Populærmusik som historie

Forfattere

  • Louise Nyholm Kallestrup Syddansk Universitet
  • Nils Arne Sørensen Syddansk Universitet
  • Rasmus Rosenørn Ragnarock
  • Silke Holmqvist Rigsarkivet
  • Morten Michelsen Aarhus Universitet
  • Bertel Nygaard Aarhus Universitet

Resumé

Indledning til temanummeret om populærmusik som historie

Forfatterbiografier

Louise Nyholm Kallestrup, Syddansk Universitet

Professor

Nils Arne Sørensen, Syddansk Universitet

Professor

Rasmus Rosenørn, Ragnarock

Museumsinspektør

Silke Holmqvist, Rigsarkivet

Arkivar

Morten Michelsen, Aarhus Universitet

Professor

Bertel Nygaard, Aarhus Universitet

Lektor

Referencer

Andersen, Lars B. og Erik Baisgaard: ”’Rock Around the Clock’ – da den tavse ungdom gik grassat. Dansk arbejderungdomskultur i 50-ernes slutning”, Hæfter for historie (6), 1984, 63-94.

Applegate, Celia: “Introduction: Music among the Historians”, German History 30 (3), 2012, s. 329-349.

Bjerrum, Sissel: ”Rock’n’roll – mødet mellem dem og os”, i Klaus Petersen og Nils Arne Sørensen (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2004, s. 81-93.

Engelbrecht, Henrik: Arven efter Lumbye. Musik og musikere i Tivoli 1843-1944, København: henrikengelbrecht.dk, 2020.

Gravesen, Finn (red.): Musik og samfund, København: Gyldendal, 1977.

Jacobsen, Niels W., Jens Allan Mose og Egon Nielsen: Dansk rock’n’roll – anderumper, ekstase og opposition. En analyse af dansk rockkultur 1956-63, [uden forlagssted]: Mjølner 1980.

Johnson, Derek: Beatmusik, København: Wilhelm Hansen, 1969.

Kirkegaard, Annemette m.fl. (red.): Researching Music Censorship, Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Knudsen, Knud og Tore Mortensen : ”Jazz som transnational populærkultur. Fra en lokal biotops perspektiv”, Temp. Tidsskrift for historie nr. 6, 2013, 27-53.

Krogh, Mads og Birgitte Stougaard Pedersen: Hiphop i Skandinavien. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2008.

Krogh, Mads og Henrik Marstal (red.): Populærmusikkultur i Danmark siden 2000, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016.

Lind, Tore Tvarnø: “Heart of Sadness: Fieldwork in the Copenhagen Black Metal Undergrounds”, i Bryan A. Bardine and Jerome Stueart (red.): Living Metal: Metal Scenes around the World, Bristol & Chicago: Intellect, 2022, 141-165.

Magnussen, Anne, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest (red.): Visuel historie: tilgange og eksempler, Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Marstal, Henrik: Mercyful Fate’s Don’t Break the Oath, London: Bloomsbury Academic, 2022.

Henrik Marstal: Larmen På Strøget: 1960’ernes Danske Folk-Scene, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2022.

Meyer, Frank: ‘Gjennom lydmuren! Internasjonal forskning om historiske klangunivers og lyden i historien’, Historisk Tidsskrift (norsk) 94, 2015, 357-382.

Michelsen, Morten m.fl. (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950’erne til årtusindskiftet, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Michelsen, Morten m.fl. (red.): Stil nu ind. Danmarks Radio og musikken, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2018.

Nygaard, Bertel: ”Lyden af farlig ungdom og sort ekstase: Bill Halys Rock Around the Clock hørt i Danmark – fra 1950’erne til 1970’erne”, Temp. Tidsskrift for historie nr. 19, 2019, 156-178.

Parby, Jakob Ingemann m.fl.: Lydkultur (temanummer af tidsskriftet Kulturstudier nr. 2, 2021, http://tidsskriftetkulturstudier.dk/tidsskriftet/2021-2/2-vinter/temanummer-lydkultur/ (28.8.2022).

Piø, Iørn. Visemageren. 1800-tallets skillingsvisekonge Julius Strandberg, Vedbæk: Strandberg, 1994.

Rempe, Martin og Klaus Nathaus: “Introduction: Musicking in Twentieth-Century Europe” i samme: (red.): Musicking in Twentieth-Century Europe: A Handbook, Berlin m.fl.: De Gruyter, 2021.

Skjelbo, Johannes Frandsen: Musik blandt unge med muslimsk baggrund. En etnografisk undersøgelse af praksis, ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2015.

Smith, Mark: Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History, Berkeley: University of California Press, 2008.

Smith-Sivertsen, Henrik: Kylling med soft ice og pølser. Populærmusikalske versioneringspraksisser i forbindelse med danske versioner af udenlandske sange i perioden 1945-2007 (ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2007).

Sterne, Jonathan (red.): The Sound Studies Reader, New York: Routledge, 2012.

Warring, Anette: ”68-generationen i erindringspolitisk debat og livshistorier”, Arbejderhistorienr. 2, 2018, 140-166.

Wiedemann, Erik: Jazz i Danmark – i tyverne, trediverne og fyrrerne, København: Gyldendal, 1982.

Wilken, Lisanne: “The Eurovision Song Contest as Cultural Diplomacy During the Cold War: Transmitting Western Attractiveness,” i Óscar J. Martín García og Rósa Magnúsdóttir (red.): Machineries of Persuasion: European Soft Power and Public Diplomacy during the Cold War,

Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2019, 171–190

Publiceret

2023-07-06

Citation/Eksport

Kallestrup, L. N., Sørensen, N. A., Rosenørn, R., Holmqvist, S., Michelsen, M., & Nygaard, B. (2023). Populærmusik som historie. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(26), 6–17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/138778