Kommunepop

Sociale rum i Gladsaxe Teen Club, Brøndby Pop-Club og Ballerup Teen-Club, 1965-70.

Forfattere

  • Janus Clausen Skoletjenesten Pederstrup

Nøgleord:

Populærmusik, Brøndby, Gladsaxe, Ballerup

Resumé

I 1960’ernes sidste halvdel skabte Gladsaxe Teen Club, Brøndby Pop-Club og Ballerup Teen-Club forskelligartede musikalske mødesteder, støttet af forstadskommunerne der ønskede trygge mødesteder til ungdommen. Med inspiration i den britiske socialpsykolog Ben Malbons analyse af slut-1990’ernes britiske klubkultur beskriver artiklen klubberne som sociale rum med forskellige sociale praksisser, og den argumenterer for, at den enkeltes deltagelse i fællesskabet bestod i en følelsesmæssig identifikation. Over tid forandrede klubberne rammerne om deltagelsen i fællesskabet. I Gladsaxe Teen Club investerede de f.eks. i diskoteket Box 45 til de ældste medlemmer, hvilket forandrede den samlede oplevelse i klubben, som nu eksisterede med flere sociale rum og sociale praksisser. I Brøndby Pop-Club fjernedes borde og stole fra gymnastiksalen, hvilket gav færre sociale rum at agere i. Ballerup Teen-Club udsmykkede først sent rammerne i Balleruphallen, som blev kaldt uhyggelig og holdt de unge væk. Artiklen viser at klubbernes initiativer, men også medlemmer og kommunerne, havde afgørende indflydelse på de sociale rum og om den enkeltes mulighed for at identificere sig som en del af fællesskabet.

Referencer

Aktuelt, 1966-69.

Andersen, Morten Lander: ”Da det psykedeliske lys kom til Danmark”, ROMU 2011: Årsskrift for Roskilde Museum. Roskilde: Roskilde Museums Forlag, 2011.

Bache, Poul: Finkultur og mangfoldighed. 60 års dansk kulturpolitik. København: Gads Forlag, 2021.

Bagsværd Folkeblad, 1968-69.

Baisgård, Erik: ”Klubland – beatgrupper, pigtråd og ungdomskultur i 60’ernes Aalborg”, Populærmusik. Musikken i historien – Kulturen i musikken. Den Jyske Historiker nr. 49, 1989. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Ballerup-Måløv Avis, 1967-69.

Beatorama, medlemsblad for Ballerup Teen-Club ϐindes i Gladsaxe Byarkiv.

Berlingske Tidende, 1968-70.

Bisgaard, Hans Otto: Historien om Brøndby Pop Club 6. april 2002. Brøndby: Brøndby Kommune, 2002.

Brewster, Bill & Frank Broughton: Last Night a DJ Saved My Life. The History of the Disc Jockey. New York: Grove Press, 1999/2006.

Brøndby Pop-Club/Tordenskjold, medlemsblad for Brøndby Pop-Club ϐindes i Forstadsmuseets samlinger.

BT, 1967-68.

Bundgaard, Peder: Lykkens pamϔil. Dansk rock fra 60’erne til 70’erne. København: Lindhardt og Ringhof, 1998/2005.

Clausen, Janus: ”Vi ses i Teen Club’en” Gladsaxe Teen Club mellem velfærdsstat og ungdomsoprør, 1965-1969. U.publ. speciale, SAXO-instituttet, Københavns Universitet, 2012.

Clausen, Janus: ””Rødt lys for kedsomheden i Ballerup”. Ballerup Teen-Club 1967-68” i Byhornet, under udgivelse. Ballerup Lokalhistoriske Forening, 2023.

Ekstra Bladet, 1967-68.

Folkebladet for Gladsaxe, 1967.

Forstadsmuseet: ”Brøndby Pop-Club” på https://forstadsmuseet.dk/historien-om/broendbypop-club/, u/ sidetal, set 7.5.2022.

Frederiksborg Amts Avis, 1967.

Gelder, Ken: Subcultures. Cultural histories and social practices. London: Routledge, 2007.

Grolin, Carsten: ”Vind og skæv i Brøndby” i Bisgaard, Hans Otto: Historien om Brøndby Pop Club 6. april 2002. Brøndby: Brøndby Kommune. Uden sidetal, 2002.

Gudmundsson, Gestur: ”Rock og pop som kulturelt felt i Danmark 1955-75”. I Morten Michelsen (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Handelsbladet & Brøndbyernes Avis, Albertslund Avis, Avedøre Avis, Vallensbæk Avis, 1969.

Ihleman, Lisbeth og Morten Michelsen: ””Drømmen om at være ét med sig selv og tiden” – Rockmusikken og 1968”. I Morten Bendix Andersen og Niklas Olsen (red.): 1968 – Dengang og nu. København: Museum Tusculanums Forlag, 2004.

Iles, Chrissie: ”Liquid Dreams”. I Cristoph Grunenberg (red.): Summer of Love. Art of the Psychedelic Era. London: Tate Publishing, 2005.

