Populærmusik som historiske oplevelser

Forfattere

  • Bertel Nygaard Aarhus Universitet
  • Silke Holmqvist Rigsarkivet
  • Morten Michelsen Aarhus Universitet

Nøgleord:

Populærmusik, Oplevelseshistorie, Sansehistorie, Følelseshisorie, Praksishistorie

Resumé

I denne artikel diskuterer vi muligheder og analysestrategier for det, vi kalder en oplevelseshistorisk tilgang til musikken, ved at veksle mellem teoretisk-metodiske refleksioner, elementer af historiografi og to praktiske analyser af oplevelsesfællesskaber i start-1980’ernes århusianske punkmiljø og de modkulturelle sociomusikalske rytmer et årti tidligere. Ud fra en overordnet interesse for musikkens historicitet og implikationer for hhv. socialisering og udfordring af herskende sociale normer peger vi særligt på erkendelsespotentialer i mødet mellem beslægtede, teoretisk-metodiske hovedstrømme inden for nyere musik- og historieforskning. Den ene er Christopher Smalls musicking, dvs. musikken som praksis og ikke som objekt. Den anden er faghistorikernes interesse for følelser og sanser som centrale aspekter af historisk variable oplevelser af verden, bl.a. som det kommer til udtryk i Benno Gammerls begreb om følelsesstilarter. Musicking og oplevelseshistorie bindes sammen gennem inddragelsen af Henri Lefebvres refleksioner over rum og tid i det levede og oplevede hverdagsliv.

Forfatterbiografier

Bertel Nygaard, Aarhus Universitet

Lektor

Silke Holmqvist, Rigsarkivet

Arkivar

Morten Michelsen, Aarhus Universitet

Professor

Referencer

Applegate, Celia: “Introduction: Music among the Historians”, German History 30 (3), 2012, 329-349.

Auslander, Philip: Liveness: Performance in a Mediatized Culture, London: Routledge, 2023.

Barlow, Jeremy: The Enraged Musician: Hogarth’s Musical Imagery, Aldershot and Burlington: Ashgate, 2005.

Benjamin, Walter: ”Über einige Motive bei Baudelaire”. I samme: Illuminationen. Ausgewählte Schriften, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973, 185-229.

Bloch, Ernst: Literarische Aufsätze, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1965.

Boddice, Rob og Mark Smith: Emotion, Sense, Experience, Cambridge: Cambridge University Press, 2020 (Elements in Histories of Emotions and the Senses).

Born, Georgina: “On Musical Mediation: Ontology, Technology and Creativity”, Twentieth-Century Music 2 (1), 2005, 7-36.

Brauer, Juliane: “Clashes of Emotions: Punk Music, Youth Subculture, and Authority in the GDR”, Social Justice. A Journal of Crime, Conϔlict & World Order 38 (4), 2012, 53-70.

Brauer, Juliane: “How Can Music Be Torturous? Music in Nazi Concentration and Extermination Camps”, Music and Politics, Winter 2016, 1-34.

Brauer, Juliane: Zeitgefü hle. Wie die DDR ihre Zukunft besang. Eine Emotionsgeschichte, Bielefeld: transcript, 2020.

Brauer, Juliane: “Feeling Political by Collective Singing: Political Youth Organizations in Germany, 1920-1960”, i Ute Frevert m.fl. (red.): Feeling Political: Emotions and Institutions since 1789, Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Busch, Werner: “Kakofonie! William Hogarths The Enraged Musician”. I Freia Hoffmann, Markus Gärtner og Axel Weidenfeld (red.): Musik im sozialen Raum: Festschrift für Peter Schleuning zum 70. Geburtstag, München: Allitera, 2011, 58-74.

Carr, David: Experience and History: Phenomenological Perspectives on the Historical World, New York: Oxford University Press, 2014.

Clayton, Martin, Trevor Herbert og Richard Middleton (red.): The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, New York: Routledge, 2012 (2003).

Cochrane, Tom, Bernardino Fantini og Klaus R. Scherer (red.): The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control, Oxford: Oxford University Press, 2013.

Conner, Christopher T. (red.): Subcultures, Bingley: Emerald Publishing Limited, 2022.

