Arkivets digitalisering

En ny udfordring til historisk metode?

Forfattere

  • Helle Strandgaard Jensen Aarhus Universitet
  • Astrid Ølgaard Christensen Schriver Det Kongelige Bibliotek/AU library

Nøgleord:

digitalisering, arkiver, historisk metode

Resumé

Arkivlandskabet, en helt central forskningsinfrastruktur for historikere, undergår i disse år massive forandringer. Digitalisering og online-tilgængelighed af både samlinger og kataloger har været en prioritet i kulturarvssektoren i årtier. Studier har vist, at historikere er storforbrugere af digitalt tilgængeligt materiale, men indikerer også at de bruger dem uden megen tanke på den metodiske indflydelse, de nye digitale praksisser har på deres arbejde. En måde at udfordre denne manglende interesse, er at gøre forståelse af digital arkiver (og hvordan man kan gøre bedre brug af de muligheder de tilbyder) et centralt metodisk spørgsmål for historiefaget.

Denne artikel bidrager til diskussionen af, hvordan arkivers digitalisering påvirker historiefaget. Vi viser, hvordan dette spørgsmål er særlig vigtigt i en dansk kontekst, fordi arkivet som faktor i historieskrivning stort set er blevet ignoreret i den nordiske kildekritiske tradition. Med Det Kgl. Biblioteks digitale samling af luftfotos som eksempel viser vi, hvordan digitale arkiver qua deres produktion, interface design og tekniske set-up yder indflydelse på den måde historikere forstår og interagerer med det kildemateriale, digitale arkiver indeholder. På den måde bidrager vores resultater til den stigende forståelse af de komplekse faktorer, der former digitale arkiver, og dermed påvirker historikeres arbejde.

Forfatterbiografier

Helle Strandgaard Jensen, Aarhus Universitet

Lektor

Astrid Ølgaard Christensen Schriver, Det Kongelige Bibliotek/AU library

Akademisk medarbejder

Referencer

Blaney, Jonathan og Judith Siefring: “A Culture of non-citation: Assessing the digital impact of British History Online and the Early English Books Online Text Creation Partnership”, Digital Humanities Quartely, 11 (1), 2017. https://web.archive.org/web/20210406062552/http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/1/000282/000282.html

Bonde, Inger Ellekilde: “Mellem udtrådte og ubetrådte stier – et praksisperspektiv på forskning i Keld Helmer-Petersens arkiv”, Fund og forskning, 58, 2019, 85-105.

Busck, Steen, Carsten Porskrog Rasmussen og Jan Rågard: Kildekritisk tekstsamling, 3. Udg, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007.

Christensen, Lasse Broni: Arkiv 2.0 og de danske brugere - Anvendelsen af digitaliseret historisk kildemateriale blandt Historikere, Studerende og Slægtsforskere, upubliceret speciale, Aarhus Universitet, 2017.

Cook, Terry: “The Achive(s) Is a Foreign Country: Historians, Archivists, and the Changing Archival Landscape”, The American Archivist, 74, 2011, 600-632. https://doi.org/10.17723/aarc.74.2.xm04573740262424

Cook, Terry og Joan M. Schwartz: “Archives, Records and Power: The Making of Modern Memory”, Archival Science 2, 2002, 1-19.

Dahl, Mette Colding: “Gårdbilledet fra Grindsted”, Fund og forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, 58, 2019, 281-285. https://doi.org/10.7146/fof.v58i0.125307

Det Kgl. Bibliotek: Opgaver, strategi og resultatmål 2020-2023, København: Det Kgl. Bibliotek, 2019.

Det Kgl. Bibliotek: “Strategi for adgang til de digitale samlinger”, Politikker og strategier, u.d. https://web.archive.org/web/20210813134603/https://www.kb.dk/politikker-ogstrategier/strategi-adgang-til-de-digitale-samlinger

Det Kongelige Bibliotek: Ansøgning om støtte til projektet ”Danmark set fra luften – før Google” for Region Nordjylland. 2016, København: Det Kongelige Bibliotek, 2016.

Det Kongelige Bibliotek: Projektbeskrivelse: Danmark set fra luften – før Google, København: Det Kongelige Bibliotek, 2014.

Det Kongelige Bibliotek: Projektforslag fra Det Kongelige Bibliotek – UMTS-midler, København: Det Kongelige Bibliotek, 2010.

Det Kongelige Bibliotek: Årsberetning 2012, København: Det Kongelige Bibliotek, 2012.

Edelberg, Peter og Dorthe Gert Simonsen: “Changing the subject - Epistemologies of Scandinavian source criticism”, Scandinavian Journal of History, 40 (2), 2015, 215-238. https://doi.org/10.1080/03468755.2015.1021276

Erlsev, Kristian: Historisk Teknik: Den historiske Undersøgelse fremstillet i sine Grundlinier, København: Jacob Erslevs Forlag, 1911.

Forskningsbibliotekar, Det Kgl. Bibliotek, interview af Astrid Ølgaard Christensen Schriver, 3. marts 2021, lydoptagelse.

Gartner, Richard: Metadata. Shaping Knowledge from Antiquity to the Semantic Web, Springer, 2016.

