Rural mobilitet og mikro-akkulturation

Tre gruppeflytninger fra Limfjordstangen, 1825-1925

Forfattere

  • Jake Hubert Gardiner
  • Inger Bjørn Knudsen
  • Michael Riber Jørgensen
  • Line Vestergaard Knudsen

Resumé

Menneskelig mobilitet og flytning kræver tilpasning til nye steder. Sådanne tilpasninger finder sted i relation til forskellige faktorer såsom næringsveje, sociale relationer og kulturelle praksisser, faktorer, der kan påvirke hinanden gensidigt. Efter 1825 flyttede flere grupper af kystboere fra Limfjordstangen til andre nærliggende rurale områder, bland andet på grund af stormfloder. I denne artikel undersøger vi tre grupper, som i løbet af perioden 1825-1925 flyttede til hver deres lokalitet: Lyngs, Lyngby og Gjøl. Selv om ingen af de tre grupper flyttede langt væk, mødte fremmede sprog og religioner eller endte i store konflikter på tilflytningsstedet, så fandt der møder og tilpasningsforløb sted i alle tre tilfælde, tre former for mikroakkulturation. Vi analyserer de tre flytninger som forskellige versioner af akkulturation, der udfoldede sig som svar på de givne vilkår, og som aktive forsøg på at skabe bedre liv end på fraflytningsstedet. De tre akkulturationsforløb peger på kompleksitet og situationsbestemte forhold. Det, som er god tilpasning i en kontekst, er det måske ikke i en anden. Samtidig står det klart, at erhverv og ægteskaber i alle tre flytninger var vigtige faktorer mod tilpasning, men på hver deres vis.

Referencer

UPUBLICERET MATERIALE

Anders Vrist Langers arkiv på Harboøre Lokalhistoriske Arkiv.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), journal nr. 0115R00001, Interview med Bent Christensen (f. 1945 på Gjøl), tidl. fisker på Gjøl, Grebjerg, Gjøl, og hustru Joan Christensen, torsdag den 24.09.2015.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), 0115R00002. Transskription af DR-film: Spejlinger af Finn Holten Hansen, TV-udsendelse om fiskernes børn.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), Journal nr. 0115R00008, Transskription af Region Rapport TV-MV – Guds børnebørn, sendt 1977.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), Journal nr. 10:1989, Optegnelse med Fru Sandsgaard om hendes mands fiskeri og indbyrdes strid på Gjøl.

Limfjordsmuseet arkiv (LA), journal nr. 11:1989, Interview med Herluf Bachmann, Gjøl.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), journal nr. 526:1984, Gjøl-undersøgelsen, kort, notater, mv, 1900-1974.

Limfjordsmuseets arkiv (LA), journal nr. 258:1984, Levnedsbeskrivelse af Fisker Laurits Larsen, Gjøl.

Limfjordsmuseet arkiv (LA), journal nr. 259:1984, Interview med fisker Jens Krøymann, Gjøl.

PUBLICERET MATERIALE

Aagaard Knud: Physisk, oeconomisk og topographisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Viborg: Aalborg Stift, 1802.

Andersen, Camilla: “Tilpasning og Fleksibilitet i et foranderligt kystlandskab i 1700- og 1800-tallet”, Temp – tidsskrift for historie, 24, 2022, 89-110.

Andersen, Camilla: ”Da stormfloden ramte Limfjordstangen. Modstandskraft og sårbarhed i danske kystsamfund i 1800-tallet”, Kulturstudier, 2023 (2), 2023, indsendt.

Andersen, Christiane Morisset: Gjøl, en Limfjordsø, Sundby Mors: Vilsund Forlag, 1987.

Bjørn, Bente: Kulturmøde og integration på Gjøl ca. 1910-1930. Speciale, Aalborg Universitet, 2016.

Brock, Aske Laursen: “Hollænderne på Amager i 1700-tallet: Et samfund i krise?”, Temp – tidsskrift for historie, 20, 2020, 215-38.

Charsley, Katharine, Martha Bolognani, Evelyn Ersanilli og Sarah Spencer: Marriage, migration and integration, London: Palgrave Macmillan, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-40252-5.

Christensen, Anders Kruse: Harboøre-vækkelsen ca. 1880-1910. Speciale, Aarhus Universitet, 1980.

Davidsen, C.: Harboøre. København: Lohses Forlag, 1942.

Deschacht, Nick og Anne Winter: “Micro-Mobility in Flux: Municipal Migration Levels in the Provinces of Flanders and Antwerp, 1796–1846”, Journal of Migration History, 5 (1), 2019, 1-30, doi: 10.1163/23519924-00501005.

Feldt, Jakob Egholm: ”Jødisk historie”, Temp – tidsskrift for historie, 5, 2012, 156-167.

Gardiner, Jake Hubert, Inger Bjørn Knudsen og Line Vestergaard Knudsen: ”Fra stormflodsflygtning til erhvervsmigrant. Mobilitet fra Limfjordstangen 1825-1910’erne”, Historisk Tidsskrift, 122 (2), 2022, 309-341

Graugaard, Esben: Harboørefolk på Jegindø, Thisted: Sparekassen Thy, 1985.

Hansen, Peter Schmidt: Lyngby – Fra karantænestation til paradis, Birkerød: P. S. Hansens Forlag, 2014.

Hochstadt, Steve: Mobility and Modernity: Migration in Germany 1820-1989, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.

Johansen, Hans Christian, Per Madsen og Ole Degn: “Fishing families in three Danish coastal communities”, Journal of Family History, 18 (4), 1993, 357-368, doi: 10.1177/036319909301800405.

