Dansk identitetshistorie set fra 2022

Forfattere

  • Claus Møller Jørgensen Aarhus Universitet

Nøgleord:

identitetshistorie, grundtvigianisme, nationalisme, identitet

Resumé

Debatindlæg om grundtivigianismetesen i dansk identitetshistorieskrivning.

Forfatterbiografi

Claus Møller Jørgensen, Aarhus Universitet

Lektor

Referencer

Adriansen, Inge: Fædrelandet, folkeminderne og modermålet, Sønderborg: Museumsrådet for Sønderjyllands Amt, 1990.

Adriansen, Inge: Nationale symboler i det danske rige 1830-2000 I-II, København: Gyldendal, 2003.

Albeck, Gustav: ”Dansk Identitetshistorie”, Grundtvig Studier 45 (1), 1994, 286-294. DOI: https://doi.org/10.7146/grs.v45i1.16158.

Anderson, Benedict: Imagined Communities, London: Verso 2. ed, 1991 (1983).

Bagge, Povl: ”Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse i Danmark omkring 1900”. I Ole Feldbæk: Dansk Identitetshistorie bd. 3, København: C. A. Reitzels Forlag 1992 (1963), 443-467.

Balle, Torstein J.: ”Myten om Grundtvigs indflydelse på den danske folkeskole”, Grundtvig Studier, 65, 2015, 65-98. https://doi.org/10.7146/grs.v65i1.20938.

Billig, Michael: Banal Nationalism, London: Sage, 1995.

Brubaker, Rogers and Frederick Cooper: “Beyond “Identity””, Theory and Society, 29, 2000, 1-47. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007068714468.

Brubaker, Rogers: “Ethnicity without groups”, European Journal of Sociology, 43, 2002, 163-189. DOI: https://doi.org/10.1017/S0003975602001066.

Böss, Michael: Forsvar for nationen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.

Christensen, Steffen Lind: Vi ved bedst selv, hvad vi er, Aarhus: Afdeling for Historie, Upub. Ph.d.-afhandling, 2020.

Christiansen, Niels Finn: ”Folkets Danskhed”. I Flemming Lundgreen-Nielsen (red.): På sporet af dansk identitet, København: Spektrum, 1992, 153-191.

Christiansen, Palle O. (red.): Veje til danskheden, København, 2007.

Christiansen, Palle O. og Jens Henrik Koudal (red.): Det Ombejlede folk, København, 2007.

Clausen, H. P.: ”Hvor længe varede det 19. århundrede kulturelt?”. I Stig Jørgensen (red.): Kulturelle, politiske og religiøse bevægelser i det 19. århundrede, Århus: Det lærde selskabs publikationsserie, 1973, 3-38.

Cox, Lloyd: Nationalism: themes, theories, and controversies, Singapore: Springer, 2021.

Damsholt, Kirstine: ”Nationalkarakterens genkomst”, Folk og kultur, 22, 1993, 68-84.

Deutsch, Karl W.: Nationalism and Social Communication, Cambridge Mass.: MIT Press, 2. ed. 1966 (1953).

Dybdahl, Vagn: ”De nye klasser”. I John Danstrup og Hal Koch (red.): Danmarks Historie bd. 12, København: Politikens Forlag 1965.

Dyce, John: “N. F. S. Grundtvig: Charismatic Poet and Prophet, Pedagogical Pioneer and Politician”, Studies in Etnicity and Nationalism, 10 (3), 2010, 453-466. DOI: https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1111/j.1754-9469.2011.01093.x

Fonsmark, Henning: Historien om den danske utopi, København: Gyldendal 3. udg. 1991 (1990).

Freeden, Michael: “Is Nationalism a Distinct Ideology?”, Political Studies, XLVI, 1998, 748-765.

Furdal, Kim: Kampen om lokalhistorien bd. 2, Aabenraa: Museum Sønderjylland, 2016.

Gellner, Ernest: Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, 1983.

Hall, John A., Ove Korsgaard and Ove. K. Pedersen (eds.): Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity, København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2015.

Hearn, Jonathan: Rethinking Nationalism, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006.

Hutchinson, John: Nations as Zones of Conflict, London: Sage Publications, 2005.

Hvidtfeldt, Johan et al.: Danmarkshistorie bd. 2, København: Det danske forlag, 1950.

