Modernitetens klang

Nervelidelser, lydfortolkning og populærmusik i 1800-tallets København

Forfattere

  • Jakob Ingemann Parby Københavns Museum

Nøgleord:

H.C. Lumbye, Modernitet, København, Lydfortolkning

Resumé

Med udgangspunkt i komponisten og dirigenten H. C. Lumbyes virke og værk undersøges sammenhænge mellem Københavns musikscenes udvikling og de soniske konsekvenser af byens urbanisering og industrialisering i 1800-tallets anden halvdel. Perioden betegnes indenfor den lydhistoriske forskning som en særligt auskultativ æra – en epoke dedikeret til lyd og lytning. Det var samtidig en periode, der udsatte borgernes nerver for en sanselig overbelastning, der døvede oplevelsesevnen og, indenfor musikken, fordrede stadig mere komplekse og kraftfulde kompositioner for at holde koncertpublikummets opmærksomhed fanget. Lumbyes karriere overlappede med både periodens fremskridtstro og forventninger til teknologiens muligheder og den fremvoksende debat om de støjgener, der opstod i forbindelse med byudviklingen. Hans virke kan anskues som en alternativ model for analysen af samspillet mellem urbanisering og populærmusik: komponisten og musikeren som fortolker af modernitetens klang, der tilgængeliggjorde byens nye lyduniverser for flere og samtidig udbredte den fokuserede lytning som koncertpublikummets auditive ideal.

Forfatterbiografi

Jakob Ingemann Parby, Københavns Museum

Seniorforsker og museumsinspektør

Referencer

Adresseavisen, 1847.

Allen, Grant: Physiological Aesthetics. London: H.S. King & Company, 1877.

Andersen, Thomas Bo: Kampen mod kakofonien i København – Den københavnske middelklasses identitetsskabende kamp for stilhed i perioden 1800-1850; Syddansk Universitet: upubliceret speciale, 2013.

Atkinson, Rowland: “The Ecology of Sound: The Sonic Order of Urban Space”, Urban Studies, vol. 44 (10), 2007, 1905-1917. https://doi.org/10.1080/00420980701471901

Attali, Jacques: Noise: The Political Economy of Music, oversat af Brian Massumi fra Bruits: Essai sur l’économie politique de la musique. Paris, 1977. Manchester UP, 1985.

Bâlay, Olivier: “The 19th century transformation of the urban soundscape”, paper Inter-Noise 2007, https://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/librairie_ambiance/Balay_2007_InternoiseFinal.pdf

Bashford, C.: “Learning to Listen: Audiences for Chamber Music in Early Victorian London”, Journal of Victorian Culture, 4 (1), 2010, 25-51.

Bass, Michael T.: Street Music in the Metropolis: Correspondence and Observations on the Existing Law, and Proposed Amendments. London: John Murray, 1864.

Beard, George Miller: A Practical Treatise on Nervous Exhaustion (Neurasthenia). New York: 1880.

Beard, George Miller: Sexual Neurasthenia. New York: 1884.

Bijsterveld, Karin: “The Diabolical Symphony of the Mechanical Age: Technology and Symbolism of Sound in European and North American Noise Abatement Campaigns, 1900-40”, Social Studies of Science, 31 (1), 2001, 37-70.

Bijsterveld, Karin: Mechanical Sound: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century. MIT Press, 2008/2017.

Boutin, Aimée: City of Noise: Sound and Nineteenth Century Paris. UI Press, 2018.

Cressmann, Darryl: Building Musical Culture in Nineteenth Century Amsterdam. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.

Engelbrecht, Henrik: Arven efter Lumbye – musik og musikere i Tivoli, 1843-1944. København: forfatterens eget forlag, 2020.

Flyveposten, 1860.

Folkets Avis, 1870.

Garde. Axel: Dansk Aand. Et Omrids til de sidste Aars Litteraturhistorie. Gjellerups Forlag, 1908.

Gay, Peter: The Naked Heart, The bourgeois experience, bd. 4. London: Norton, 1995.

Gelatt, R. The Fabulous Phonograph, 1877-1977. London: Cassell. 1977.

Goodyear, John: ”Escaping the Urban Din: A Comparative Study of Thedor Lessing’s Antilärmverein (1908) og Maximilian Negwer’s Ohropax (1908)” I Florence Feiereisen og Alexandra Merley Hill (red.): Germany in the Loud Twentieth Century, 2011, 19-34.

Gotthardsen, Mette Overgaard. 1985: “Drømmebilleder – Et forsøg til en psyko-social tolkningsmodel for H. C. Lumbyes musik i Tivoli omkring midten af 1800-tallet” i Kultur & Klasse, 51, 1985, 8-33. København: Forlaget Medusa.

