Fra psychedelic happening til følelsesmusik

Den medierede Jimi Hendrix i dansk rockkritik 1967-70.

Forfattere

  • Morten Michelsen Aarhus Universitet

Nøgleord:

Jimi Hendrix, Rockkritik, Følelsesmusik, Receptionshistorie

Resumé

I artiklen analyserer jeg de nye danske rockkritikeres reception af Jimi Hendrix fra 1967 til 1970. Det fremgår, at en gruppe på 20-25 anmelderes sprog om den ny og fremmedartede, psykedeliske musik bevæger sig fra en mere distanceret og beskrivende stil baseret på et ideal om den ”objektive” anmelder frem mod en mere personlig stil, hvor anmelderen erkender sin subjektivitet og gennem en strategi om indlevelse forsøger at tolke de mange sanseindtryk og følelsestilstande, der opstår i mødet mellem lyttere og musik. Gennem at tilskrive musikken en autenticitet, en kompleksitet og en egenartet udtryksfuldhed bidrog forfatterne til at gøre Hendrix musik mere forståelig. Samtidig bidrog de i diskursiveringen af det ny til at legitimere rockmusikken som en ”seriøs” musik med en egen æstetik, der krævede sine kompetente formidlere.

Forfatterbiografi

Morten Michelsen, Aarhus Universitet

Professor

Referencer

th Floor Elevators: The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators, International Artists, 1966.

Aktuelt, 1965-70.

Andersen, Morten Lander: ”Da det psykedeliske lys kom til Danmark”. ROMU: Årsskrift fra Roskilde Museum, 2011, 139-47.

Bengtson, Laus (red.): Der gror aldrig mos på en rullesten: rockpræk, Valby: Borgen, 1970.

Berlingske Tidende, 1965-70.

Born, Georgina: “Music and the Social”. I M. Clayton, T. Herbert og R. Middleton (red.): The Cultural Study of Music: A Critical Introduction (2nd edition), New York and London: Routledge, 2012, 261–74.

Bourdieu, Pierre: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste, London: Routledge and Kegan Paul, [1979] 1984.

Brennan, Matt: When Genres Collide: Down Beat, Rolling Stone, and the Struggle Between Jazz and Rock, New York and London: Routledge, 2017.

BT, 1965-70.

Dagbladet, 1965-70.

DeRogatis, Jim: Kaleidoscope Eyes: Psychedelic Music from the 1960s to the 1990s, London: Fourth Estate, 1996.

Echard, William: Psychedelic Popular Music: A History through Musical Topic Theory, Bloomington: Indiana University Press, 2017.

Ekstra Bladet, 1965-70.

Frith, Simon: Performing Rites: On the Value of Popular Music, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

Fyens Stifstidende, 1965-70.

Gilroy, Paul: Darker than Blue: On the Moral Economies of Black Atlantic Culture. Cambridge: Harvard University Press, 2010.

Gudmundsson, Gestur: ”Rock og pop som kulturelt felt i Danmark 1955-1975”, I M. Michelsen m.fl. (red.): Rock i Danmark: Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 429-76.

Hendrix, Jimi: Band of Gypsys, Capitol, 1970.

Hicks, Michael: Sixties Rock: Garage, Psychedelic & other Satisfactions, Urbana & Chicago: University of Illinois Press, 1999.

Horsens Folkeblad, 1965-70.

Information, 1965-70.

Jones, Steve (red.): Pop Music and the Press, Philadelphia: Temple University Press, 2002.

Jyllandsposten, 1965-70.

Kolding Folkeblad, 1965-70.

Larsen, Jens: Hovedlinjer i det danske rockanmelderis historie. Belyst ud fra en typologisering af rockanmeldelser i tre danske dagblade, Københavns Universitet: Upubliceret speciale, 2000.

Lindberg, Ulf, Gestur Gudmundsson, Morten Michelsen og Hans Weisethaunet: Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers: The Fields of Anglo-Saxon and Nordic Rock Criticism, Aarhus: eget forlag, 2000.

