ERHVERVSHISTORIE OG DEN MATERIELLE VENDING - NON-HUMANE AKTØRER I EN MELLEMSTOR FAMILIEEJET VIRKSOMHED

Forfattere

  • Louise Karlskov Skyggebjerg Ph.d i historie, arkivar/crowdsourcingkoordinator Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9 1218 København K

Nøgleord:

Erhvervshistorie, virksomhedshistorie, materielle vending, materialitet, A/S Alfenide

Resumé

Louise Karlskov Skyggebjerg: Business history and the material turn. Nonhuman actors in a family owned SME

Instead of a tradition al business history approach, this article analyses the history of the company A/S Alfenide (called DFA) with an outset in its products
(spoons), its machinery (presses) and its material (stainless steel). In short, the analysis focuses on the materiality of the enterprise. The purpose is to investigate, whether a focus on the doing of things inspired by the material turn can supplement the usual analytical strategies and models of explanation in business history.

DFA was a typical Danish medium-sized company that existed almost 100 years, but among other things failed to change strategy when the international competition intensified in the decades after World War 2. Many Danes have used its products in restaurants, on ferries, and at home.
The DFA case shows that a focus on materiality in business history can reveal
the devil in the detail, in short the many daily micro processes involving human
and non-human actors, which determine success or failure for a company. Instead of a history of big decisions easily placeable in time and space, the story becomes a history of the muddy everyday.

Referencer

Utrykte kilder

Privateje, arkiv efter A/S Alfenide (Dansk Forsølvningsanstalt):

Annoncer, bl.a. udklip fra Guldsmedebladet.

Brev af 27/12 1973 til GUAX.

Breve fra den omrejsende repræsentant Sv. Andreasen fra 1960’erne og 1970’erne.

Brev fra repræsentant 15/11 1945, underskrevet ”junior” (formentlig Aage Helbig Hansen).

Brev til Centralforeningen for Danmarks Isenkræmmere fra 1957.

Brev til isenkræmmerne, dateret 1953.

Brev til kunderne 10/3 1972.

Brochurer for bestik og korpus. Herunder også prislister.

Den gamle fabrik, et causeri af Bendix Bech-Thostrup (formentlig fra 1955).

Den røde Traad gennem D.F.A., 25/8 1944 (skrevet af Oscar Møller).

Fotos af produkter, butiksvinduer, udstillinger, fabrikationen m.m.

Investeringsplanen for indkøb af maskiner (foreligger på bestyrelsesmøde 7/12 1964).

Korrespondance med Patent- og Varemærkevæsenet.

Likvidationsregnskabet juli 1974.

Liste over investeringer i maskiner i perioden 1902-1949.

Love for Aktieselskabet Alfenide vedtaget 31/5 1899 og senest ændret 25/4 1919.

Materiale fra Foreningen af Kniv- og Staalbestikfabrikanter i Danmark fra 1950’erne og 1960’erne.

Møllen (en historisk beskrivelse af virksomheden), formodentlig fra 1955.

Noter fra 6/7 og 13/7 1964 med Aage Helbig Hansens overvejelser om økonomien.

Poul Andersens vurdering af maskinerne i forbindelse med lukningen samt diverse købstilbud.

Pressemateriale/presseklip i anledning af 75 års jubilæet 1955.

Produkter og fysiske forslag/forsøg til nye gafler

Produkttegninger, skitser o.l.

Rapport til bestyrelsesmødet 8/10 1964.

Referater fra bestyrelsesmøder.

Referater fra mandagsmøder (=direktionsmøder) fra 1960’erne.

Regnskaber, herunder speci􀏐ikationer af Maskin- & Inventarkontoen.

Reklamemateriale.

Salgsopgørelser.

Skitser til reklamemateriale.

Tekst om DFA’s historie skrevet i anledning af 60 års jubilæet 1940.

Tekst om DFA’s historie skrevet i anledning 75 års jubilæet 1955 (skrevet af Oscar Møller).

Udaterede avisudklip fra B.T.: ’Pas på næsen’ og ’Skån os for blå mærker’, formodentligt fra begyndelsen af 1950’erne.

Rigsarkivet (RA), 1065 Rådvaddams Fabrikker, katalog, løbenr. 353, A/S Scania-Vabis & Raadvaddam, prisliste 1922

Trykt materiale

A/S Alfenide: 75 Aars Jubilæum. A/S Alfenide • Dansk Forsølvnings Anstalt. Specialfabrik for fremstilling af bordservicer i sølvplet og rustfrit staal, København: A/S Alfenide ,1955.