Grey, Thomas: “Wagner the Degenerate: Fin de Siécle Cultural““Patholog”” and the Anxiety of Modernism”, Nineteenth Century Studies, 16, 2002, 73-92.

Hanslick, Eduard: “Gemeine, schädliche und gemeinschädliche Klavierspielerei.” i Hanslick Eduard (red.): Aus neuer und neuester Zeit. Der Modernen Oper IX. Theil. Musikalische Kritiken und Schilderungen. Berlin: 1900.

Hui, Alexandra E.: “From the Piano Pestilence to the Phonograph Solo: Four Case Studies of Musical Expertise in the Laboratory and on the City Street” i Morat, Daniel, (red.): Sounds of 65Modern History: Auditory Cultures in 19th- and 20th-Century Europe. Berghahn, 2014, 129-53.

Hyldtoft, Ole.: Københavns Industrialisering, 1840-1914. Faser i den industrielle udvikling. Herning: Systime, 1984.

Johanisson, Karin: “Kroppen i den moderne medicin – et historisk perspektiv på moderniteten” Slagmark, 35, 2002, 39-67.

Johnson, James H.: Listening in Paris – A Cultural History. Berkeley: UCP, 1995.

Jürgensen, Knud Arne: ”Hans Christian Lumbyes kompositioner. Værkfortegnelse og kildekatalog”, Fund og Forskning, online 2010, 1-253. http://www5.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/nb/publikationer/fundogforskning-online/pdf/h_c_lumbye.pdf

Kahn, Douglas: Noise Water Meat: A History of Sound in the Arts. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1999.

Kaplan, Fred.: Carlyle: A Biography. Ithaca: Cornell UP, 1983.

Kennaway, James: “The piano plague: the nineteenth-century medical critique of female musical education”, Gesnerus, 68 (1), 2011, 26-40.

Klassiske Mesterværker – Lumbyes Jernbanegalop: https://www.youtube.com/watch?v=FTvP99DauzE

Klæstrup, Peder: Det forsvundne Kjøbenhavn – Minder fra de ”gode gamle Dage”, bd. 1-3. København: C.A. Reitzel og Otto B. Wroblewsky, 1877-1881.

Krabbe, Niels: ”Beethoven-receptionen i København i det 19. århundrede”, Musik og Forskning, 1995-96, 155-198.

Kreutzfeldt, Jacob: Akustisk Territorialitet. Rumlige perspektiver i analysen af urbane lydmiljøer: R. Murray Schafer, J.-F. Augoyard, G. Deleuze & F. Guattari. Copenhagen: Faculty of Humanities, University of Copenhagen, 2009.

Kreutzfeldt, Jacob: “Street cries and the urban refrain”, SoundEffects, 2 (1), 2012, s. 62-80.

Lanza, Joseph: Elevator Music: A Surreal History of Muzak, Easy-listening, and other Moodsong. New York: Picador, 1994.

Lessing, Theodor: Der Lärm, Eine Kampschrift gegen die Gerausch unseres Lebens. Hannover, 1908.

Lindeberg, Lars: Champagnegalop – H. C. Lumbye – en stor komponist og musiker i Guldalderens København. København: Sesam, 1986.

Llano, Samuel: “Mapping Street Sounds in the Nineteenth-Century City: A listener’s guide to social engineering”, Sound Studies, 4 (2), 2018, 143-61. doi.org/10.1080/20551940.2018.1476305

Löfgren, Orvar: “Motion and Emotion: Learning to be Railway Traveller”, Mobilities, 3 (3), 2008, 331-351.

Lützen, Karin: Byen tæmmes – Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København. København: Hans Reitzels Forlag, 1998.

Mantegazza, Paolo: Nervøsitetens Aarhundrede. Oversat til dansk af P. D. Koch. Vilhelm Priors Forlag, 1888.

Montagu, Jeremy: The Industrial Revolution and Music, Oxford: Hataf Segol Publications, 2018.

Morat, Daniel, (red.): Sounds of Modern History: Auditory Cultures in 19th- and 20th-Century Europe. Berghahn, 2014.

Müller, Sven Oliver: “The Invention of Silence: Audience Behavior in Berlin and London in the Nineteenth Century” i Morat, Daniel, (red.): Sounds of Modern History: Auditory Cultures in 19th- and 20th-Century Europe. Berghahn, 2014, 153-176.

Møller, Jes Fabricius: Biologismer: naturvidenskab og politik, ca. 1850-1930. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet, 2002.

Nationaltidende, 1908.

Nissen, Peter E.: Klaverkonge i Abedragt? – Franz Liszts receptions- og virkningshistorie i dansk musikliv 1839-1928. Magisterkonferensspeciale i musikvidenskab, Københavns Universitet 2005.