Cook, Nicholas: Beyond the Score: Music as Performance, Oxford og New York: Oxford University Press, 2013.

Corbin, Alain: “Charting the Cultural History of the Senses”. I David Howes (red.): Empire of the Senses: The Sensual Culture Reader, New York: Berg, 2005, 128-139.

DeNora, Tia: Music in Everyday Life, Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2000.

Gadamer, Hans-Georg: Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutik, Århus: Systime Academic, 2004 (1960).

Gammerl, Benno: “Emotional styles - Concepts and Challenges”, Rethinking History. Journal of Theory and Practice, 16 (2), 2012: 161-175.

Gammerl, Benno: “Curtains Up! Shifting Emotional Styles in Gay Men’s Venues Since the 1950s”, SQS 10 (1–2), 2017, 57-64.

Gammerl, Benno: Anders fühlen. Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik. Eine Emotionsgeschichte, München: Carl Hanser, 2021.

Geertz, Clifford: “Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture”, i The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books, 1973, 3-30.

Hennion, Antoine: “Loving Music: From a Sociology of Mediation to a Pragmatics of Taste”, Comunicar 17, 2010, 25-33.

Howes, David og Constance Classen: Ways of Sensing: Understanding the Senses in Society, New York: Routledge, 2014.

Iannilli, Gioia Laura og Gionanni Matteucci: ”Modes of Experience: Everyday Aesthetics Between Erlebnis, Erfahrung, and Lebenswelt”, Espes 10 (2), 2021, 39-55.

Jay, Martin: Songs of Experience: Modern American and European Variations on a Universal Theme, Berkeley: University of California Press, 2005.

Juslin, Patrik N. og John A. Sloboda (red.): Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, and Applications. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Jørgensen, Thomas Ekman: “Utopia and Disillusion: Shattered Hopes of the Copenhagen Counterculture”, I Axel Schildt og Detlef Siegfried (red.): Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980, New York: Berghahn, 2006, 333-352.

Katajala-Peltomaa, Sari og Raisa Maria Toivo: Histories of Experience in the World of Lived Religion, Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Keil, Charles: “The Theory of Participatory Discrepancies: A Progress Report”, Ethnomusicology 39 (1), 1995, 1-19.

Kend din by, din rod! Århus-guide, Århus: Modtryk, 1983.

Kerchner, Jody L.: Music Across the Senses: Listening, Learning, and Making Meaning, New York City: Oxford University Press, 2014.

Kivimäki, Ville, Sami Suodenjoki og Tanja Vahtikari (red.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000, Cham: Palgrave Macmillan, 2021, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69882-9.

Lammers, Karl Christian, Thorsten Borring Olesen og Nils Arne Sørensen: “Krigsbilleder og krigsoplevelse: Soldaternes første verdenskrig”. I Niels Christensen m.fl. (red): Krig og samfund, Århus, 1985 (Den Jyske Historiker nr. 31-32), 75-120.

Lefebvre, Henri: The Production of Space, Cambridge: Blackwell, 1991.

Lefebvre, Henri, Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, London: Continuum, 2005.

Lefebvre, Henri: Critique of Everyday Life: The One-Volume Edition, London & New York: Verso, 2014.

Lington, Otto: Jazz skal der til, København: Carl Aller, 1941.

Martinov, Niels: Ungdomsoprøret i Danmark. Et portræt af årene, der rystede musikken, billedkunsten, teatret, litteraturen, filmen og familien, København: Aschehoug, 2000.

Michelsen, Morten: “Music radio’s mediations of the music-cultural high/low divide before the 1980s”. I Morten Michelsen, Mads Krogh, Steen Kaargaard Nielsen og Iben Have (red.): Music Radio: Building communities, mediating genres, New York: Bloomsbury Academic, 2019, 230-248.

Müller, Sven Oliver: Felt Communities? Emotions in European Music Performances, Berlin: max Planck Institut for Bildungsforschung, 2016, https://www.mpib-berlin.mpg.de/346128/research-report-2009-2010-felt-communities.pdf (22.11.2022).

Nielsen, Steen Kaargaard og Mads Krogh: ”At musikere. En praktisk orientering i musikvidenskaben – i et faghistorisk og videnskabsteoretisk lys”, Danish Musicology Online, 2014, 5-16.