King, Steven: “Migrants on the margin? Mobility, integration and occupations in the West Riding, 1650–1820”, Journal of Historical Geography, 23 (3), 1997, 284-303.

Kirk, Hans: Fiskerne, 4. Oplag, København: Gyldendal, 1934. [1928]

Kirk, Lars Bo: De sidste fiskere, København: Politikens Forlag, 2021.

Kirk, Maren; Fra Harboøre til Gjøl, København: Lindhardt og Ringhof, 1978.

Kristensen, M.: ”Fiskerlejet Lyngby. Et 100 års jubilæum”, Historisk Årbog for Thisted Amt, 1964, 421-436.

Langer, Anders Vrist: Stormflodsramt, Struer: Forlaget Bogtrykkergården, 1980.

Laursen Henrik: ”Amtsprovst Bendix”, Historisk Årbog for Thisted Amt, 1937, 283-302.

Lucassen, Jan og Leo Lucassen: “Theorizing Cross-Cultural Migrations: The Case of Eurasia since 1500”, Social Science History, 41 (3), 2017, 445-475, doi: 10.1017/ssh.2017.19.

Lucassen, Leo, David Feldman og Jochen Oltmer: “Drawing up the balance sheet”. I L. Lucassen, D. Feldman og J. Oltmer (red.): Paths of Integration: Migrants in Western Europe (1880-2004), Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, 283-296, doi: 10.1515/9789048504244-015.

Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (Kirkelig geografi) 1848-1949, København: Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1959.

Nielsen, Richard G.: Fra fjord til fiskeri. Træk af fiskeriets historie på Præstøegnen, Præstø: Fiskeriforeningen for Præstø Amt, 1975.

Olden-Jørgensen, Sebastian: ”Debat: Fakta, fortolkning og fortælling – Om narrativitet og historisk videnskab”, Fortid og Nutid, 2001, 295-305.

Pooley, Colin G., Jean Turnbull og Mags Adams: A mobile century? Changes in everyday mobility in Britain in the twentieth century, Abingdon: Routledge, 2017.

Poulsen, Bo: “Between Adaptation and Mitigation. The Nineteenth-century North Sea Storm Surges and the Entangled Socio-Natural Transformation of the Limfjord Region, Denmark“, Journal for the History of Environment and Society, 6, 2021, 129-158, doi: 10.1484/J.JHES.5.128582.

Puschmann, Paul, Nina van den Driessche, Koen Matthijs og Bart Van de Putte: “Paths of Acculturation and Social Inclusion. Migration, Marriage Opportunities and Assortative Mating by Geographic Origin in Antwerp, 1846-1920”, Journal of Migration History, 2 (1), 2016, 177-207, doi: 10.1163/23519924-00201007.

Rasmussen, Alan Hjorth: ”Erhvervsstruktur og fiskeri på den jyske vestkyst”, Bygd, 3 (2), 1972, 3-32.

Redfield, Robert, Ralph Linton og Melville J. Herskovits: “Memorandum for the study of acculturation”, American Anthropologist, 38 (1), 1936, 149-152.

Rheinheimer, Martin: ”Ægteskabsforhold på Amrum. Et søfartssamfunds historiske demografi 1700-1900”, Sjæk’len. Årbog for Fiskeri-og Søfartsmuseet, 2011, 2012, 17-37.

Strandgaard, Hans Christian: ”Om Udvandringen fra Agger og Harboøre”, Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 2. rk., 1. bd., 1886-88, 115-123.

Sørensen, Mikkel Ellersgaard og Inger Bjørn Knudsen: ” ’Intet videre værn…’ Harboøre og virkningerne af stormfloden i 1825”, Hardsyssels Årbog, 2022, 30-60.

Thomsen, Asbjørn Romvig: Lykkens smedje?: social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850, Auning: Landbohistorisk Selskab, 2011.

Thybo, Jens: Kun god er Gud. Skildringer af Menighedslivets Opvaagnen i Thy, bd. I-II, København: O. Lohses Forlag, 1923-26.

Trap J.P.: Kongeriget Danmark, 3. udg., 5. bd., København: G.E.C. Gad, 1904.

Tyler, Robert Llewellyn: “Migrant Identity and Culture Maintenance: The Welsh in Columbus, Franklin County, Ohio, 1870-1930”, Journal of Migration History, 2022, 8 (1), 122-148, doi: 10.1163/23519924-08010001.

Ude og Hjemme: ”Her hviler sandheden om fiskerne”. 20.11.1975.

Weinstock, Alexander S.: “Role Elements: A Link between Acculturation and Occupational Status”, The British Journal of Sociology, 14 (2), 1963, 144-149, doi: 10.2307/586776.

Veber, Hanne: ”’Kultur’ og ’møde’: Gensyn med amerikanske akkulturationsstudier 1936-1963”, Tidsskriftet Antropologi, 56, 2007, 57-86, doi: 10.7146/ta.v0i56.106771.

Vestergaard, Kristen: ”Glimt fra kirke og kirkeliv på Gjøl”. I B. Rom og P.A. Schrøder (red.): Dine folk, dine penge, Aabybro: Gjøl Sparekasse, 1984, 34-35.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Gardiner, J. H., Knudsen, I. B., Jørgensen, M. R., & Knudsen, L. V. (2023). Rural mobilitet og mikro-akkulturation: Tre gruppeflytninger fra Limfjordstangen, 1825-1925. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 78–101. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142321

Nummer

Sektion

Artikler