Støj fra det fjerne

Oplevelser af Elvis Presley i 1950'ernes Danmark

Forfattere

  • Bertel Nygaard Aarhus Universitet

Nøgleord:

Oplevelseshistorie, Elvis Presley, Populærmusik

Resumé

Elvis Presleys grammofonplader og biograffilm blev først almindeligt tilgængelige i Danmark i sommeren og efteråret 1958, to år efter de første presseomtaler af Presleyfænomenet. Denne ujævne reception affødte en lang forhåndsbearbejdning af fænomenet gennem krydsmodale forestillinger og hvad man kan betegne som mere eller mindre imaginært sansede og følte for-oplevelser, der blev formet og udøvet både diskursivt og kropsligt. Disse for-oplevelser blev typisk kendetegnet ved foragt, frygt og fascination, udtrykt gennem temaer som kønstvetydighed, seksualitet, ukonventionelle kropspraksisser og overskridelse af raceskel. I de senere, direkte, fysiske møder med Presleyprodukterne indgik for-oplevelserne som forudsætninger og målestokke.

Denne case rummer to mere generelle elementer, som kalder på at blive udforsket en oplevelseshistorie på tværs af vante skel mellem sanse- og følelseshistorie samt mellem diskurs og socialt medierede kropslige praksisser. Det ene er selve krydsmodaliteten, som er udforsket gennem aktuelle praksisser, men er underudforsket i historisk henseende. Det andet er den temporale kompleksitet i historiske oplevelser, herunder de kulturelle for-oplevelsers kombinationer af empirisk begrundelse og mere eller mindre fantasibårne udkast.

Forfatterbiografi

Bertel Nygaard, Aarhus Universitet

Lektor

Referencer

Abrahamsen, Peter: Lidt sur er man vel altid... Essays etc., København: Lindhardt og Ringhof, 2001.

Aftenbladet: ”Afgud og mavedanser”. 10.1.1957

Aftenbladet: ”Sprællemand i sødsuppe”. 3.2.1959

Attali, Jacques: Noise: The Political Economy of Music, Manchester: Manchester University Press, 1985.

B.T.: ”Panik i jazz-verdenen”, 21.7.1956

B.T. 19.10.1956

B.T.: ”Elvis er over os”, 9.9.1958.Berger, John: Ways of Seeing, Harmondsworth: Penguin, 1972.

Berlingske Aftenavis: ”– alt dette og Presley med”, 6.9.1958.

Berlingske Tidende: ”Elvis Presley er lige populær”, 2.11.1957.

Bjerrum, Sissel: ”Rock’n’roll – mødet mellem dem og os”, i Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2004, 81-93.

Boddice, Rob og Mark Smith: Emotion, Sense, Experience, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Brode, Douglas: Elvis Cinema and Popular Culture, Jefferson: Mcfarland, 2006.

Dagens Nyheder: ”Rock’n’roll feberen over USA og Europa”, 30.9.1956

Dagens Nyheder: ”Bør nydes paa plade”, 3.11.1959.

Duffett, Mark: Elvis: Roots, Image, Comeback, Phenomenon, Shefϐield & Bristol: Equinox, 2020.

DR-P1, 01.12.1956: ”Rullekongen fra USA”, https://www.danskkulturarv.dk/dr/rullekongenfra-usa-elvis-presley/ (28.02.2023).

Eriksen, Sigurd, SE og HØR: ”Københavnsk cykelbud skal underholde hele verden!”, nr. 33, 15.8.1958

Film-Journalen 1(9): ”Hemmeligheden bag Elvis”, november 1958, s. 18-19 og 31

Fiske, John: “Elvis: A Body of Controversy”, i John Fiske (red.): Power Plays Power Works, London & New York: Verso, 1993, 94-123.

Fornäs, Johan: “Exclusion, Polarization, Hybridization, Assimilation: Otherness and Modernity in the Swedish Jazz Age”, Popular Music and Society 33 (3), 2010, 219-36.

Garber, Marjorie: Vested Interests: Cross-Dressing and Cultural Anxiety, New York: Routledge, 1992.

Grimshaw-Aagaard, Mark, Mads Walther-Hansen og Martin Knakkergaard (red.): The Oxford Handbook of Sound and Imagination, 2 bd., New York: Oxford University Press, 2019.