Owensby, Jacob: Dilthey and the Narrative of History, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994.

Rasmussen, Jørn: Musikmiljø Århus, Århus: [ingen forlagsangivelse] 1984.

Reddy, William: The Navigation of Feeling: A Framework for the History of Emotions, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Rempe, Martin og Klaus Nathaus (red.): Musicking in Twentieth-Century Europe: A Handbook, Berlin m.fl.: De Gruyter, 2021.

Rempe, Martin og Klaus Nathaus: “Introduction: Musicking in Twentieth-Century Europe”. I Rempe, Martin og Klaus Nathaus (red.): Musicking in Twentieth-Century Europe: A Handbook, Berlin m.fl.: De Gruyter, 2021.

Rochow, Katie og Geoff Stahl: “The Scene and the Unseen: Mapping the (Affective) Rhythms of Wellington and Copenhagen”, Imaginations 7 (2), 2016, 124-141.

Rosenberg, Per: Husets Musikteater. En rapport om Husets Musikteater og noget om andre kulturelt udadvendte aktiviteter i Huset, Århus, Århus: Husets Forlag, 1979.

Salmi, Hannu: “Emotional Contagions: Franz Liszt and the materiality of Celebrity Culture in the 1830s and 1840s”. I Derek Hillard, Heikki Lempa og Russell Spinney (red.): Feelings Materialized: Emotions, Bodies, and Things in Germany, 1500-1950, New York: Berghahn, 2020,

-61.

Scheer, Monique: “Are Emotions a Kind of Practice (and what is it that makes them have a history)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion”, History and Theory 51 (2), 2012, 193–220.

Small, Christopher: Musicking, London: Wesleyan University Press, 1998.

Smith, Mark: Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, Berkeley: University of California Press, 2008.

Smith, Mark: A Sensory History Manifesto, Penn State University Press, 2021.

Spitzer, Michael: A History of Emotion in Western Music: A Thousand Years from Chant to Pop, New York: Oxford Academic, 2020.

Suodenjoki, Sami: ”Popular Songs as Vehicles for Political Imagination: The Russian Revolution and the Finnish Civil War in Finnish Song Pamphlets, 1917-1918”, Ab Imperio 2, 2019, 228-250.

Tikka, Marko og Sami Suodenjoki: ”Divided Nation on Records: The Transntional Formation of Finnish Popular Music During the Gramophone Fever”. I Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki og Tanja Vahtikari (red.): Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland,

-2000, Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 137-161.

Vallgårda, Karen: ”Følelseshistorie – Teoretiske brudflader og udfordringer”, Kulturstudier 4 (2), 2013, doi:https://doi.org/10.7146/ks.v4i2.15521.

Väyrynen, Kari: “History Culture of Living Experience (Erlebnis): Dangers and Possibilities for Historiography in the Era of ‘Experience Society’ (Erlebnisgesellschaft)”, Faravid – Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja 52, 2021, 89-102.

Vuust, Peter: Musik på hjernen. Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og spiller musik?, København: People’s Press, 2017.

Wellmann, Henning: “Pop- und Emotionsgeschichte. Eine viel versprechende Partnerschaft”. I Alexa Geisthövel og Bodo Mrozek (red.): Popgeschichte: Band 1: Konzepte und Methoden, Bielefeld: transcript, 2014, 201-225.

Wellmann, Henning: “’Let fury have the hour, anger can be power’ Praktiken emotionalen Erlebens in den frühen deutschen Punkszenen”. I Bodo Mrozek, Alexa Geisthö ve og Jürgen Danyel (red.): Popgeschichte Band 2: Zeithistorische Fallstudien 1958-1988, Bielefeld: transcript, 2014, 291-314.

Wellmann, Henning: Punkkultur – Ordnungen radikalen Andersseins, Wiesbaden: Springer, 2019.

Zalfen, Sarah og Sven Oliver Müller (red.): Besatzungsmacht Musik: Zur Musik- und Emotionsgeschichte im Zeitalter der Weltkriege (1914-1949), Bielefeld: transcript Verlag, 2012.

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Nygaard, B., Holmqvist, S., & Michelsen, M. (2023). Populærmusik som historiske oplevelser . Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 18–42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138788