Det kosmopolitiske nederlag

Forfattere

  • Sine Krogh Syddansk Universitet

Nøgleord:

Niels Simonsen, Kunsthistorie, Den Anden Slesvigske Krig, Dannevirke

Resumé

Billede i kontekst

Forfatterbiografi

Sine Krogh, Syddansk Universitet

Postdoc

Referencer

Bagge, Povl: ”Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse i Danmark omkring 1900”. I Ole Feldbæk (red.): Dansk identitetshistorie 3. Folkets Danmark 1848-1940, Kbh.: C.A. Reitzels Forlag, 1992.

Dagbladet 3. april 1854, ”I forrige Uge”.

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissements-Tidende (Berlingske Tidende): ”Dødsfald”, 12.12.1885.

Glenthøj, Rasmus: 1864. Sønner af de Slagne, Kbh.: Gads Forlag, 2014.

Grand, Karina Lykke: ”De slesvigske krige og billedkunsten. Den visuelle virkningshistorie”. I Torben Jelsbak og Anna Sandberg (red.): Dansk-tyske krige. Kulturliv og Kulturkampe, Kbh.: Press, 2020.

Hannover, Emil: ”Europæerne”. I Karl Madsen (red.): Kunstens Historie Danmark, Kbh.: Alfred Jacobsens Forlag, 1901-1907.

Hornung, Peter Michael (red.): Ny dansk kunsthistorie 3: Fra rokoko til guldalder, Kbh.: Forlaget Palle Fogtdal, 1994.

Krogh, Sine: Grænsegængere. Konflikter om nationalæstetik, kunstneridentiteter og danskhed i 1800-tallets kunst. Ph.d-afhandling, Aarhus Universitet 2021.

Larsen, Peter Nørgaard Larsen: ”Den tabte generation.” Dansk malerkunst ca. 1850-75. Prisopgave, Københavns Universitet 1992.

Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard: Dansk kunst, Kbh.: Gyldendal, 1983.

Oelsner; Gertrud og Karina Lykke Grand: ”Politisering af det nationale. Billedkunstneriske og politiske agendaer omkring midten af 1800-tallet”, Passepartout, 35, 2014.

Paulsen, Jørgen: Billeder fra Treårskrigen. 1848, 1849, 1850. Tekst, Katalog og Billeder, Hillerød: Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, 1952.

Poulsen, Vagn m.fl. (red.): Dansk kunsthistorie 3. Akademiet og Guldalderen 1750-1850, Kbh.: Politikens Forlag 1972.

Voss, Knud: Friluftsstudie og virkelighedsskildring 1850-1900. I Vagn Poulsen m.fl. (red.): Dansk Kunsthistorie 4. Kbh.: Politikens Forlag, 1974.

Zahle, Erik (red.): Danmarks Malerkunst fra Middelalder til Nutid, Kbh.: Hirschsprung, 1956.

Publiceret

2023-01-06

Citation/Eksport

Krogh, S. (2023). Det kosmopolitiske nederlag. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(25), 137–142. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/135461

Nummer

Sektion

Billede i kontekst