Bonden i danmarkshistorien

Forfattere

  • Carsten Porskrog Rasmussen Museum Sønderjylland

Nøgleord:

Landbrugshistorie, Danmarkshistorie, Historiografi

Resumé

Onsdag 23. november 2022 holdt dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved Aarhus Universitet. Dette er en let redigeret udgave af forelæsningen. Der bringes kun henvisninger til værker, der omtales direkte, og kun én gang for hvert værk, skønt forelæsningen trækker på en langt mere
omfattende litteratur

Forfatterbiografi

Carsten Porskrog Rasmussen, Museum Sønderjylland

Enhedsleder og museumsinspektør

Referencer

Arup, Erik: Danmarks historie, bd. 1, København: Hagerup, 1925.

Bjørn, Claus: Danske mejeribrug 1882-2000, Århus: De danske Mejeriers Fællesorganisation, 1982.

Busck¸ Steen: Et landbosamfund i opbrud. Tradition og modernisering i Sundby på Mors i tiden 1660-1800, Aarhus: Klim, 2011.

Chayanov, A.V., Daniel Thorner & Basile Kerblay: Chayanov on the theory of peasant economy, Madison: The University of Wisconsin Press, 1966.

Christiansen, Palle Ove: ”Livsstile i 1700-tallets landsby. Kultur og kontraster blandt østdanske fæstebønder”, i samme: Landsbyliv. Afhandlinger om livsstil og sociale relationer i landbosamfundet fra 1700-tallet til i dag, Kerteminde: Landbohistorisk Selskab, 2004.

Henningsen, Peter: I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark, København: Landbohistorisk Selskab, 2006.

Højrup, Thomas: Det glemte folk. Livsformer og centraldirigering. København: Institut for Europæisk folkelivsforskning, 1983.

Jensen, S.P.: ”Væksten i dansk landbrug fra 1760 til 1860”, i samme: Fra stilstand til vækst. Studier i dansk landbrugs udvikling fra 1682 til 1914, Årslev: Landbohistorisk Selskab, 2007, 125-150.

Kjærgaard, Thorkild: ”Gårdmandslinien i dansk historieskrivning”, Fortid og Nutid, 28 (2), 1978, 178-191.

Kjærgaard, Thorkild: Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning, København: Gyldendal, 1991.

Morell, Mats: Agrar Revolution. Jordbruksproduktionen i Uppsala och Västmanns län 1750-1920, Uppsala: Uppsala Universitet, 2022.

Nyström, L. & Hallberg, E.: “Two parallel systems. The political economy of enclosures and open fields on the plains of Västergötland, Western Sweden, 1805-65, Historia Agraria, 76, 2018, 85-122.

Olsson, M. & Svensson, P.: ”Agricultural growth and institutions. Sweden 1700-1860”, European Review of Economic History, 14 (2), 2010, 275-304.

Pomeranz, Kenneth: The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, N.J: Princeton University Press, 2000.

Poulsen, Bjørn: Bondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400-1650, Odense: Landbohistorisk Selskab, 1990.

Rasmussen, Carsten Porskrog: ”Familie, brug og familiebrug. Familie-, brugs- og husholdsformer i dansk landbrug 1500-2000”, Landbohistorisk Tidsskrift nr. 1, 2011, 10-43.

Rasmussen, Carsten Porskrog: ”Handelsbønder eller moderne landmænd. Optegnelsesbøger fra nordslesvigske bønder i 1700-tallet som kilder til landbrug og økonomi”, i: Mikkel Leth Jespersen og Mikkel Thelle (red.): Land og by på tværs 1000-1800. Festskrift til Bjørn Poulsen på 65-årsdagen, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2020, 456-485.

Rasmussen, Carsten Porskrog: ”Landbrug og landmænd”, i: Gudrun Gormsen (red): Dansk landbrug 1945-2022, København: Gads Forlag, 2022, 54-91.

Svensson, Patrick: Agrara entreprenörar. Böndernas roll i omvandlingen av jordbruket i Skåne 1800-1870, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2001.

Thomsen, Asbjørn Romvig: Lykkens smedje. Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850, 2011.

Publiceret

2023-01-06

Citation/Eksport

Rasmussen, C. P. (2023). Bonden i danmarkshistorien. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(25), 143–155. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/135465

Nummer

Sektion

Forelæsninger