grønland må lære at klare sig selv”, – http://www. dr.dk/nyheder/indland/fogh-rasmussen-groenland-maa-laere-klare-sig-selv

Jyllands-Posten 12.4. 2014: ”Skylder vi Grønland en undskyldning?”

Jyllands-Posten 11.2. 2015: Thorkild Kjærgaard: ”Kolonitiden er et historisk falsum”.

Jyllands-Posten 30.1. 2015: Kim Leine: ”Landsmænd? I don’t think so…”

Jyllands-Posten 31.1. 2015: Kim Leine: ”Dem, man elsker, sætter man fri”.

Jyllands-Posten 28.5. 2015: Søren Rud og Inge Høst Seiding: ”Koloniprojektet er et historisk faktum”.

Kalaallit Nunaata Radioa, 13.6. 2008: ”Anders Fogh Rasmussen: Grønland får ingen undskyldning”, – http://knr.gl/en/node/133850

Kristeligt Dagblad, 29. maj 2008: Hjertet banker stadig for Grønland”.

Politiken, 12.1. 2014: Thorkild Kjærgaard: ”Landsmænd”.

Politiken 29.3. 2015: Bo Lidegaard, ”Kolonier mig her og kolonier mig der”. Sermitsiaq AG, 25. september 2012: Grønland ville selv afskaffe fangerkulturen” http://sermitsiaq.ag/groenland-afskaffe-fangerkulturen”

Webressourcer

Charter of the United Nations, Chapter XI, http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapterxi/

index.html

”Colony”, Oxford Dictionary - http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/colony

”Koloni” Gyldendal: Den store danske – http://denstoredanske.dk/Geografi_og_

historie/%C3%98konomisk_historie/koloni

Kommissorium for den grønlandske Forsoningskommission – http://saammaatta.gl/da/Omos/Kommissorium/Kommissoriet

”Kryolittens Historie”, Ivituut Mine- og Mineralmuseum, http://imm.gl/index.php?id=kryolittens-historiehttp://imm.gl/index.php?id=kryolittens-historie

“Prime Minister Poul Nyrup Rasmussen at the ICC General Assembly – 24th July 1998 in Nuuk”,

Statsministeriet – http://www.stm.dk/_p_7611.html

Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved modtagelsen af Grønlands-dansk selvstyrekommissions

betænkning. Nuuk, 6. maj 2008.” Naalakkersuisut, Grønlands regering, http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Naalakkersuisut/DK/Selvstyre/Taler/Tale%20vStatsminister%20Anders%20Fogh%20Rasmussen.pdf

”Statsministerens tale den 21. juni 2004 ved gallaaftenen i Nuuk i anledningen af 25 året for hjemmestyrets indførelse i Grønland”, Statsministeriet – http://stm.dk/_p_7466.htm

”Statsministerens tale i Grønlands Landsting ved ceremonien i anledning af selvstyrets ikrafttræden 21. juni 2009”, Statsministeriet - http://stm.dk/_p_12901.html

”The British Empire is ”something to be proud of”, YouGov, 26. juli – 2914https://yougov.co.uk/news/2014/07/26/britain-proud-its-empire/

Alle websider åbnet 18. marts 2016

Downloads

Publiceret

2017-01-06

Citation/Eksport

Bjørnsson, I. (2017). ”VI HAR IKKE BEHOV FOR FORSONING …” - DET DANSKE SELVBILLEDE I RELATION TIL GRØNLAND 1953-2015. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(13), 117–151. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24985

Nummer

Sektion

Artikler