Guralnick, Peter: Last Train to Memphis: The Rise of Elvis Presley, London: Abacus, 1995.

Haeussler, Mathias: Inventing Elvis: An American Icon in a Cold War World, London: Bloomsbury, 2021.

Higgins, Kathleen Marie: “Visual Music and Synaesthesia”, i Theodore Grazyk & Andrew Kania (red.): The Routledge Companion to Philosophy and Music, London: Routledge, 2011, 480-491.

Hjemmets Søndag.

Holmqvist, Silke, Morten Michelsen og Bertel Nygaard: ”Populærmusik som historiske oplevelser”, Temp – tidskrift for historie, 26, 2023, 18-42.

Howes, David, red: The Sixth Sense Reader, Oxford: Berg, 2009.

Howes, David: “Cultural Synaesthesia: Neuropsychological versus Anthropological Approaches to the Study of Intersensoriality”, Intellectica. Revuie de l’Associatiom pour la Recherche Cognitive, 55, 2011, 139-57. https://doi.org/10.3406/intel.2011.1164

Howes, David: “Multisensory Anthropology”, Annual Review of Anthropology, 48, 2019, 17-28. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102218-011324

Howes, David: The Sensory Studies Manifesto: Tracking the Sensorial Revolution in the Arts and Human Sciences, Toronto: University of Toronto Press, 2022.

Howes, David og Constance Classen: Ways of Sensing: Understanding the Senses in Society, New York: Routledge, 2014.

Ihde, Don: Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, New York: State University of New York Press, 2007 (opr. 1976).

Information: ’Færdig med rock’n’roll?”, 23.9.1956.

Jensen, Erik Pagh, Berlingske Aftenavis: ”Rock’n’Roll vil snart hærge her” 8.9.1956

Johnson, James H.: Listening in Paris: A Cultural History, Berkeley: University of California Press, 1995.

Jørgensen, Ernst: A Boy From Tupelo, [uden forlagssted]: FTD Records, 2012.

Keller, Keith, B.T.: ”Halvvoksen englænder har skabt massehysteri”, 14.3.1957.

King, Claire Sisco: ”The Male Gaze in Visual Culture”, i Marnel Niles Goins, Joan Faber McAlister og Bryant Keith Alexander (red.): The Routledge Handbook of Gender and Communication, London: Routledge, 2020, 120-132.

Larsen, Charlotte Rørdam: ”’Først og fremmest er det fordi han er englænder...’ En udeladt dimension i eftertidens opfattelse af rock’n’roll-receptionen i Danmark i tiden 1955-1960” (2004), via http://rockhistorie.ku.dk/artikler/.

Lefebvre, Henri: Du rural à l’urbain, Paris: Anthropos, 1973.

Lefebvre, Henri, Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life. London: Continuum, 2005.

Lennon, Kathleen: Imagination and the Imaginary, London: Routledge, 2015 https://doi.org/10.4324/9781315730387.

Lindegreen, Malin. B.T.: ”Hottest i USA”, 4.8.1956

Lolland-Falsters Folketidende: ”Amerikansk hulkesanger fremkalder ubeskrivelige hysteriske scener”, 26.09.1956.

Marks, Lawrence E.: The Unity of the Senses: Interrelations Among the Modalities, New York: Academic Press, 1978.

Massumi, Brian: Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation, Durham: Duke University Press, 2021.

Michelsen, Morten: ”’Hver eneste gang en ungdom...’ Rock ’n’ roll og ungdom i 1950’ernes danske underholdningsmusik”, i Morten Michelsen (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, 33-90.

Nanay, Bence: “The Multimodal Experience of Art”, The British Journal of Aesthetics 52 (4), 2012, 353-363. DOI: 10.1093/aesthj/ays042

Naur, Robert, Politiken: ”Læderjakkernes Robin Hood”, 3.11.1959.

Nygaard, Bertel: ”Lyden af farlig ungdom og sort ekstase. Bill Haleys Rock Around the Clockhørt i Danmark – fra 1950’erne til 1970’erne”, Temp – tidsskrift for historie, 19, 2019, 156-178.

Nygaard, Bertel: Elvis i Danmark. 65 års populærkultur, København: Gad, 2020.