Haaning, Leif Laszlo: ”Kampen om det nationale – nationsbegrebet og dets anvendelse i Danmark 1885-1915”, Den jyske Historiker, 96, 2002, 53-77.

Jenkins, Richard: At være dansk, København: Museum Tusculanum, 2014.

Jenkins, Richard: Social Identity. London: Routledge, 4. ed. 2014.

Jensen, Bernard Eric: ”Diskussion: Dansk identitetshistorie”, Historisk Tidsskrift Bind 16. række 1, 1992, 326-347.

Jensen, Bernard Eric: ”Dansk Identitetshistorie”, Historisk Tidsskrift, 95, 1995. 75-98.

Jensen, Bernard Eric: ”Danmarkshistorie – en genre i opløsning”. I Bernard Eric Jensen et al.: Danmarkshistorier en erindringspolitisk slagmark, Roskilde: Samfundslitteratur 1998, 1-190.

Jensen, Bernard Eric: Historie – livsverden og fag, København: Gyldendal, 2006.

Jensen, Bernard Eric: “Re-imagining a People: Towards a Theory of Peoplehood as Social Imaginary”. I Michael Böss (ed.): Narrating Peoplehood amidst Diversity, Aarhus: Aarhus University Press, 2011, 25-40.

Jensen, Bernard Eric: Historiebevidsthed/fortidsbrug, København: Historia, 2017.

Jespersen, Knud J. V.: A History of Denmark, New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Jespersen, Knud J. V.: Historien om danskerne, København: Gyldendal, 2007.

Jørgensen, Claus Møller: Humanistisk dannelse og videnskab i Danmark i det 19. århundrede I-II, Aarhus: Begrebshistoriske Studier 2, 2000.

Jørgensen, Claus Møller: ”Fra enevældig helstat til nationalstat, 1814-1914”. I T. B. Olesen og B. Poulsen (red.): En danmarkshistorie, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2021, 215-267.

Kaufmann, Erik: “Complexity and nationalism”, Nations and Nationalism, 23, 2017, 6-25. DOI: https://doi.org/10.1111/nana.12270.

Korsgaard, Ove: Kampen om lyset, København: Gyldendal 1997.

Korsgaard, Ove: Kampen om folket, København: Gyldendal, 2004.

Korsgaard, Ove: The Struggle for the People, København: Danish School of Education, 2008.

Korsgaard, Ove: N. F. S. Grundtvig, København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2012.

Korsgaard, Ove og Michael Schelde (red.), Samfundsbyggeren: Artikler om Grundtvigs samfundstænkning, Frederiksberg: Anis, 2013.

Korsgaard, Ove: “How Grundtvig Became a Nation Builder”. I John A. Hall, Ove Korsgaard and Ove. K. Pedersen (eds.): Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity, København: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2015, 192-209.

Kramer, Lloyd: Nationalism in Europe and America. Politics, Cultures, and Identities since 1775, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011.

Larsen, Esben Lunde: “An Ongoing Influence: The Political Application of Grundtvig’s Ideas in the Debate on Danish Society, 2001-2009”. I Hall, John A., Ove Korsgaard and Ove. K. Pedersen (eds.): Building the Nation. N. F. S. Grundtvig and Danish National Identity, København.: Jurist- og økonomforbundets forlag, 2015.

Lears, T. J. Jackson: “The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities”, The American Historical Review, 90 (3), 1985, 567-593. DOI: https://doi.org/10.2307/1860957.

Leilund, Helle: ”Grundtvig i dansk identitetshistorie”, Nord nytt ,54, 1994, 5-13.

Lundgreen-Nielsen, Flemming; ”Grundtvig og danskhed”. I Ole Feldbæk (red.): Dansk Identitetshistorie bd. 2, København: C. A. Reitzels Forlag, 1992, 1-180.

McCrone, David and Frank Bechhofer: Understanding National Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Møller, Jes Fabricius: ”Grundtvigs betydning for samfundet”, Grundtvig Studier, 2015, 103-130. DOI: https://doi.org/10.7146/grs.v66i1.26337.

Møller, Jes Fabricius: Grundtvigianisme i det 20. århundrede, København: Vartov, 2005.

