AD MEMORIAM SANCTI - RELIKVIER OG RITUALISERET ERINDRINGSARBEJDE I MIDDELALDEREN

Forfattere

  • Kim Esmark Lektor, ph.d. Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitet

Nøgleord:

Erindring, memorialkultur, Middelalderen, relikvier, erindringskultur

Resumé

ABSTRACT
I middelalderen var helgenrelikvier fokus for et omfattende og mangeartet erindringsarbejde, der ikke alene sigtede på at ihukomme de hellige døde, men også de troende selv, både gejstlige og lægfolk, og de sociale fællesskaber, der associeredes med helgeners memoria. På basis af kilder fra det 9.-12. århundredes Frankrig kastes i artiklen et blik på erindringsarbejdets konkrete praksis (ritualer, produktion og brug af artefakter og tekster m.v.) og på den betydning det havde for kollektiv
identitet, historie, prestige og magt i de religiøse fællesskaber og institutioner, der kontrollerede relikviekulten, og blandt aristokrater og bønder i det omgivende samfund. Der argumenteres for, at udforskningen af historisk fjerne historiekulturer bidrager til at historisere vor egen samtids omgang med fortid og erindring og til at udfordre begreber og kategorier i moderne erindringsforskning.

Downloads

Publiceret

2011-08-28

Citation/Eksport

Esmark, K. (2011). AD MEMORIAM SANCTI - RELIKVIER OG RITUALISERET ERINDRINGSARBEJDE I MIDDELALDEREN. Temp - Tidsskrift for Historie, 1(2), 92–111. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24849