Information, 2002.

Jeppesen, Mia Fihl: Kulturen, kunsten og kronerne. Kulturpolitik i Danmark 1961-2001. Akademisk Fokus, 2002.

Lyngby-Taarbæk Bladet, 1966.

Malbon, Ben: Clubbing. Dancing, Ecstasy and Vitality. London: Routledge, 1999.

Michelsen, Morten & Annemette Kirkegaard: ”Rockens historier, kulturer, genrer og geograϐier”. I Morten Michelsen (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Mortensen, Morten: ”Sportskammerater - Et Tema I Forholdet Mellem Lokale idrætsforeninger Og Kommunale Myndigheder”. Forum for Idræt 18 (1), 2002. https://doi.org/10.7146/ffi.v18i1.31728.

Nyt Børge, 1968.

Politiken, 1967-70.

Rasmussen, Steen Møller: Beat i Brøndby. Forlaget Lundtofte, 2008.

Rok, 1970.

Rørdam Larsen, Charlotte: ”Da rocken kom til Århus”. I Nielsen, Jørgen (red.): Rock i Århus. Brudstykker af en musikhistorie. Århus: Byhistorisk Fond, 2008.

Scheer, Monique: “Are Emotions a Kind of Practice (And is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion”, History and Theory. 51, 2012: pp. 193-220

Smidt-Sivertsen, Henrik: Kylling med softice og pølser. Populærmusikalske versioneringspraksisser i forbindelse med danske versioner af udenlandske sange i perioden 1945-2000. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2008.

Superlove, 1969-70.

Søndags BT, 1968.

Søndags-Aktuelt, 1969.

Sørensen, Karen Juul og Per Boje: Fra Klondyke til moderne velfærdskommune. Gladsaxes politiske historie 1900-2000. Gladsaxe: Gladsaxe Kommune, 2001.

Teen Club Nyt findes i Gladsaxe Byarkiv, samt på http://www.teenclubs.dk/TeenClubNyt.html (set 6.8.2022).

Thornton, Sarah: Club Cultures. Music, Media and Subcultural Capital. Cambridge: Polity Press, 1995.

Tovgaard, Vagn: ”Forstaden ca. 1950 – ca. 2000”. I Dahl Hansen, Bente (red.): Ballerup og Skovlunde. Om dem der var her før os. Fra Landsby til Stationsby og Forstad. Ballerup: Ballerup Stadsarkiv, 2018.

Utke, Kim: ”Gladsaxe Teen Clubs historie - i meget korte træk” på http://www.teenclubs.dk/Historie.html, set 10.9.2022.

Voss, Charlotte og Eva Molin: Med ungdommen til bal – rock og pop i Gladsaxe. Gladsaxe: Gladsaxe Kommune, 2007.

Wall, Tim: ”Out on the Floor: The Politics of Dancing on the Nothern Soul Scene”, Popular Musicvol. 25, no. 3, Special issue on Dance (oct. 2006). doi:10.1017/S0261143006000985.

Wheel, 1969.

Aarslev, Palle: ”Den danske beatscene 1954-69 – i korthed”. I Johnson, Derek: Beat musik. København: Wilhelm Hansen Musikforlag, 1969.

HJEMMESIDER

”Diskotek” på https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=diskotek (27.8.2022).

”Jukeboks” på https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=jukeboks (27.8.2022).

Berthelsen, Carsten, Charlotte Rørdam Larsen og Kirsten Monrad Hansen: ”Diskotek” på https://denstoredanske.lex.dk/diskotek (27.8.2022).

Brøndby Pop-Club, fotos fra Forstadsmuseet på https://arkiv.dk/soeg?searchstring=Br%C3%B8ndby+Pop-Club (6.8.2022).

Gladsaxe Teen Club fotos i Gladsaxe Byarkiv: https://billeder.gladsaxe.dk/byarkiv/main/thumbnailview/qsr=Teen%20Club (22.7.2022).

Gladsaxe Teen Club, Hans Christian Gelf-Larsens fotos: http://www.teenclubs.dk/ViSesiTeenCluben.html#layout-carousel (22.7.2022).

Gladsaxe Teen Club, Jørgen Angels fotos via Getty Images: https://www.gettyimages.fi/photos/gladsaxe-teen-club?family=creative%2Ceditorial&assettype=image&phrase=Gladsaxe%20Teen%20Club&suppressfamilycorrection=true (22.7.2022).

Gladsaxe Teen Club, spilleplan: http://www.teenclubs.dk/De_var_her_allesammen.html (22.7.2022).

Rørdam Larsen, Charlotte: ”Jukeboks” på https://denstoredanske.lex.dk/jukeboks (27.8.2022).

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Clausen, J. (2023). Kommunepop: Sociale rum i Gladsaxe Teen Club, Brøndby Pop-Club og Ballerup Teen-Club, 1965-70. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 113–132. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138805