To brødre fra en kælder på Østerbro i København

Forfattere

  • Amalie Lyngsted

Resumé

Billede i kontekst.

”Før-billedet”: fotograf: Peter L. Petersen, juli 1901. Rigsarkivet. ”Efter-billedet”: fotograf: Søstrene Schiøtz, muligvis Anna Schiøtz, januar 1902. Rigsarkivet. Begge billeder stammer fra N. Bangs Virksomhed i København (1898-1916),
Personbilleder, identificerbare. Rigsarkivet.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Journal over anbragte børn 1901-1902 - Nr. 1-400. N. Bangs Virksomhed, 1901 1902. Rigsarkivet.

Journalsager over anbragte forsømte børn 1901-1903 - Nr. 9-646. N. Bangs Virksomhed, 1901-1921, 1. Rigsarkivet.

N. Bangs Virksomhed i København (1898-1916), Personbilleder, identificerbare. Rigsarkivet.

PUBLICERET MATERIALE

Bang, N.: ”Fra Kælder og Værtshus”, Nat og Morgen, 5-7, 2, 1901, 57-58.

Bjerre, Cecilie: ”Forhandlinger om anbragte børns fremtid: Frontlinjebureaukrati og skønsprincipper i børneforsorgen 1905-1975”, Arbejderhistorie, 1, 2-29.

Koven, Seth: Slumming: Sexual and Social Politics in Victorian London, STU-Student edition, Princeton: Princeton University Press, 2004, doi: 10.1017/S0963926807005251.

Lützen, Karin: Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København, København: Reitzels Forlag, 1998.

Lyngsted, Amalie: ”Når nat bliver til morgen – en undersøgelse af det anbragte barns iscenesættelse”. I: Årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, (accepteret/under udgivelse), 2023.

Murdoch, L.: Imagined Orphans: Poor Families, Child Welfare, and Contested Citizenship in London, New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press, 2006.

Strathman, N., “Student Snapshots: An Alternative Approach to the Visual History of American Indian Boarding Schools”, Humanities, 4 (4), 2015, 726–47, doi: 10.3990/h4040726.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Lyngsted, A. (2023). To brødre fra en kælder på Østerbro i København. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 182–189. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142353

Nummer

Sektion

Billede i kontekst