Retsstatsprincippet i FN's verdensmål 16

Holdninger, konflikter og kompromis

Forfattere

  • Kristine Kjærsgaard SDU

Nøgleord:

Verdensmål, FN, Retsstatsprincippet

Resumé

Artiklen analyserer retsstatsprincippets status i FN’s verdensmål 16 og integration i den internationale bæredygtighedsdagsorden. Konfliktende holdninger mellem veslige liberale demokratier, autokratiske styrer og udviklingslande belyses. Vestlige lande ønskede, at retsstatsprincippet skulle være et selvstændigt verdensmål gældende nationalt og internationalt. Liberale frihedsrettigheder skulle stå stærkt. Autokratiske stater mente, at retsstatsprincippet ikke hørte til i verdensmålene. I hvert fald skulle national suverænitet over princippet bevares. Det globale syd delte dette synspunkt, men mente dog, at retsstatsprincippet kunne have en international dimension i form af ligelig indflydelse i internationale organisationer og finansielle institutioner. Uenigheden mellem staterne resulterede i et kompromis. Retsstatsprincippet blev et delmål i stedet for et selvstændigt mål. Frie medier blev til adgang til information. Ansvarlige regeringer blev først skrevet ud af verdensmål 16, men i den sidste fase af forhandlingerne skrevet ind igen. Fra et vestligt synspunkt blev retsstatsprincippet fastholdt, men i en noget udvandet form. De autokratiske stater måtte acceptere, at det overhovedet kom med. På den ene side fik retsstatsprincippet en modificeret status. På den anden side blev det, i kraft af at blive integreret i verdensmålene og hermed for alvor koblet til kernebegrebet bæredygtighed, en styrket international status.

Forfatterbiografi

Kristine Kjærsgaard, SDU

Lektor

Referencer

PUBLICERET MATERIALE:

Arajärvi, Noora: ”The Rule of Law in the 2030 Agenda”, Hague Journal on the Rule of Law, 10, 2018, 187-217.

Berg, Louis-Alexandra Berg og Desai, Deval: “Background Paper: Overview on the Rule of Law and Sustainable Development for the Global Dialogue on Rule of Law and the Post-2015”, Georgetown and Harvard Law Schools, August 2013, 5-6.

Beqiraj, Julinda og McNamara, Lawrence: “The Rule of Law and Access to Justice in the Post-2015 Development Agenda. Moving Forward but Stepping Back”, Bingham Centre Working Paper, 4, 2014, London: Bingham Centre for the Rule of Law.

Cao, Lan: “Introduction to the Symposium: The Rule of Law in China”, William & Mary Bill of Rights Journal, 11 (2), 2003, 539-544.

Castiglione, Concetta, Infante, David og Smirnova, Janna: “Environment and Economic Growth: Is the Rule of Law the Go-Between? The Case of High-Income Countries”, Energy, Sustainability and Society, 5 (26), 2015, 1-7.

Chesterman, Simon: “An International Rule of Law?” The American Journal of Comparative Law, 56 (2), 2008, 331-362.

Chesterman, Simon: “I’ll Take Manhattan’. The International Rule of Law and the United Nations Security Council”, Hague Journal on the Rule of Law, 1, 2009, 67-73.

Chomsky, Noam; Pogge, Thomas; Klein, Naomi m.fl.: Open Letter to the UN. 29.9.2015. http://www.globalsocialjustice.eu/index.php/articles/1053-open-letter-to-the-un-signed-by-chomsky-pogge-klein (10.11.2020).

Craig, Paul: “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework”, Public Law, 467, 1997, 467-487.

Hayek, Friedrich : The Road to Serfdom, London: Routledge, 2006 [1944].

Hickel, Jason, ”Five Reasons to Think Twice About the UN’s Sustainable Development Goals”, Africa at LSE and South Asia at LSE cross-blog series on the 2030 Agenda for Sustainable Development, 23.09.2015, 6: https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2015/09/23/five-reasons-to-think-twice-about-the-uns-sustainable-development-goals/ (10.11.2020).

Janse, Ronald og Cheesman, Nick: “Martin Krygier’s Passion for the Rule of Law (and His Virtues)”, Hague Journal on the Rule of Law, 11, 2019, 255–276.

Janse, Ronald: “Why Did the Rule of Law Revive?” Hague Journal on the Rule of Law, 11, 2019, 341-348.

Khan, Irene: “Shifting the Paradigm. Rule of Law and the 2030 Agenda for Sustainable Development”, World Bank Legal Review, 221, 2016, 221-238.

Kamau, Macharia, Chasek, Pamela og O’Connor, David: Transforming Multilateral Diplomacy. The Inside Story of the Sustainable Development Goals, Routledge 2018.

Kjærsgaard, Kristine: ”Og SDU blev verdensmålsuniversitet”. I Louise Nyholm Kallestup, Jesper Majbom Madsen og Klaus Petersen (red.): Krig, Rom og Cola: Et festskrift til Nils Arne Sørensen, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2021, 135-149.

Krygier, Martin: The Rule of Law After the Short Twentieth Century; Launching a Global Carreer, I: R. Nobles og D. Schiff (red.): Law, Society and Community: Essays in Honour of Roger Cotterrell, London: Ashgate, 2014, 327-346.

