Efterlyst. Identitet, tvang og mobilitet, 1750-1850

Forfattere

  • Johan Heinsen
  • Anders Dyrborg Birkemose

Resumé

Avismediets fremkomst i anden halvdel af 1700-tallet betød, at arbejdsgivere kunne rette henvendelse til den læsende offentlighed med efterlysning af bortløbne arbejdere. Dette blev en hyppig praksis i København, hvor landets største adresseavis fandt en bred læserskare. Her efterlyste man en vifte af subjekter: tyende, lærlinge, svende, soldater, matroser og straffefanger m.m. Annoncerne beskrev typisk den efterlystes udseende og indeholdt desuden ofte et løfte om dusør. Artiklen bygger på et manuelt skabt datasæt med 8.000 sådanne annoncer fra perioden. Den sporer udviklingerne i genren og spørger, hvem dette værktøj blev rettet imod. En væsentlig udvikling er, at genren havde en storhedstid i årtierne frem mod år 1800, hvor den var filtret sammen med juridiske disputer på hovedstadens private arbejdsmarked. Herefter forandredes og mindskedes den private brug af mediet drastisk, imens udvalgte statslige aktører begyndte at bruge mediet systematisk. Sidstnævnte inkluderede statens straffeanstalter, der ændrede deres registreringspraksis med henblik på netop at kunne efterlyse effektivt i aviserne. På denne måde spores en genealogi, hvor den moderne 1800-tals stat og dens interesse for nedfældede biodata har forbindelser til en langt ældre praksis, der ikke er entydigt knyttet til staten.

Referencer

PUBLICERET MATERIALE

Albech, M.P: Historiske, politiske og statistiske Efterretninger om Kjøbenhavns Adressecomptoir. København: Paa Forfatterens Forlag, 1841.

Andersen, Lars: Den glemte inkvisition. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2019.

Blom, Astrid: “Vom Adressbüro zum Intelligenzblatt: Ein Beitrag zur Genese der Wissensgesellschaft”. Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 8, 2006, 21-44.

Bly, Antonio: “‘Pretends he can read’: Runaways and Literacy in Colonial America, 1730-1776”. Early American Studies 6 (2), 2008, 261-294.

Bly, Antonio: “‘Indubitable Signs: Reading silence as text in New England runaway slave advertisements”. A Journal of Slave and Post-Slave Studies 42 (2), 2021, 240-268. https://doi.org/10.1080/0144039X.2020.1801069

Bönning, Holger: “Pressewesen und Aufklärung: Intelligenzblätter und Volksaufklärer”. I Sabine Doering-Manteuffel m.fl. (red.): Pressewesen der Aufklärung: Periodische Schriften im Alten Reich. Berlin: De Gruyter, 2001, 69-119.

Bücher, Karl: “Das Intelligenzwesen”. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenchaft 75 (3), 1920, 326-345.

Doering-Manteuffel, Sabine m.fl. (red): Pressewesen der Aufklärung: Periodische Schriften im Alten Reich. Berlin: De Gruyter, 2001.

Clavin, Matthew: “Runaway Slave Advertisements in Antebellum Florida: A Retrospective”. The Florida Historical Quarterly 94 (3), 2016, 426-443.

Davidsen, Jacob Gabriel: Fra vore Fædres Tid: Skildringer og Skitser. København: Gyldendal, 1884.

Duedahl, Poul og Maria Clement Hagstrup: Afvigernes Ø. København: Gads Forlag, 2023.

Duedahl, Poul, Gitte Bergendorff Høstbro og Peder Wodskou Christensen: Forbrydelsens ansigt. København: Gads Forlag, 2016.

Engberg, Jens: Det Daglige Brød: Bønder og arbejdere 1650-1900. København: Politikens Forlag, 2011.

Franklin, John Hope og Loren Schweninger: Runaway Slaves: Rebels on the Plantation. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Glenthøj, Rasmus & Morten H. Ottosen: 1814: Krig, nederlag, frihed: Danmark-Norge under Napoleonskrigene. København: Gads Forlag, 2014.

Grandjean, Martin og Mathieu Jacomy: “Translating Networks: Assessing Correspondence Between Network Visualisation and Analytics”. Paper præsenteret ved konferencen Digital Humanities i 2019 og publiceret på https://shs.hal.science/halshs-02179024/document (17.10.2023).

Greene, Lorenzo: “The New England Negro as Seen in Advertisements for Runaway Slaves”. The Journal of Negro History 29 (2), 1944, 125-146.

Groebner, Valentin: Who Are You? Identification, deception, and surveillance in early modern Europe. Brooklyn: Zone Books, 2008.

Heinsen, Johan: “Runaway Convicts in Eighteenth-century Denmark”. Konferencebidrag ved Rights and Wrongs in the 18th Century, København, 24-27. august 2022.

Heinsen, Johan: “Slaveriet i 1700-tallets København: Instruktion til forvalteren af Københavns Stokhus, 1772”. Danske Magazin 53, 2019, 169-178.

Horstbøll, Henrik: Menigmandsmedie: Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840. København: Museum Tusculanums Forlag, 1999.

Hunt-Kennedy, Stefanie: “‘Had his nose cropt for being formerly runaway’: Disability and the bodies of fugitive slaves in the British Caribbean”. Slavery & Abolition 41 (2), 2020, 212-233. https://doi.org/10.1080/0144039X.2019.1644886

Jacobsen, Anette F: Husbondret: Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920. København: Museum Tusculanums Forlag, 2008.

