BEGREBSHISTORISKE FORVIKLINGER

Forfattere

  • Bernard Eric Jensen

Resumé

Kristoffer Bayer og Silas Marker:
Folket
Prόblema 2023

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Arup, Erik: Danmarkshistorie, bd.1, København: Nordiske Forlag, 1925.

Brandes, Edvard: ”Om Nationalfølelse”. I Georg Brandes og Edvard Brandes: Om Nationalfølelse, København: Georg Brandes Selskabet, 2008, 36-60.

Christiansen, Niels Finn: ”Folkets danskhed». I Flemming Lundgreen-Nielsen (red.): På sporet af dansk identitet, København: Spektrum, 1992, 153-191.

Christiansen, Niels Finn: ”Socialdemokratiet og folket – fra Grundtvig til Stauning”. I Christiansen, Palle O. og Jens Henrik Koudal (red.): Det ombejlede folk. Nation, følelse og social bevægelse, København: C.A. Reitzels Forlag, 2007, 126-142.

Christiansen, Palle O. (red.): Veje til danskheden. Bidrag til den moderne selvforståelse, København: C.A. Reitzels Forlag, 2007.

Christiansen, Palle O. og Jens Henrik Koudal (red.): Det ombejlede folk. Nation, følelse og social bevægelse, København: C.A. Reitzels Forlag, 2007.

Damsholt, Tine: ”Nationalkarakterens genkomst”, Folk og Kultur, 1993, 68-84.

Damsholt, Tine; Troen på folkeviljen, Vejle: Kroghs Forlag, 1994.

Damsholt, Tine: »Om begrebet ‘folk’». I Bjarne Stoklund (red.): Kulurens nationalisering, København: Museum Tusculanums Forlag, 2002, 17-47.

Haaning, Leif Laszlo: «Kampen om det nationale», Den jyske historiker, 96, 2002, 53-77.

Hansen, Martin A.: Daggry. Essys om eksistens og livsanskuelse, Viborg: Hovedland, 2019.

Hansen, Oskar: Danmark for Folket, 1934, https://hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/d/danmark-for-folket (17.10.2023).

Høffding, Harald: «Nationalitet og Kultur”, Tilskueren, 12, 1995, 814-824.

Høffding, Harald. Psykologi i Omrids paa Grundlag af Erfaring, 6. udg., København: Gyldendal, 1911.

Jensen, Bernard Eric: Kulturarv – et identitetspolitisk konfliktfelt, København: Gad, 2008.

Jensen, Bernard Eric: ”Danmarkshistorier som identitetspolitik”, Historie, 2008, 150-156.

Jensen, Bernard Eric: ”Re-imagining a People”. I Michael Böss (red.): Narrating Peoplehood amidst Diversity, Aarhus: Aarhus University Press, 2011, 25-40.

Jensen, Bernard Eric: Historiebevidsthed/fortidsbrug – teori og empiri, Odense: Historia, 2017.

Jensen, Bernard Eric: „En anderledes danmarkshistorie?“, Temp – tidsskrift for historie, 16, 2018,192-202.

Jensen, Bernard Eric: Fortiders nærvær. Historikeren Martin A. Hansen, Odense: Historia, 2020.

Jespersen, Knud J.V.: Historien om danskerne 1500-2000, København: Gyldendal, 2007.

Jørgensen, Claus Møller: ”Dansk identitetshistorie set fra 2022”, Temp – tidsskrift for historie, 25, 2022, 171-189.

Koch, Hal: Dagen og Vejen, København: Westermann, 1942.

Koch, Hal: Grundtvig, København: Gyldendal, 1943.

Korsgaard, Ove: Kampen om folket, København: Gyldendal, 2004.

Korsgaard, Ove: Folk, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2013.

Korsgaard, Ove: ”Folkebegrebets transformationsproces”, Slagmark 85, 2022, 95-111.

la Cour, Vilhelm: Danmarks Historie, København: Berlingske, 1939.

Lauring, Palle: Danmarks historie, København: Carit Andersens Forlag, 1968.

Lauring, Palle: Hvad skal vi med historien? København: Carit Andersens Forlag, 1969.

Nevers, Jeppe: Fra Skældsord til slagord. Demokratibegrebet i dansk politisk historie¸ Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011.

Nielsen, Vagn Oluf: Samfund, skole og historieundervisning 1770erne – 1970erne, Værløse: Billesø & Baltzer, 2010.

Nørgaard, Anne Engelst: Demokratiet og kampen om Junigrundloven, Aarhus: Aarhus Universitet, 2016.

Nørgaard, Anne Engelst: «Hvem var folket i det tidlige folkestyre?», Slagmark 85, 2022, 113-131.

Stauning, Thorvald: Danmark for Folket, 1934. www.arbejdermuseet.dk

Steenstrup, Johannes: Oldtiden og den ældre Middelalder, Danmarks Riges Historie, bd.1, København: Det nordiske Forlag, 1901.

Sthyrske Cirkulære, 1900, https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/cirkulaere-om-undervisningsplaner-for-de-offentlige-folkeskoler-sthyrske-cirkulaere-6-april-1900 (17.10.2023).

Støvring, Kasper: Dansk natur. Fortællinger om vejr og sind, Viborg: Forlaget Hovedland, 2020.

Vind, Ole: Grundtvigs historiefilosofi, København: Gyldendal, 1999.

Østergård, Uffe: ”Bønder og danskere”. I Vagn Wåhlin (red.): Historien i kulturhistorien, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1988. 317-371.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Jensen, B. E. (2023). BEGREBSHISTORISKE FORVIKLINGER. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 193–207. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142356

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser