Ytringsfrihed med den brede pensel

Forfattere

  • Troels Solgaard Andersen Aarhus Universitet

Nøgleord:

Ytringsfrihed, Censur

Resumé

Anmeldelse af Jacob Mchangama: Free Speech. A History from Socrates to Social Media (2022).

Forfatterbiografi

Troels Solgaard Andersen, Aarhus Universitet

Ph.d.-studerende

Referencer

Andersen, Troels Solgaard: "En sprængfarlig sag", Baggrund, trykt 25. november 2020: https://baggrund.com/2020/11/25/en-spraengfarlig-sag/ (26.04.2022).

Andersen, Troels Solgaard: "Bogcensur under besættelsen 1940-1945", trykt 28. oktober 2021, danmarkshistorien.dk:

https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/bogcensur-under-besaettelsen-1940-1945/ (29.03.2022).

Bunn, Matthew: "Reimagining Repression: New Censorship Theory and After”, History and Theory, vol. 54 (1), Wiley for Wesleyan University Press, 25-44, 2015.

Darnton, Robert: "Censorship, a Comparative View: France, 1789-East Germany, 1989", Representations, 49, 1995, 40-60, doi: https://doi.org/10.2307/2928748.

Darnton, Robert: Censors at Work. How States Shaped Literature, W.W. Norton & Company: New York/London, 2014.

Færch, Christina Holst: Smædeskrifter, sladder og erotiske vers i 1700-tallet. Hans Nordrups Forfatterskab, Museum Tusculanums Forlag, 2019.

Goldstein, Robert Justin (red.): The War for the Public Mind. Political Censorship in Nineteenth-Century Europe, Praeger: London, 2000.

Hemstad, Ruth og Michalsen, Dag (red.): Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914, Pax Forlag, Oslo, 2019.

Hertel, Hans: "Besættelsens kulturliv. Beskyttelsesrum, væksthus, modstandslomme og askebægerindustri”, Passage – tidsskrift for litteratur og kritik, 65, 2011, 7-23, doi: https://doi.org/10.7146/pas.v26i65.6380.

Jakobsen, Kjetil A.: Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys, Forlaget Press, Oslo, 2016.

Jensen, Johan Fjord; Møller, Morten; Nielsen, Toni og Stigel, Jørgen: "Den patriotiske dannelseskultur". I Dansk litteraturhistorie, bd. 4, "Patriotismens tid 1746-1807", 192-239, Gyldendal, 1983.

Koefoed, Nina Javette: "Negotiating Memory and Restoring Identity in Broken Families in Eighteenth-Century Denmark", Journal of Family History, vol. 46 (1), 30-45, 2020, doi: https://doi.org/10.1177/0363199020967296.

McDonald, Peter D.: The Literature Police. Apartheid Censorship and its Cultural Consequences, Oxford University Press, New York, 2009.

Mchangama, Jacob: Free Speech. A History from Socrates to Social Media. Basic Books, 2022.

Mchangama, Jacob og Stjernfelt, Frederik: MEN – Ytringsfrihedens historie i Danmark, Gyldendal, 2016.

Mill, John Stuart: On Liberty, The Bedford Series in History and Culture: Boston, 2008 [1859].

Patterson, Annabel: Censorship and Interpretation. The Conditions of Writing and Reading in Early Modern England, The University of Wisconsin Press, 1984.

Rem, Tore; Søbye, Esben og Fløgstad, Kjartan: På æren løs. Krigen, litteraturen og Æresretten, Forlaget Press: Oslo, 2020.

Rian, Øystein: Sensuren i Danmark-Norge. Vilkårene for offentlige ytringer 1536-1814, Universitetsforlaget: Oslo, 2014.

Stjernfelt, Frederik og Lauritzen, Anne Mette: Your Post has been Removed. Tech Giants and Freedom of Speech, Springer International Publishing, 2020.

Publiceret

2022-06-17

Citation/Eksport

Andersen, T. S. (2022). Ytringsfrihed med den brede pensel. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 206–217. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132967