Kay, Marvin L. Michael og Lorin Lee Cary: “Slave Runaways in Colonial North Carolina, 1748-1775”. The North Carolina Historical Review 63 (1), 1986, 1-39.

Koefoed, Nina Javette og Bo Kristian Holm: Pligt og Omsorg: Velfærdsstatens lutherske rødder. København: Gads Forlag, 2021.

Kragh-Nielsen, Niels: Straffet på livet: Henrettelser i Danmark 1537-1892. København: Gads Forlag, 2018.

Krefting, Ellen og Anne Eriksen: “Formens makt og materialitet: Om studiet av kunnskapens former i katekismer og skipslogger”. Slagmark 81, 2020, 31-50. https://doi.org/10.7146/slagmark.vi81.136336

Krogh, Tyge: Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800. Odense: Odense Universitetsforlag, 1987.

Lyngholm, Dorthe Kook: “Pligten til Lydighed: Tjenestefolk og landarbejderes retsstilling på danske herregårde i 1800-tallet”. Temp – tidsskrift for historie, 7, 2017: 27-59.

Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig administrator: Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. Århundrede. København: Gads Forlag, 1983.

Maxwell-Stewart, Hamish og Michael Quinlan: Unfree Workers: Insubordination and Resistance in Convict Australia, 1788-1860. Singapore: Springer, 2022. https://doi.org/10.1080/1031461X.2023.2153966

Marker, Hans Jørgen: Danmarks befolkning 1801: Analyse på grundlag af folketællingen som mikrodata. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2015.

Meaders, Daniel: “South Carolina Fugitives as Viewed Through Local Colonial Newspapers with Emphasis on Runaway Notices 1732-1801”. The Journal of Negro History 60 (2), 1975, 288-319. https://doi.org/10.2307/2717376

Morgan, Gwenda og Peter Rushton: “Visible Bodies: Power, Subordination and Identity in the Eighteenth-Century Atlantic World”. Journal of Social History 39 (1), 2005, 39-64.

Pedersen, Karl Peder: ”Københavns politi 1839. Om 81 engelske spørgsmål til Københavns politi, og om de svar, der blev givet på dem”. Danske Magazin 51, 2010, 241-285.

Pedersen, Karl Peder: Kontrol over København: Studier i den sene enevældes sikkerhedspoliti 1800-48. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014.

Pedersen, Karl Peder: “The first Danish Secret Police, 1800 to 1848”. I Tyge Krogh m.fl. (red.): Cultural histories of crime in Denmark, 1500-2000. London: Routledge, 2017.

Petersen, Karsten Skjold: Geworbne krigskarle: Hvervede soldater i Danmark 1774-1803. København: Museum Tusculanum og Tøjhusmuseet, 2002.

Seerup, Jakob Joen: Søetaten i 1700-tallet: Organisation, personel og dagligdag i 1700-tallets danske flåde. P.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2010.

Sennefelt, Karin: “Runaway Colours: Recognisability and Categorisation in Sweden and Early America”. I: Göran Rydén (red.): Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans. Ashgate 2013, 225-248.

Silge, Julia og David Robinson: Text Mining with R. O’Reilly, 2017.

Simonsen, Gunvor: “Racisme, slaveri og marked: Afrikanere i 1700-tallets København”. I: Søren Rud og Søren Ivarsson (red.): Globale og postkoloniale perspektiver på dansk kolonihistorie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2021, 269-300. https://doi.org/10.2307/j.ctv34wmp3t

Stevnsborg, Henrik: “For at fremme og opretholde den fuldkomne borgersikkerhed. Om oprettelsen af Københavns Politiret i 1793”. Politihistorisk selskab årsskrift, 1981, 21-44.

Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1989. 1 bind. Odense: Dagpressens Fond, 1991.

Tantner, Anton: Die ersten Suchmaschinen: Adressbüros, Fragämter, Intelligenz-Comptoirs. Berlin: Verlag Kalus Wagenbach, 2015.

Tukey, John: Exploratory Data Analysis. Reading: Addison-Wesley, 1977.

Valentin, Emilie Luther: Feelings of Imprisonment: Experiences from the prison workhouse at Christianshavn, 1769-1800. Ph.d.-afhandling, Aalborg Universitet, 2022.

Venturini, Tommaso og Anders Kristian Munk: Controversy Mapping: A Field Guide. Cambridge: Polity Press, 2022.

v. Westen, Peter: Adresse-Contoirers Natur, Oprindelse og Rettigheder, med en historisk Beretning om det Kiøbenhavnske Adresse-Contoirs Skiæbne og Fremgang, samt de øvrige oprettede Adresse-Contoirer i begge Rigerne. Odense: Kgl. privilegerede Adresse-Contoirs Bogtrykkerie, 1780.

Wolff-Tæstensen, Pernille: Bortløbne slaver i Dansk Vestindien. Speciale, Aalborg Universitet. 2023.

Østhus, Hanne: Contested Authority: Master and servant in Copenhagen and Christiania, 1750-1850. Ph.d.-afhandling, EUI. 2013.

Publiceret

2023-12-15

Citation/Eksport

Heinsen, J., & Birkemose, A. D. (2023). Efterlyst. Identitet, tvang og mobilitet, 1750-1850. Temp - Tidsskrift for Historie, 14(27), 24–53. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/142311

Nummer

Sektion

Artikler