Lachenmann, Frauke, “Sustainable Development Goal 16 at a Cross-Roads”, Max Planch Yearbook of the United Nations Law Online, 22, 1, 2019, 171-186.

Lwabukuna, Olivia K.: “International Rule of Law and Development: Underpinnings of the MDGs and the Post-2015 SDGs Agenda”, Journal of Peacebuilding & Development, 11, 2, 2016, 89-94.

Magraw, Daniel Barstow: “Rule of Law, Environment and Sustainable Development”, Southwestern Journal of International Law, 21 (2), 2015, 277-282.

Michel, James: The Rule of Law and Sustainable Development. A Report of the CSIS Program on Prosperity and Development, Washington D.C., Center for Strategic & International Studies, 2020.

Muttua, Makau wa: “Africa and the Rule of Law,” Sur International Journal on Human Rights, 2016, 13 (23), 159-173.

Nollkaemper, André: “The Internationalized Rule of Law”, Hague Journal on International Law, 2009, 1, 74-78.

Normand, Roger og Zaidi, Sarah: Human Rights at the UN. The Political History of Universal Justice, Bloomington og Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

Pendas, Devin O.: “Towards a New Politics? On the Recent Historiography of Human Rights”, Contemporary European History, 21 (1), 2012, 95-111.

Smith, Jeffrey og Gladstein, Alex, “How the UN Development Goals Undermine Democracy”, Quartz Africa, 7. juni 2018: https://qz.com/africa/1299149/how-the-uns-sustainable-development-goals-undermine-democracy/ (10.11.2020).

Soininen, Niko: “Torn by (un)certainty – can there be peace peace between rule of other and other Sustainable Development Goals”. I D. French og L.J. Kotzé (red.): Sustainable Development Goals. Law, Theory and Implementation, Cheltenham, UK, og Massachusetts: Edward Elgar Publ., 2018, doi: https://doi.org/10.4337/9781786438768.00018 (22.02.2022).

Whaites, Alan: “Achieving the Impossible: Can We Be SDG 16 Believers?”, GovNet Background Paper, nr. 2, 2016, OECD.

FN-MATERIALE (WEBSITES)

Antonio Maria, Head of UN Office on Drugs and Crime, 14. April 2008, Rule of Law: A “missing” Millennium Development Goal: https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/rule-of-law-a-missing-millennium-development-goal.html (10.11.2021).

Common Cluster and Common Action for the United Nations. Implementing the SDGs in an Inclusive, Comprehensive and Integrated Manner so as to Achieve Sustainable Development and Enhance the Rule of Law: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6773Implementing%20the%20SDGs%20in%20an%20Integrated%20Manner_OWG8.pdf (17.11.2021).

Contribution of Local and Regional Governments to the OWG8, New York, 3.-7. februar 2014: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6773Implementing%20the%20SDGs%20in%20an%20Integrated%20Manner_OWG8.pdf (17.11.2021).

Final Compilation of Amendments to Goals and Targets. By Major groups and other stakeholders including citizen’s responses to MY World 6 priorities. To inform the Thirteenth and last session of the Open Working Group on Sustainable Development Goals 14-18 July, 2014: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4438mgscompilationowg13.pdf (25.11.2021).

Introduction and Proposed Goals and Targets on Sustainable Development for the Post-2015 Development Agenda, 2 June 2014, 15: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4528zerodraft12OWG.pdf (11.11.2021).

Press release New York, 22 July 2014. UN General Assembly’s OWG proposes sustainable development goals: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4538pressowg13.pdf (25.11.2021).

Rio Declaration on Environment and Development: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf (10.11.2021).

Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. 60/1. 2005 World Summit Outcome: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement (10.11.2021).

Resolution adopted by the General Assembly. Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly in the Rule of law at the National and International Levels, 30.11.2012: https://www.un.org/ruleoflaw/files/A-RES-67-1.pdf (10.11.2021).

Resolution adopted by the General Assembly on 16 September 2005. 60/1. 2005 World Summit Outcome: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement (10.11.2021).

Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: A/RES/70/1https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E (25.22.2021).

Statements på OWG’s 8., 12. og 13 session:

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/session8 (01.03.2022).

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/session12 (01.03.2022).

https://sustainabledevelopment.un.org/processes/post2015/owg/session13 (01.03.2022).

The Millennium Development Goals Report 2015, New York: UN, 2015: https://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/backgrounders/MDG%202015%20PR%20Bg%20Asia.pdf (17.02.2022).

The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, A New Global Partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable development, New York: UN, 2013: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/files/HLP_P2015_Report.pdf (11.11.2021).

United Nations Millennium Declaration. General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000: https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx (10.11.2021).

United Nations: “What is the Rule of Law?”: https://www.un.org/ruleoflaw/what-is-the-rule-of-law-archived/ (10.11.2021).

Vienna Declaration and Action Program adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx (28.02.2022).

Zero Draft rev 1. Introduction and Proposed Goals and targets on Sustainable Development Goals for the Post2015 Development Agenda: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4523zerodraft.pdf (11.11.2021).

Downloads

Publiceret

2022-06-17

Citation/Eksport

Kjærsgaard, K. (2022). Retsstatsprincippet i FN’s verdensmål 16: Holdninger, konflikter og kompromis. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 131–151. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132963