Parby, Jakob Ingemann: At blive… Migration og identitet i København, ca. 1770-1830. Ph.d.- afhandling. Roskilde Universitet/Københavns Museum, 2015.

Parby, Jakob Ingemann: ”Fremskridtets lyd – Lydrevolutionen og håndteringen af støj under Københavns industrialisering ca. 1850-1910”, Kulturstudier, 12 (2), 2021, s. 41-71.

Parby, Jakob Ingemann, Andersen, Kasper H., Thelle, Mikkel, Skyggebjerg, Louise, Henningsen, Anne Folke: ”Lydkultur – Nye bevægelser i forskning og formidling”, Kulturstudier, 12 (2), 2021, 1-17.

Parby, Jakob Ingemann: København og historien, bd. 6. Den grænseløse by. København: Gads Forlag, 2022.

Parby, Jakob Ingemann: Lydrevolutionen, København: Gads Forlag, 2024. (under udgivelse)

Payer, Peter: Der Klang der Grossstadt – Eine Geschichte des Hörens, Wien 1850-1914, Böhlau Verlag. Wien, 2018.

Payer, Peter: “The Age of Noise – Early Reactions in Vienna”, Journal of Urban History, 33 (5), 2007, 773-793. doi.org/10.1177/0096144207301420

Picker, John M.: Victorian Soundscapes. Oxford University Press, 2003.

Pinch, Trevor og Karin Bijsterveld, (red.): The Oxford Handbook of Sound Studies. Oxford. 2012.Pontoppidan, Knud: Neurasthenien. Bidrag Til Skildringen Af Vor Tids Nervøsitet. Th. Linds Boghandel, 1886.

Porter Roy. “Nervousness - Eighteenth and Nineteenth Century Style: From Luxury to Labour” i Gijswijt-Hofstra Marijke, Porter Roy (red.): Cultures of Neurasthenia. Amsterdam: 2001, 31–50.

Roelcke Volker: Krankheit und Kulturkritik: Psychiatrische Gesellschaftsdeutungen im bürgerlichen Zeitalter (1790–1914). Frankfurt: 1999.

Rosenfeld, Sonia: ”On Being Heard: A Case for Paying Attention to the Historical Ear”, American Historical Review, 116 (2), 2011, 316-334.

Røllum-Larsen, Claus: ”Træk af musiklivet i København ca.1890-1914 med særligt henblik på populærmusikken”, Dansk årbog for musikforskning, 13, 1982, s. 5-41.

Schafer, R. Murray: The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of the World. Rochester. Destiny Books, 1994 (1977).

Simmel, G.: “The Metropolis and Mental Life”. i D. N. Levine (red.): Georg Simmel on Individuality and Social Form. The University Press of Chicago, (1971a/1903), 324–339.

Simpson, Paul: “Sonic affects and the production of space: ‘Music by handle’ and the politics of Street Music in Victorian London”, Cultural Geographies, 24 (1), 2016, 89-109. doi.org/10.1177/1474474016649400

Skjerne, Gottfred: H. C. Lumbye og hans Samtid, København: J. L. Lybeckers Forlag, 1912.

Skjerne, Gottfred: H. C. Lumbye og hans samtid, København: J. L. Lybeckers Forlag, 1946.

Small, Christopher: Musicking – The Meanings of Performing and Listening. Wesleyan University Press, 1998.

Smith, Mark M.: Listening to 19th century America, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.

Sterne, Jonathan: The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Duke University Press, Durham, 2003.

Sterne, Jonathan: “Headset culture, audile techniques and sound space as private space”, Journal for Media History, 6 (2), 2014, 57-82. doi.org/10.18146/tmg.232

Szendy, Peter: Listen: A History of Our Ears, New York: Fordham University Press 2008 (fransk: 2001).

Thelle, Mikkel: ””Et Spejl med Mange Hundrede Flader” - elektrificeringen af byen og kroppen omkring 1900”, Kulturstudier, 2015, 31-54.

Thompson, Emily. “Machines, Music, and the Quest for Fidelity: Marketing the Edison Phonograph in America, 1877–1925.” The Musical Quarterly, 79, 1995, 131–71.

Tivoli-Avisen, 1844.

Venborg Pedersen, Mikkel: Moden i Danmark gennem 400 år, bd. 1, København: Gads Forlag, 2022.

Wheatstone, Charles: “Experiments on Audition” (1827), The Scientific Papers of Sir Charles Wheatstone. London: Taylor and Francis, 1879.

Aarhus Stifts-Tidende, 1847.

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Parby, J. I. (2023). Modernitetens klang: Nervelidelser, lydfortolkning og populærmusik i 1800-tallets København. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 43–67. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138791