Monrad, Kasper: Dansk guldalder: lyset, landskabet og hverdagslivet, København: Gyldendal, 2013.

Oelsner, Gertrud: En fælles forestillet nation, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2022.

Olsen, Olaf (red.): Danmarkshistorie bd. 10-15, København: Politiken og Gyldendals Forlag 1990-1991.

Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume: ”I blokopdelingens tegn” I Carsten Due-Nielsen et al. (red.): Dansk Udenrigspolitiks Historie bd. 5, København: Gyldendal, 2005.

Otto, Ton and Poul Pedersen: “Disentanglig Traditions – Culture, Agency and Power”. I Ton Otto and Poul Pedersen (eds.): Tradition and Agency: Tracing Cultural Continuity and Invention, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2005, 11-49.

Pedersen, Kim Arne: ”Grundtvig på anklagebænken”, Grundtvig Studier, 53, 2002, 184-251. DOI: https://doi.org/10.7146/grs.v53i1.16429.

Rerup, Lorenz: ”Tiden 1864-1914”, Søren Mørch (red.): Danmarks historie bd. 6, København: Gyldendal, 1989.

Rerup, Lorenz: ”Fra litterær til politisk nationalisme. Udvikling og udbredelse fra 1800-1845”. I Ole Feldbæk (red.): Dansk Identitetshistorie bd. 2, København: C. A. Reitzels Forlag, 1992, 325-390.

Rerup, Lorenz: ”Folkestyre og danskhed. Massenationalisme og politik 1848-1866”. I Ole Feldbæk (red.): Dansk Identitetshistorie bd. 3, København: C. A. Reitzels Forlag, 1992, 337-443.

Rerup, Lorenz: ”Grundtvig and 19th Century Nationalism”, Grundtvig Studier, 44, 1993, 16-26. https://doi.org/10.7146/grs.v44i1.16095.

Sanders, Hanne og Ole Vind (red.): Grundtvig - nyckeln till det danska? Göteborg: Makadam, 2003.

Stofskifte, Tidsskrift for Antropologi nr. 13, 1986.

Taylor, Charles: Modern Social Imaginaries, Durham: Duke University Press, 2004.

Wimmer, Andreas: Waves of War, Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Özkirimir, Umut: Theories of nationalism, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2. ed. 2010.

Yahil, Leni: “National Pride and Defeat: A Comparison of Danish and German Nationalism”, Journal of Contemporary History, 26 (3/4), 1991, 453-478. DOI: https://doi.org/10.1177/002200949102600306.

Zimmer, Oliver: “Boundary mechanisms and symbolic resources”, Nations and Nationalism 9, 2003, 173-193. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-8219.00081.

Østergård, Uffe: ”Hvad er det `danske’ ved Danmark”, Den jyske Historiker 29-30, 1984, 83-135.

Østergård, Uffe: Hvad er en nationstat?, Århus: Center for kulturforskning, 1988.

Østergård, Uffe: ”Bønder og Danskere”. I Vagn Wåhlin (red.): Historien i Kulturhistorien, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1988.

Østergård, Uffe: ”Findes der en "dansk" politisk kultur?”. I Anne Holmen og Jørgen Norrmann Jørgensen: Enhedskultur – Helhedskultur, København: Danmarks Lærerhøjskole, 1989, 49-77.

Østergård, Uffe: “Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”, Comparative Studies in Society and History, 34, 1992, 3-27. DOI: https://doi.org/10.1017/S0010417500017412.

Østergård, Uffe: Europas Ansigter, København: Rosinante, 1992.

Østergård, Uffe, Björn Hettne, Sverker Sörlin: Den globale nationalismen, Stockholm: SNS, 1998.

Østergård, Uffe: ”Fortidens nutid – dansk nationalisme og national identitet”. I Erik Bach et al. (red.): Her og nu! Fortidsforståelse i kunst, kultur og videnskab, København: Carlsbergfondet, 2012, 22-39.

Østergård, Uffe: ”Reformation, universalisme, partikularisme og national velfærdsstat”, Temp – tidsskrift for historie, 14, 2017, 202-222.

Downloads

Publiceret

2023-01-06

Citation/Eksport

Jørgensen, C. M. (2023). Dansk identitetshistorie set fra 2022. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(25), 171–189. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/135472

Nummer

Sektion

Debat og anmeldelser