Hansen, Mette Colding: “Luftfotografiets vej til success”, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek, 25(4), 2012, 32-38. https://doi.org/10.7146/mag.v25i4.66747

Hauswedell, Tessa, Julianne Nyhan, M. H. Beals, Melissa Terras og Emily Bell: “Of global reach yet of situated contexts: an examination of the implicit and explicit selection criteria that shape digital archives of historical newspapers”, Archival Science, 20, 2020, 139–165. https://doi.org/10.1007/s10502-020-09332-1

Henriksen, Birgit: KB’s luftfoto af danske ejendomme på nettet – En projektbeskrivelse, København: Det Kongelige Bibliotek, 2001.

Jensen, Helle Strandgaard: “Digital Archival Literacy for (All) Historians.” Media History, 27(2), 2020, 251-265. DOI: 10.1080/13688804.2020.1779047

Jensen, Helle Strandgaard: “Digitale arkiver som medskabere i ny historieskrivning”. I Kirsten Drotner og Sara Mosberg Iversen (red.) Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data, Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2017, 69-86.

Jeurgens, Charles: “The scent of the digital archive: Dilemmas with Archive Digitisation”, BMGN - Low Countries Historical Review, 128(4), 2013, 30-54. doi:10.18352/bmgn-lchr.9348

Jordonova, Ludmilla: “Historical Vision in a Digital Age.” Cultural and Social History, 11 (3), 2014, 343-348. https://doi.org/10.2752/147800414X13983595303237

Kristensen, Bent Egaa, Historisk metode. En indføring i historieforskningens grundlæggende principper, Hans Reitzels Forlag, 2007.

Kromann, Thomas Hvid: “Et internationalt netværk af arkiver”, Fund og forskning, 58, 2019, 59-83.

Manoff, Marlene: “Theories of the Archive from Across the Disciplines”, Portal: Libraries and the Academy, 4(1), 2004, 9-25. doi:10.1353/pla.2004.0015.

Milligan, Ian: “Illusionary Order: Online Databases, Optical Character Recognition, and Canadian History, 1997–2010”, The Canadian Historical Review, 94(4), 2013, 540-569.

Nevers, Jeppe: Kildekritikkens begrebshistorie. En undersøgelse af historiefagets metodelære, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2005.

Olden-Jørgensen, Sebastian: Til Kilderne! Introduktion til historisk kildekritik, København: Gads Forlag, 2001.

Pedersen, Marianne Holm: “Indledning: samling og forskning”, Fund og forskning, 58, 2019, 9-19.

Pedersen, Max Odsbjerg: “Analysing the data extracted from ‘Danmark set fra Luften’-API in R”, 2021. https://web.archive.org/web/20210825140413/https://library.au.dk/fileadmin/www.nobel.bibliotek.au.dk/LibLab/files/r-markdown/2_analysis.html

Putnam, Lara: “The Transnational and the Text-Searchable: Digitized Sources and the Shadows They Cast”, American Historical Review, 121(2), 2016, 377-402. https://doi.org/10.1093/ahr/121.2.377

Schaffner, Jennifer: The metadata is the interface: better description for better discovery of archives and special collections: synthesized from user studies, Dublin, Ohio: OCLC Programs and Research, 2009.

Schriver, Astrid Ølgaard Christensen: Kulturarvsdigitaliseringens historier - Et casestudie af Det Kgl. Biblioteks digitale tilgængeliggørelse af kulturarv, upubliceret speciale, Aarhus Universitet, 2021.

Seniorforsker, Det Kgl. Bibliotek: interview af Astrid Ølgaard Christensen Schriver, 2. februar 2021, lydoptagelse.

Sinn, Donghee og Nicholas Soares: “Historians’ Use of Digital Archival Collections: The Web, Historical Scholarship, and Archival Research”, Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(9), 2014, 1794–1809. https://doi.org/10.1002/asi.23091

Solberg, Janine: “Googling the Archive: Digital Tools and the Practice of History”, Advances in the History of Rhetoric, 15(1), 2012, 53-76. https://doi.org/10.1080/15362426.2012.657052

Stanley, Colin, Daniel G. Cabrero, Heike Winschiers-Theophilus og Edwin Blake: “Challenges in designing cultural heritage crowdsourcing”. I Luigina Ciolfi, Areti Damala, Eva Hornecker, Monika Lechner og Laura Maye (red.): Cultural Heritage Communities: Technologies and Challenges, London: Routledge, 2017, 96-113.

Steedman, Caroline: Dust: The Archive and Cultural History, Manchester: Manchester University Press, 2001.

Thylstrup, Nanna Bonde: The politics of mass digitization, Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2014.

Webster, Peter: “Digital Contemporary History. Sources, Tools, Methods, Issues”, Temp - Tidsskrift for Historie, 7(14), 2017, 30-38.

Weller, Toni: “Introduction: history in the digital age”. I Toni Wellers (red.): History in the Digital Age, London: Routledge, 2012, 1-19. https://doi.org/10.4324/9780203093443

Downloads

Publiceret

2022-12-22

Citation/Eksport

Jensen, H. S., & Schriver, A. Ølgaard C. (2022). Arkivets digitalisering: En ny udfordring til historisk metode?. Temp - Tidsskrift for Historie, 13(25), 5–27. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/135441

Nummer

Sektion

Artikler