Lindberg, Ulf, Gestur Gudmundsson, Morten Michelsen og Hans Weisethaunet: Rock Criticism from the Beginning: Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers, New York: Peter Lang, 2005.

Malm, Lars Gottschau: Ungdomsoprør og beatmusik - En analyse af relationen mellem ungdomsoprør og beatmusik i Danmark 1967 – 1972, Roskilde Universitet: Upubliceret speciale, 2009.

Michelsen, Morten: Interview med Carsten Grolin. 27. juni, 2000, Hørve, Sjælland.

Michelsen, Morten: “Music, Class, and Taste. Being In-Between: Popular Music and Middlebrow Tastes”. I I. Peddie (red.): Bloomsbury Handbook of Popular Music and Social Class. London: Bloomsbury Academic, 2020. s. 13-33.

Nielsen, Hans-Jørgen: ”Forord”. Billeder fra en verden i bevægelse. Politiske Besyv 1968-80. København: Tiderne Skifter, 1980.

Politiken, 1964-70.

Olsen, Majbrit Munk: Med Schopenhauer gennem musikkens døre: En musikfilosofisk undersøgelse af rockmusik i de sene 1960ere. Roskilde Universitet: Upubliceret speciale, 2016.

Powers, Devon: Writing the Record: The Village Voice and the Birth of Rock Criticism, Amherst & Boston: University of Massachusetts Press, 2013.

Sjællands Tidende, 1965-70.

Smith-Sivertsen, Henrik: ”Om gartnere, måger og dejlige Angelique: Refræner, pop og populærmusikforskning – en kritisk undersøgelse af Ekstrabladets spørgeskemaundersøgelse om populærmusik, august 1961”. Fund og forskning 50, 483-547.

Steinskog, Erik: Afrofuturism and Black Sound Studies: Culture, Technology, and Things to Come.

Cham: Palgrave Macmillan, 2018.

Sørensen, Magnus Lynge: Elguitaren i dansk ”pigtråd”: En undersøgelse af elguitarens musikalske og kulturelle betydning i pigtrådskulturen fra 1961-1967. Aarhus Universitet: Upubliceret speciale, 2021.

Tang-Petersen, Morten Noe: Rockkritikkens veje – og vildveje? Rockkritikkens i den danske dagspresse fra 1950’erne til i dag. Med særligt fokus på 90’ernes kritik. Københavns Universitet: Upubliceret speciale, 2001.

The Jimi Hendrix Experience: Are You Experienced. Track Records, 1967.

The Jimi Hendrix Experience: Axis: Bold as Love. Track Records, 1967.

The Jimi Hendrix Experience: Smash Hits. Polydor, 1968.

The Jimi Hendrix Experience: Electric Ladyland. Track Records, 1968.

The Mothers of Invention: Freak Out, Verve, 1966.

Vangsgaard, Søren: Jimi Hendrix. De nordiske koncerter 1967-70. København: Flying V Books, 2019.

Vesterberg, Heidi: ”Beatmusikkens førstedame” [interview med Helle Hellmann]. Journalisten, 2017. https://journalisten.dk/beatmusikkens-forstedame/ (besøgt 16. august 2022).

Waksman, Steve: “Black sound, black body: Jimi Hendrix, the electric guitar, and the meanings of blackness”, Popular Music & Society 23 (1), 1999, 75-113. doi.org/10.1080/03007769908591726

Wiedemann, Erik: Jazz i Danmark: I tyverne, trediverne og fyrrerne, bd. 1. København: Gyldendal, 1982.

Aalborg Stiftstidende, 1965-70.

Aarhuus Stiftstidende, 1965-70.

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Michelsen, M. (2023). Fra psychedelic happening til følelsesmusik: Den medierede Jimi Hendrix i dansk rockkritik 1967-70. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 133–152. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138806