NORAD I TURKANA – HØJMODERNISME I EN AFRIKANSK ØRKEN

Forfattere

  • MADS YDING PH.D. STIPENDIAT INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND AARHUS UNIVERSITET

Nøgleord:

Turkana, udviklingsbistand, Kenya, modernitet, bilateral udvikling

Resumé

Denne artikel belyser det udviklingsarbejde som Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) udførte i Kenyas Turkana distrikt fra 1960erne til 1985. Artiklen undersøger i hvilken grad NORADs udviklingsarbejde kan forstås gennem den ramme som James C. Scotts præsenterer i Seeing Like a State. I 1971 begyndte NORAD støtten til den spirende fiskerisektor som den kenyanske stat havde forsøgt at opbygge omkring Lake Turkana. Op gennem 1970’erne støttede NORAD fiskeriet massivt og særligt Turkana Fishermen’s Cooperative Society (TFSC) fik betydelig økonomisk støtte, men resultaterne udeblev. I 1980 bliver projekterne udvidet med Turkana Rural Development Programme (TRDP). Artiklen viser, at NORAD i sin planlægning og implementering af projekterne, manglede en fundamental forståelse for de sociale og geografiske forhold. Projekterne led under massiv overbureaukratisering og naiv tiltro moderne teknologi. NORADs dominans i Turkana øgedes støt i hele perioden, og den kenyanske stat syntes tilsidesat. Udviklingsprogrammerne fik alvorlige konsekvenser for lokalbefolkningen, og de bosættelser, som projekterne søgte at skabe, udviklede sig til fattigdomfælder. Næsten ingen af NORADs programmer blev bæredygtige og ganske kort efter at donormidlerne stoppede, kollapsede TFCS og flere af forlades bosættelserne helt eller delvist forladt. Tilbage er kun den fattigste del af befolkningen, som er blevet fanget i nødhjælpsafhængighed.

Referencer

Avery, Sean: What future for Lake Turkana?, African Studies Centre, Oxford: University of Oxford, 2013.

Barber, James: ‘The Moving Frontier of British Imperialism in the Lake Rudolf Region: 1890-1919’, Ethnohistory, Vol. 53, No. 1, 2006.

Broch-Due, Vigdis: From herds to fish and from fish to food aid, Bergen, 1986.

Broch-Due, Vigdis: ‘Remembered Cattle, Forgotten People’. I, David M. Anderson & Vigdis Broch-Due (red.): The poor are not us, Ohio University Press, 1999, 143-172.

Broch-Due, Vigdis & Todd Sanders: ‘Rich Man, Poor Man, Administrator, Beast: The Politics of Impoverishment in Turkana, Kenya 1890-1990’, Nomadic Peoples, vol 3, issue 2, 1999, 35-55.

Collins, Robert O.: ‘The Turkana Patrol of 1918 Reconsidered’, Ethnohistory, Vol. 53, No. 1, 2006, 95-199.

Harden, Blaine: Africa: Dispatches form a fragile continent, New York: W. W. Norton, 1990.

Helland, Johan: Turkana briefing notes: A background study of the Turkana Rural Development Programme, Chr. Michelsen Institute, DERAP, 1987.

Hogg, Richard: ‘The New Pastoralism: Poverty and Dependency in Northern Kenya’, Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 56, No. 3, 1986, 319-333.

Jul-Larsen, Eyolf: The Lake is our Shamba: Report to NORAD about certain socio-economic aspects regarding the Lake Turkana fishery project, Bergen, 1981.

Li, Tania Murray: The Will to Improve – Governmentality, Development and the Practice of Politics, Durham & London: Duke University Press, 2007.

Lokuruka, Micheal N. I. & Pauline A. Lokuruka: ‘Ramifications of the 1918 Turkana Patrol: Narratives by Ngturkana’, Ethnohistory, Vol. 53, No. 1, 2006, 121-141.

Ruud, Arild E. & Kirsten A. Kjerland: Norsk utviklingshjelps historie 2: 1975-1989, Bergen: Fagbokforlaget, 2003.

Scott, James C.: Seeing like a State –How certain schemes to improve the human condition have failed, New Haven: Yale University Press, 1998.

Storås, Frode og Vigdis Broch-Due: ‘Fish and goats’, Gunnar Sætersdal mf.: Aid to fisheries at Lake Turkana – Report by an advisory group appointed by NORAD, Oslo, 1981, Annex 2.

Sætersdal, Gunnar mf.: Aid to fisheries at Lake Turkana – Report by an advisory group appointed by NORAD, Oslo 1981.

Sørbø, Gunnar M. mf.: A review of the Turkana Rural Development Programme, NORAD, Bergen, 1988.

Torstensen, Arne & John G. Scott (red.): Kenya: Country study and norwegian aid review, DERAP no. 224, Bergen, 1987.

Tvedt, Terje: ‘International Development Aid and Its Impact on a Donor Country: A Case Study of Norway’, The European Journal of Development Research, vol 19, nr 4, 614 – 635.

Watson, C.E.P. mf.: Evaluation report 5.85 – Evaluation report on the Lake Turkana fisheries development project, NORAD, 1985.

Østby, Eva Helene: Utviklingen av fiskeriprosjektet i Turkana, Oslo, 1994 – Speciale i historie ved Oslo Universitet.

Downloads

Publiceret

2016-09-13

Citation/Eksport

YDING, M. (2016). NORAD I TURKANA – HØJMODERNISME I EN AFRIKANSK ØRKEN. Temp - Tidsskrift for Historie, 6(12), 21–40. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/24092