EKSKLUSIONEN

Danske Dramatikeres Forbunds opgør med Svend Borberg efter besættelsen

Forfattere

  • Ulla Kallenbach
  • Anna Lawaetz

Resumé

Denne artikel undersøger eksklusionen af den danske progressive dramatiker og kritiker Svend Borberg fra Danske Dramatikeres Forbund efter hans kontroversielle kulturelle samarbejde med den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig. Gennem Forbundets udførlige referater undersøger vi, hvordan Forbundet og dets medlemmer, som talte de førende danske dramatikere, navigerede i en gråzone, hvor skismaet mellem moralsk skyld og principperne for domsfældelse blev diskuteret, mens Borberg først blev fundet skyldig og senere frifundet i retten. Gennem straffeakterne og personarkiver indeholdende breve, udtalelser og afhøringer tilføjer vi væsentlig ny viden, som dramatikerne manglede i denne komplekse og tvetydige sag. Dette materiale giver ny viden om, hvordan Borberg, som var udtalt apolitisk og pacifist, agerede i tæt samarbejde med den danske samarbejdsregering, og om, hvordan Forbundets medlemmer var involveret i Borbergs sag under og efter besættelsen.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Borberg, Svend: “Brev angående Baaden”. 30.03.1943. 1943, Borbergarkivet.

Bramsnæs, Kit: Landssvigerens børn 2:4, Medvirkende Steen Borberg. P1. DR. 1994.

Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, Danske Dramatikeres Forbund: Materiale vedr. afstemning om eksklusion. 1945, Acc. 2017/156, 1 æske.

Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen, Danske Dramatikeres Forbund: En samling breve, kontrakter, protokoller m.m. 1945, Acc. 2002/83, æske 1-4.

Hjaltland, Sigurd [Borberg, Svend:]. Baaden: Skuespil fra Færøerne i fire Akter, Det Kongelige Teater, Teatersamlingen, Det Kgl. Bibliotek, 1943.

Rigsarkivet, Københavns Byret 23. Afdeling for Retsopgørssager, Landsretten, Straffeakter (1945-1948), 144/1946 for Svend Borberg, f. 8.4.1888, i pk. 373, 1946.

PUBLICERET MATERIALE

Alkil, Niels (red.): Besættelsestidens Fakta: Dokumentarisk Haandbog med henblik paa Lovene af 1945 om landsskadelig Virksomhed, København: Schultz, 1945.

Anon., Land og Folk: “Circus juris”, 13.11.1946, 2.

Borberg, Svend: “Den komiske Shylock”, Tilskueren (April), 1934, 245-270.

Borberg, Svend, Berlingske Tidende: “Kulturministeriet undervejs”, 11.08.1940.

Borberg, Svend: “Der komische Shylock”, Der Norden: Monatsschrift der nordischen Gesellschaft, 19 (5), 1942, 1-8.

Borberg, Svend: “Der komische Shylock: “Svend Borberg: Baaden. Skuespil fra Færøerne i fire akter”. I Ole Jakobsen (red.): Fra Færøerne, København: Dansk-færøsk samfund, 1969, 69-105.

Boye, Ib: Forfængelighedens pris, Kbh.: Cicero, 1988.

Buhl, Vilhelm: “Statsminister Vilhelm Buhls antisabotagetale, 2. september 1942”. https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/statsminister-vilhelm-buhls-s-antisabotagetale-2-september-1942 (15.10.2023).

Bundgård Christensen, Claus, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat: krig og hverdag 1940-45, Kbh: Information, 2009.

Clement, Berlingske Tidende: “Svend Borberg pure frifundet”, 12.11.1946, 1-2.

Fenger, Henning: “Nazistisk propaganda og aandelig infiltration”. I Vilhelm la Cour (red.): Danmark under Besættelsen, Kbh: Westermann, 1945-1947, 367-392.

Fenger, Henning, Information: “En Synders Genopstandelse”, 14.11.1946, 5-6.

Frisch, Hartvig (red.): Danmark besat og befriet: Økonomi og kultur, København: Fremad, 1947.

Frit Danmarks Hvidbog. I Peter P. Rode (red.), Kbh, 1945.

Hardis, Arne: Æresretten, Kbh.: Lindhardt og Ringhof, 2003.

Hausmann, Frank-Rutger: “Dichte, Dichter, tage nicht!”: die Europäische Schriftsteller-Vereinigung in Weimar 1941-1948, Frankfurt am Main: V. Klostermann, 2004.

Hertel, Hans: “Den patriotiske overløber Valdemar Rørdam fra dannerskjal til landssviger til national-martyr”. I John T. Lauridsen (red.): Over stregen – under besættelsen, Kbh: Gyldendal, 2007, 752-771.

Kistrup, Jens: “Svend Borberg, Det sprængte menneske”. I Torben Brostrøm og Jens Kistrup (red.): Dansk litteraturhistorie: Fra Tom Kristensen til Klaus Rifbjerg, Kbh.: Politikens Forlag, 1966.

Lauridsen, John T. (red.): Over stregen – under besættelsen, Kbh: Gyldendal, 2007.

Lawaetz, Anna, og Ulla Kallenbach: “Svend Borberg: mellemkrigstidens fortrængte dramatiker”, Nordica, 39, 2023, 251-285.

Lund, Joachim: “Collaboration in Print: the ‘Aktion Ritterbusch’ and the failure of German intellectual propaganda in occupied Denmark, 1940-1942”, Scandinavian Journal of History, 37 (3), 2012, 329-354. https://doi.org/10.1080/03468755.2012.676807

Mai, Anne-Marie: Hvor litteraturen finder sted: bidrag til dansk litteraturs historie. Moderne tider 1900-2010, Kbh.: Gyldendal, 2011.

Munk, Kaj: Uddrag af Tale ved Studenterforeningens Sommermøde paa Gerlev den 18. August 1940, https://www.studieudgaven.kajmunk.aau.dk/tekster/vis/journalistik/601787/Uddrag%20af%20Kaj%20Munks%20Tale%20ved%20Studenterforeningens%20Sommermøde%20paa%20Gerlev%20den%2018.%20August%201940 (15.10.2023).

Møllehave, Johannes: “Svend Borberg og Sven Clausen”. I Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.): Danske digtere i det 20. århundrede, Kbh.: Gad, 1966, 167-188.

Nørregaard, Hans Christian: Brecht og danskerne - Fra premieren på Laser og pjalter i 1930 til Ruth Berlaus død i 1974, Kbh.: Multivers, 2023.

Outzen, Børge, Information: ”Cirkus Juris”, 12.11.1946, 1.

Petersen, Teddy: “Fra ekspressionisme til fascisme? Om Svend Borbergs forfatterskab”, Tijdschrift voor Skandinavistiek, 2 (2), 1981, 141-164.

Soya, C.E.: Ærlighed koster mest: brudstykker af en erindringsbog: Borgen, 1975.

Sørensen, Lars-Martin: Dansk film under nazismen, Kbh.: Lindhardt og Ringhof, 2014.

Tamm, Ditlev: Retsopgøret efter besættelsen, Kbh: Gyldendal, 1997.

Woel, Cai M.: Dansk litteraturhistorie 1900-1950, Kbh.: Arnkrone, 1956.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Kallenbach, U., & Lawaetz, A. (2023). EKSKLUSIONEN: Danske Dramatikeres Forbunds opgør med Svend Borberg efter besættelsen. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 103–124. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142322

Nummer

Sektion

Artikler