”EN MÆGTIG SANG AF ARBEJDE OG TRIVSEL” – POVL DRACHMANN OG DEN REAKTIONÆRE MODERNISME

Forfattere

  • CHRISTIAN EGANDER SKOV PH.D

Nøgleord:

Reaktionær modernisme, Povl Drachmann, modernitet, Konservativt folkeparti, politik

Resumé

Modernitet er ikke en entydig størrelse, men også et kampbegreb, der søges forlenet med betydning af ideologiske aktører. Artiklen undersøger fænomenet reaktionær modernisme, hvor den tekniske modernitet ifølge idéhistorikeren Jeffrey Herf føjes sammen med dagsordener, der formuleres imod oplysningsmoderniteten. Der lægges her særlig vægt på forskningslitteraturens beskæftigelse med det reaktionært moderne som komponent i fascismen. Derfra går artiklen videre og undersøger den reaktionære modernisme i en specifik dansk kontekst hos den konservative erhvervspolitiker Povl Drachmann, der sad i Folketinget 1920-1941. Drachmanns litterære forfatterskab viste et stærkt element af reaktionær modernisme, teknikfascination og kritik af individualisme og liberalisme. Denne reaktionære modernisme blev i en politisk kontekst oversat til en økonomisk nationalisme, der gennem protektionisme skulle sikre dansk industri vækstmuligheder og derved sikre moderniseringen af Danmark. Endelig rejser artiklen spørgsmålet, hvorfor Drachmann blev inden for rammerne af en liberal politisk kultur og det parlamentariske system.

Referencer

Bauman, Zygmunt: Modernitet og Holocaust, Kbh.: Hans Reitzel, 2001.

Bendtsen, Bjarne Søndergaard: ’Povl Drachmanns roman Diktatur’, Thomas Wegener Friis og Kristine Midtgaard (red.), Diktatur og demokrati, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010.

Christmas-Møller, Vilhelm: Christmas – Christmas Møller og Det Konservative Folkeparti, Kbh.: Gyldendal, 1993.

Drachmann, Povl: Gennembrud, Kbh.: Gyldendal, 1914.

Drachmann, Povl: Fortid og Fremtid – Tanker om Danmark, Kbh., Gads Forlag, 1916.

Drachmann, Povl: Kampens Mænd, Kbh.: Gyldendal, 1916.

Drachmann, Povl: Diktatur, Kbh., Gyldendal, 1932.

Estrup, L.: Vort Folks økonomiske Fremtid – Skitse af Befolkningsproblemet i Danmark, Kbh.: Gads Forlag, 1922.

Fink, Jørgen: ’Dagbladet København 1918-1922’ Historie/Jyske Samlinger Ny række, 12, 1977, 47-70.

Fink, Jørgen: Storindustri eller middelstand – Det ideologiske opgør i Det konservative Folkeparti 1918-1920, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2000.

Fisch, Jörg: ’Zivilisation, Kultur’, Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck: Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart: Klett-Cotta, 2004, b.7 s.679-774.

Foss, Alexander: Danmark som Industriland, Kbh.: Lehmann & Stage, 1912.

Fraenkel, Arnold: Politisk Læsebog – 1 Det konservative Folkepartis Program, Kbh.: Gads Forlag, 1918.

Griffin, Roger: The nature of fascism, London: Routledge, 1991.

Griffin, Roger: Modernism and Fascism – the sense of a beginning under Mussolini and Hitler, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007.

Herf, Jeffrey: Reactionary Modernism – Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Kjellén, Rudolf: Staten som Livsform, Stockholm, 1916.

Kjær-Hansen, Max: Hvide Mænd I Østen, Kbh.: Den ny Tids Forlag, 1922.

Kjær-Hansen, Max: Danmark som Eksportland – Erhvervspolitiske Betragtninger, Kbh.: Den Ny Tids Forlag, 1923.

Koselleck, Reinhart: Begreber, tid og erfaring – en tekstsamling, Kbh.: Hans Reitzel, 2007.

Kraft, Ole Bjørn & Max Kjær Hansen: Danmark udslettes! – Betragtninger over dansk Rigspolitik, Kbh.: Den ny Tids Forlag, 1918.

Kraft, Ole Bjørn: Ung mand under vejs – erindringer fra årene 1912-1926, Kbh.: Nyt Nordisk Forlag, 1958.

Paludan, Jacob: Feodor Jansens Jeremiader, Kbh.: Hasselbalch, 1927.

Peters, Rikke L.: Aus Liebe zum eigenem Land, upubliceret ph.d.-afhandling: Aarhus Universitet, 2012.

Payne, Stanley: A History of Fascism – 1914-1945, Madison: Wisconsin University Press, 1996.

Rasmussen, Jørgen: Victor Pürschels forhold til Det konservative folkeparti, Upubliceret speciale, Historie: Københavns Universitet, 1977.

Rode, Helge: Paa Pladsen med de grønne Træer – Strømning i Nutidens Aandsliv, Kbh.: Gyldendal, 1924.

Schanz, Hans Jørgen: Modernitet og religion, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2008.

Schumpeter, Joseph: Capitalism, socialism and democracy, London: George Allen & Unwin, 1976.

Scott, James C.: Seeing like a State – How certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven & London: Yale University Press, 1998.

Skov, Christian Egander: ’Radical Conservatism and Danish Imperialism - The Empire Built “Anew from Scratch”’, Contributions to the History of Concepts, 8:1, 2013, s. 67-88.

Skov, Christian Egander: Den nye tid – konservatismens ideologiske udvikling i mellemkrigstiden, upubliceret ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, 2013.

Sternhell, Zeev: Neither right nor left – fascist ideology in France, Princeton: Princeton University Press, 1996.

Thorup, Bo Beier: ’Under det kolde Styrbad’, Historie/Jyske Samlinger, b. 19, 1991, s.467-500.

Weber, Max: The protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, London: Routledge, 1992.

Downloads

Publiceret

2016-09-13

Citation/Eksport

SKOV, C. E. (2016). ”EN MÆGTIG SANG AF ARBEJDE OG TRIVSEL” – POVL DRACHMANN OG DEN REAKTIONÆRE MODERNISME. Temp - Tidsskrift for Historie, 6(12), 90–111. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24112