Nygaard, Bertel: “Mediating Rock and Roll: Tommy Steele in Denmark, 1957-8”, Cultural History 11 (1), 2022, 27-48.

O’Callaghan, Casey: “Seeing what you hear: Cross-modal illusions and perception”, Philosophical Issues 18 (1), 2008, 316-338. DOI: 10.1111/j.1533-6077.2008.00150.x

Palmer, Landon: “’And Introducing Elvis Presley’: Industrial Convergence and Transmedia Stardom in the Rock ’n’ Roll Movie”, Music, Sound & the Moving Image 9 (2), 2015, 177-90.

Poiger, Uta G.: Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany, Berkeley: University of California Press, 2000.

Politiken: ”1000 hysteriske unge terroriserede storby”, 11.9.1956.

Rancière, Jacques: Dis-Agreement: Politics and Philosophy; Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

Rancière, Jacques: The Politics of Aesthetics, London: Continuum, 2004.

Randers Amtsavis, 1958.

Rasmussen, Søren Hein: Den kolde krigs billeder, København: Gyldendal, 2009.

Reddy, William: The Navigation of Feeling, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Rodman, Gilbert B.: Elvis After Elvis: The Posthumous Career of a Living Legend, London & New York: Routledge, 1996.

Rosenørn, Rasmus: Swing. Unge og pop (upubliceret ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet 2013).

Sartre, Jean-Paul: Eksistentialisme og marxisme. Metodeproblemet. København: Gyldendal, 1969.

Scheer, Monique, “Are Emotions a Kind of Practice (and is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuan Approach to Understanding Emotion”, History and Theory, 51, 2012, 193-220.

Scull, Andrew T.: Hysteria: The Biography, Oxford: Oxford University Press, 2009.

SE & HØR, 1956.

Seip Tønnessen, Elise, and Frida Forsgren (red.): Multimodality and Aesthetics, Boca Raton: Routledge, 2018.

Shaw-Miller, Simon: “Synaesthesia”, i Tim Shephard, Anne Leonard (red.): The Routledge Companion to Music and Visual Culture, New York: Routledge, 2014, 13-24.

Shumway, David: Rock Star: The Making of Musical Icons from Elvis to Springsteen, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014.

Schønberg, Knud, Politiken: ”Rokkende Tommy, hvinende piger”, 15.4.1958.

Schønberg, Knud, Politiken: ”Dårligt selskab”, 6.9.1958.

SE & HØR, ”Han får dem til at gå amok!”, nr. 45, 2.11.1956.

Smith, Mark M.: Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, Berkeley: University of California Press, 2008.

Smith-Sivertsen, Henrik: ”Hvad spillede de egentlig på P3 i januar 1963? 50 år med P3”, Erik Granly Jensen (red.): Radioverdener. Auditiv kultur, historie og arkiver, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2015, 113-34.

Social-Demokraten: ”Det allernyeste idol”, 13.7.1956.

Social-Demokraten: ”Afgud af blåler”, 6.9.1958.

Stabursvik, Sigbjørn og Hans Otto Engvold: How RCA Brought Elvis to Europe: The Nordic Elvis Presley Discography 1967-1977, [uden udgivelsessted]: Follow That Dream Records, 2016.

Stegelmann, Jørgen, Berlingske Tidende: ”Tvær ung mand”, 3.11.1959

Tempo: ”Fænomenet Elvis”, nr. 30, 29.7.1958.

Tempo: ”Elvis Presley”, nr. 48, 2.12.1958.

Thorau, Christian og Hansjakob Ziemer, red.: The Oxford Handbook of Music Listening in the 19th and 20th Centuries, New York: Oxford University Press, 2018.

Tygstrup, Frederik: ”Affekt og rum”, K&K, 116, 2013, 17-32.

Ulff-Møller, Jens: ”Hollywoods generobring af det danske marked efter 2. verdenskrig”, Sekvens: Årbog for film- og medievidenskab, 2000, 243-84.

Ulrichsen, Erik, Information: ”Det store gisp”. 31.3.1959.

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Nygaard, B. (2023). Støj fra det fjerne: Oplevelser af Elvis Presley i 1950’ernes Danmark. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 86–112. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138798