Boheman, Torsten: ’Rustfrit stål for unge hjem’, Bygge og Bo 2, 1956, 38-41.

Bojesen, Kay: ’Lidt om vort spiseværktøj’, Dansk Kunsthåndværk 3-4, 1956, 62-66.

Bokkenheuser, Knud: Fabrikken i Raadvad igennem 175 Aar. 3. Maj 1758 – 3. Maj 1933, København: Aktieselskabet Raadvad Knivfabriker, 1933.

Borchsenius, Kaj: ’Carl M. Cohrs Sølvvarefabrik’, Nyt Tidsskrift for Kunstindustri, 1937, 221-224.

Braae, Karen (red.): Dansk Husmoderleksikon, København: Standard Forlaget, 1953.

Brearley, Harry: Steel-Makers and Knotted String, London: The Institute of Materials, 1995 (1933/1941).

Brown, Peter (red.): British Cutlery. An illustrated history of design, evolution and use, London: York Civic Trust. Philip Wilson Publishers, 2001.

Coninck-Smith, Ning de og Charlotte Appel (red.): Dansk Skolehistorie bind 1-5. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2013-2015.

Coninck-Smith, Ning de og Mogens Rüdiger: ’Typehus, energi og familieliv i Danmark i 1950’erne og 1960’erne’. I Niels Finn Christiansen, Kurt Jacobsen og Mogens Rüdiger (red.): Ole Lange – fra kætter til koryfæ, København: Gyldendal, 2007, 196-216.

Cowan, Ruth Schwartz: More Work for Mother. The Ironies of the Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, USA: Basic Books, 1983.

Dalgas, Fr.: ’Købestævnet – og andre Udstillings-Spørgsmaal’, Nyt tidsskrift for Kunstindustri 8, 1929, 119-124.

Damsholt, Tine og Dorthe Gert Simonsen: ’Materialiseringer. Processer, relationer og performativitet’. I Tine Damsholt, Dorthe Gert Simonsen og Camilla Mordhorst (red.): Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2009, 9-38.

Dickson, Thomas: Dansk Design, København: Gyldendal, 2009.

Dulieu, David: Stay Bright. A History of Stainless Steel in Britain, Sheffield: Outokumpu Stainless Ltd, 2013.

Dybdahl, Lars (red.): De industrielle ikoner: design Danmark, København: Det danske Kunstindustrimuseum, 2004.

Egholm, Liv: ’Mikrohistorie’, Den jyske historiker 85, 1999, 20-46.

Guldsmedebladet, årgang 1941.

Hansen, Aage Helbig: ’Om Hotelservicer i Sølvplet og Rustfrit Staal’. Dansk Kunsthåndværk, februar 1953, 22-25.

Hansen, Per H. Hansen: ‘Organizational Culture and Organizational Change: The Transformation of Savings Banks in Denmark, 1965-1990’, Enterprise & Society 8 (4), 2007, 920-953.

Harnow, Henrik: Danmarks industrielle miljøer, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011.

Hyldtoft, Ole og Hans Chr. Johansen: Teknologiske forandringer i dansk industri 1896-1972, Dansk Industri efter 1870 bind 7, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Hyldtoft, Ole: Teknologiske forandringer i dansk industri 1870-1896, Dansk Industri efter 1870 bind 4, Odense: Odense Universitetsforlag, 1996.

Ingeniøren, 14.2.1931, ’Meddelelse fra Dansk Standardiseringsraad’, 83-87.

Ingeniøren, 4.1.1939, E.K. Henriksen: ’Jernindustriens Arbejdsmaskiner’.

Ingold, Tim: ‘Materials against materiality’, Archaeological Dialogues 14 (1), 2007, 1-16.

Isenkræmmerbladet 12. februar 1931, s.100 vedr. salg af varer i rustfrit stål.

Jessen, Claus Qvist: Rustfrit stål og korrosion, Skanderborg: Danstahl, 2011.

Johnson, Jim (pseudonym for Bruno Latour): ‘Mixing Humans and Nonhumans Together: The Sociology of a Door-Closer’, Social Problems 35 (3), 1988, 298-310.

Kalling, Bo: ’Rustfri og syrefaste Staal’, Tidsskrift for Elektro- og Maskinteknik 10, 1928, 73-76.

Kristensen, Bent Egaa: Historisk Metode, København: Hans Reitzels Forlag, 2007.

Lützen, Karin Cohr: Arvesølvet. Et familie􀏔irmas storhed og fald. København: Gyldendal, 2016.

