ERINDRING OG HISTORIEBRUG INTRODUKTION TIL ET FORSKNINGSFELT

Forfattere

  • Anette Warring Professor Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab Roskilde Universitet

Nøgleord:

Erindring, historiebrug, forskningsoversigt, historiebevidsthed, historiekultur

Resumé

ABSTRACT
Artiklen introducerer en række af historiebrugs- og erindringsforskningsfeltets centrale begreber og bidrag samt konkretiserer de teoretiske og begrebsmæssige diskussioner med eksempler på, hvordan forskellige forskere og forskningstraditioner har søgt at håndtere nogle af forskningsfeltets udfordringer. I artiklen følges den vej, som forskningsfeltet med international inspiration har taget i dansk sammenhæng: fra 1980’ernes tysk inspirerede historiedidaktiske og udvidede historiogra fiske interesse for historie uden for videnskabs- og undervisningsverdenen, over orienteringen mod den omfattende og flerfaglige internationale erindringsforskning i 1990’erne til den begrebsmæssige prioritering af historiebrug i det nye årtusinde inden for historiefaget. En stor del af den historiske forskning omhandler, hvordan erindring og historie produceres, institutionaliseres og bruges til bestemte,
oftest politiske formål. Men der kan samtidig iagttages en forskydning i
forskningen fra erindringens repræsentationer og indhold til almindelige menneskers aktive erindringsarbejde. Artiklens forfatter anser denne interesse for, hvordan menneskers aktivt skaber, omformer og sammenfletter erindringer og bruger historie til forskellige formål i forskellige livssammenhænge som forskningsfeltets største og mest perspektivrige udfordring. Det er desuden artiklens opfattelse, at udviklingen af forskning i historiebrug vil blive mest frugtbar, hvis det fortsat sker i udveksling med andre fag og discipliner.

Downloads

Publiceret

2011-08-28

Citation/Eksport

Warring, A. (2011). ERINDRING OG HISTORIEBRUG INTRODUKTION TIL ET FORSKNINGSFELT. Temp - Tidsskrift for Historie, 1(2), 6–35. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24845