En velkendt melodi

Kontrafaktur i 1700-tallets henrettelsesviser

Forfattere

  • Emilie Luther Valentin Syddansk Universitet

Nøgleord:

Skillingsviser, Henrettelsesviser, 1700-tallet

Resumé

Billede i kontekst

Forfatterbiografi

Emilie Luther Valentin, Syddansk Universitet

Postdoc

Referencer

Det Kongelige Bibliotek, “30 Viser om Naturundere, Forbrydelser etc. 1709-1746” [Digitaliseret 2013].

Det Kongelige Bibliotek, “En liden Gnist har ofte optændt en stor Ild, og en liden Vrede foraarsaget Døden, betragtet i en Nye Viise, I Anledning af det paa Helsingørs Rhed af Tømmermand Anders Madsen Nyested begangne Mord, paa en Skibsdræng; Hvorfor han er bleven

dømt at rettes med Sverd uden Vesterport, Torsdag d. 6te Aug. 1778.”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 8: “En ynckelig om smuk Ny Sang Siunget af En Misæderinde/ Navnlig Anna Cathrine Berntsdaatter…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 12: “Een grov Misdæderindis dog heel boedfærdig Synderinde Navnlig Maren Nielsdaat…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 14: “Poenitensis Taare Og Væmodig Klage/ udøse af En bedrøvet Misdæder/ ved Navn Nicolai Marcusøn…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 16: “Tvende Meget sørgefulde Viiser, Hvori Een ynkværdig Synderinde jammerlig beklager og begræder sine bedrøvede Omstændigheder…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 18: “Et meget ynkeligt og for al Verden bedrøveligt Mord, Som i Falster blev begaaet af Et Fruentimmer…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 21: “Sidste Afskeed-Ord, Af Een Veemodig Synderinde Ved Navn Cathrina Kaas…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 41: “En Nye Viise om de for Ulydighed og Opsætsighed afstraffede Husarer…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 42: “Et Siun ey førre seet Et Mord i lang Tiid ey større hørt/ Betragtet udi en Mand ved Navn Søvren Hansen…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 43: “En grov Syndere Ved Nafn Johan Pistorius…”

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstierne 1853 F 8º, Nr. 54: “En gandske nye Viise Om Det Forskrekkelige Mord, som af trende Fod-Svardere…”

Roskilde Arkiverne, Karen Brahes flyveblade, bd. IX-XI.

LITTERATUR

Andersen, Ruth. Den rapmundede muse: 10 års Danmarkshistorie i skillingsviser fra Matthias Seests bogtrykkeri. Odense: Odense Universitetsforlag, 1995.

Brandtzæg, Siv Gøril. “Dommedag og skøyteløp. Skillingstrykk som kulturarv og studieobjekt”. I Brandtzæg og Strand (red.): Skillingsvisene i Norge 1550-1950, Scandinavian Academic Press, 2021, 9-44.

Brandtzæg, Siv Gøril og Karin Strand (eds.). Skillingsvisene i Norge 1550-1950. Studier i en forsømt kulturarv. Spartacus Forlag A/S, Scandinavian Academic Press, 2021.

Buchholz, Peter og Iørn Piø. “En publikumsorienteret visegenre: Lidt om markeds-, gade- og

skillingsvisesang”. Folk og kultur, årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, 9 (1), 1980, 19-30.

Diesen, Even Igland & Silje Haugen Warberg. “Forbrytelsens fascinasjon og fiksjonalisert (selv)-framstilling i 1800-tallets forbryterviser”. I Brandtzæg og Strand (red.): Skillingsvisene i Norge 1550-1950, Scandinavian Academic Press, 2021, 299-346.

Krogh, Tyge. A Lutheran Plague: Murdering to Die in the Eighteenth Century. Leiden: Brill, 2012.

Krogh, Tyge. Oplysningstiden og det magiske: Henrettelser og korporlig afstraffelse i 1700-tallets første halvdel. København: Samleren, 2000.

Malling, Anders. Dansk Salmehistorie. Bd. 1-5. København: J.H. Schultz Forlag, 1962-6.

Mash, Christopher. Music and Society in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

McIlvenna, Una. “The Power of Music: The Significance of Contrafactum in Execution Ballads”. Past and Present, 229, 2015, 47-89.

McIlvenna, Una. “Singing Songs of Executions in Early Modern Italy”. I Stefano Dall’Aglio, Massimo Rospocher og Brian Richardson (red.): Voice and Writing in Early Modern Italian Politics, Religion, and Society, Routledge, 2016b, 52-68.

Piø, Iørn. Produktionen af Danske Skillingsviser mellem 1770 og 1821 og Samtidens syn på genren. København: Institut for Folkemindevidenskab, 1969.

Skouvig, Laura. “Produktivitet og Moral – Almanakkens anmærkninger og skillingsviser omkring 1800”. Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, Bd. 51, 2012, 338-365.

Søby, Emilie Luther. “De dødsdømtes viser: Følelser og skillingsviser i 1700-tallets Danmark” Siden Saxo, 3, 2017, 30-39.

Søby, Emilie Luther. Følsomme Forbrydelser – En undersøgelse af følelser om forbrydelser og henrettelser i skillingsviser fra 1700-tallets Danmark. Syddansk Universitet, 2018 [Upubliceret speciale].

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Valentin, E. L. (2023). En velkendt melodi: Kontrafaktur i 1700-tallets henrettelsesviser. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 176–185. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138809