Laet, Marianne de og Annemarie Mol: ‘The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology’, Social Studies of Science 30 (2), 2000, 225-263.

Latour, Bruno: ’Kan vetenskapssociologi lära organisationsteori någonting?’ I Bruno Latour: Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi, Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1998, 269-289.

Latour, Bruno: ‘Technology is society made durable’. I John Law (red.): A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination, London og New York: Routledge, 1991, 103-131.

Latour, Bruno: ‘Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts’. I Wiebe E. Bijker og John Law (red.): Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical

Change, Cambridge/Massachusetts: MIT Press, 1992, 225-258.

Lemvigh-Müller: Bogen om stål, København: Lemvigh-Müller, 2009.

Miller, Daniel: Stuff, Cambridge: Polity, 2010.

Møller, Thorolf: ’Erfaringer fra Georg Jensens Sølvsmedie, især om fremmed skik og brug’, Nyt tidsskrift for Kunstindustri 5, 1928, 89-95.

Nilsson, Carl-Axel: Forbrug og produktion af industrivarer, Dansk Industri efter 1870 bind 2, Odense Universitetsforlag, 1989.

Olsen, Bjørnar: In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects, Lanham: AltaMira Press, 2010.

Park, Aage: ’Rustfrit Staal’, Guldsmedebladet 1, 1944, 11-12.

Pedersen, Jan: ’Ny dansk teknologihistorie: en kort oversigt og diskussion’, Historisk Tidsskrift 96:2 1996, 368-382.

Pedersen, Thøger I.: 300 år med godt kram. Isenkram og isenkræmmere 1693 – 10. juni – 1993.

Danmarks Isenkræmmerforening, 1993.

Sayes, Edwin: ‘Actor-Network Theory and methodology: Just what does it mean to say nonhumans have agency?’, Social Studies of Science, 44 (1), 2014, 134-149.

Scheel, Esther (red.): Haandbog for Nutidshjem, København: Chr. Erichsens Forlag, 1937.

Schiott, Åge: Dansk Pressefabrik Aktieselskab 1. juni 1918-1943, København: Dansk Pressefabrik, 1943.

Schumpeter, Joseph: Capitalism, socialism and democracy, New York: Harper, 1942.

Schumpeter, Joseph: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig: Verlag von Duncker & Humbolt 1911.

Serres, Michel (med Bruno Latour): Conversations on Science, Culture, and Time, Michigan: The University of Michigan Press, 1995.

Simonsen, Dorthe Gert: ’Transitrum. Flykabiner og supermodernitetens ikke-steder’, Scandia 74/2, 2008, 103-126.

Skyggebjerg, Louise Karlskov: Teknologihistorie. Historieforskning og -formidling i feltet mellem opfindelsesfascination og diskussioner om materiel agens. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, 2014.

Skyggebjerg, Louise Karlskov: ’Ting som aktører. Refleksioner over genstande med udgangspunkt i udstillingen Skriv’, Nordisk Museologi 1, 2016, 3-20.

Skyggebjerg, Louise Karlskov og Anja Meier Sandreid: ’When Danish Industry relocates – globalisation in an everyday perspective’, Erhvervshistorisk Årbog 63 (1), 2014, 127-151.

Tweedale, Geoffrey: Steel City. Entrepreneurship, Strategy, and Technology in Shef􀏔ields 1743-1993, Oxford: Clarendon Press, 1995.

Tysk patentskrift nr. 304126: ’Herstellung von Gegenständen (Schusswaffenläufen, Turbinenschaufeln usw.), die hohe Widerstandskraft gegen Korrosion erfordern, nebst thermischem Behandlingsverfahren’.

Victoria and Albert Museum: Masterpieces of cutlery and the art of eating, London: Victoria and Albert Museum, 1979.

Weekendavisen 2.5.2014, Karin Lützen: ’En fejde om metaller’.

Wilson, Bee: Consider the fork. A history of how we cook and eat, London: Penguin Books 2013.

www.denstoredanske.dk (4.12.2014)

www.ordnet.dk/ods (1.12.2015)

www.splendidtable.org/story/the-spoon-used-by-every-human-culture-in-the-world (30.11.2015)

Downloads

Publiceret

2017-01-06

Citation/Eksport

Skyggebjerg, L. K. (2017). ERHVERVSHISTORIE OG DEN MATERIELLE VENDING - NON-HUMANE AKTØRER I EN MELLEMSTOR FAMILIEEJET VIRKSOMHED. Temp - Tidsskrift for Historie, 7(13), 60–87. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24982

Nummer

Sektion

Artikler