I balance med naturen

Et bæredygtighedsbegreb i den danske livsreformbevægelse 1890-1930

Forfattere

  • Daniel Henschen

Nøgleord:

Livsreformbevægelse, bæredygtighed, natur, begrebshistorie

Resumé

I den såkaldte livsreformbevægelse (ca. 1890 til ca. 1935) var bæredygtighed med naturen et eksistentielt spørgsmål for menneskeheden ligesom i nutidens klima- og miljødebat. Begreberne var ikke fuldstændig identiske: I stedet for bæredygtighed talte man om ’balance’, og ’natur’ blev primært forstået som menneskets oprindelige tilstand. Men ligesom i nutiden var bevægelsen en reaktion på det moderne, industrialiserede og urbaniserede samfund. Voksende udbredelse af nervelidelser var ét symptom på et unaturligt liv, som gennem tiltagende degeneration ville føre til hele menneskehedens undergang. Svaret var at genskabe balancen. Gennem individuelle handlinger såsom at spise vegetarisk, dyrke idræt og lade kroppen få adgang til sol, vand og luft lagde man grunden til et naturligt samfund i balance.

Forfatterbiografi

Daniel Henschen

Selvstændig forsker

Referencer

Publiceret materiale

Baltzer, Eduard: Die natürliche Lebensweise, bd. 1-3. Nordhausen: Förstemann, 1867-1872.

Barlösius, Eva: Naturgemäße Lebensführung. Zur Geschichte der Lebensreform um die Jahrhundertwende. Frankfurt AM: Campus, 1997.

Bonde, Hans: Sundhedsapostlen J.P. Müller: Det kropsligt moderne gennembrud, 1864-1904, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2019.

Brandt, Nina Kirstine: Gulerodshippier & gummistøvlesocialister – historien om den økologiske bevægelse i Danmark 1970 til 2001. Landbohistorisk Selskab, 2008.

Buchholz, Kai; Latocha, Rita; Peckmann, Hilke og Wolbert, Klaus (red.): Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, Darmstadt: Häusser Media Verlag, 2001.

Eichberg, Henning og Jespersen, Ejgil: De grønne bølger - træk af natur- og friluftslivets historie. Bavnebakke, 1986.

Ejlersen, Torben: ”Handelsgartner Ejler M. Ejlersen, Sindal. Træk af en gartners læretid, etablering og virksomhed 1895-1954”, Vendsyssel årbog, 2001, 49-80.

Figgé, Victor: Blade af Samarbejdets Historie. København: V. Figgés Forlag, 1932.

Fuglheim, Magne: ”De første formative år af Nutanas historie”, Skodsborgbladet. Skodsborg Badesanatorium, 1984.

Halse, Sven og Henschen, Daniel: Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost, Aarhus Universitetsforlag, 2020.

Henschen, Daniel: ”Alternative sommerlejre viste vej for festivalerne”. I Politiken Historie, nr. 17, 2021, 18-23.

Henschen, Daniel: ”Nervehelse: selvhjælpsråd fra 1908”, Bibliotek for læger, 2019,12, 362-379.

Henschen, Daniel: ”Christen Lyngbo – oprør mod normerne i 1905”, Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 2017, 1, 39-49, doi: 10.7146/mag.v30i1.66999.

Hindhede, Mikkel: En Reform af vor Ernæring. Lev sundt! Lev kraftigt! Lev billigt! København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1906.

Hindhede, Mikkel: Sund, billig og velsmagende kost. København: Gyldendal, 1935.

Hindhede, Mikkel: Dyrtids-Kogebog. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1915.

Jensen, Valdemar: Søren Lolk. Den mærkelige tåsingebonde - kulturglimt fra et øsamfund. Bregninge: Tåsinge Museumslaugs Forlag, u.år.

Klougart, Niels: Jordbrug uden Kreaturhold, København: Emil Wienes Forlag, 1914.

Krabbe, Wolfgang: Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1974.

Krabbe, Wolfgang: "Die Lebensreformbewegung". I Buchholz, Kai, Latocha, Rita, Peckmann, Hilke og Wolbert, Klaus (red.): Die Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Leben und Kunst um 1900, Darmstadt: Häusser Media Verlag, 2001, 25-29.

Larsen, Michael: ”Forord”. I Anna Poulsen: Vegetarianske Kogeregler, København: V. Figgés Forlag, 1898, 3-13.

Larsen, Michael: Mådehold og sundhed. København: Vilhelm Priors Forlag, 1889, 3.

Larsen, Michael: Naturhelbredelsen: en Sundhedslære fra vegetarisk Synspunkt, København: Gyldendal, 1901.

Linse, Ulrich: Zurück O Mensch zur Mutter Erde. Landkommunen in Deutschland 1890-1933, München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Lodahl, Anders Bank og Hansen, Jørn: Skodsborg Badesanatorium: Persilleslottet som blev Nordens største kursted. Syddansk Universitetsforlag, 2018.

Mantegazza, P. Nervøsitetens Aarhundrede. København: Wilhelm Priors Forlag, 1888.

Meyer, William B.: The Environmental Advantages of Cities: Countering Commonsense Antiurbanism. Cambridge Massachuset: MIT Press, 2013.

Müller, J. P: Mit System – 15 Minutters dagligt Arbejde for Sundhedens Skyld. København: Tillges Forlag, 5. oplag 1905.

Nørretranders, Tor: Karma Corona: På tærsklen til pandemiernes tidsalder. København: Art People, 2021.

Oelsner, Gertrud og Hvidberg-Hansen, Gertrud (red.): Livslyst. Sundhed - Skønhed - Styrke i dansk kunst 1890-1940, Fuglsang: Odense Bys Museer/Fuglsang Kunstmuseum.

Rothschuh, Karl E: Naturheilbewegung, Reformbewegung, Alternativbewegung. Stuttgart: Hippokrates-Verlag, 1994, doi: 10.1017/s0025727300044896.

Sadolin, Frode: Nerve-Helse, København: Hagerups forlag, 1908.

Sadolin, Frode (red.): Sommerbogen: Vink og Vejledning til Friluftsliv, Luft- og Solbad, Sommeridræt og helsetjenlig Levemåde, København: Dansk Sundhedstidendes Forlag, 1906

Schwab, Andreas: Monte Veritá – Sanatorium der Sehnsucht, Zürich: Orell Füssli Verlag, 2003.

Solblink Tidsskrift for vegetarisk Livsførelse.

De Steiguer, Joseph: The Origins of Modern Environmental Thought, Tucson: University of Arizona Press, 2006.

Stolare, Martin: Kultur och Natur: Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. Karlstads universitet, 2003.

Sundhedsbladet - Populært Hygiejnisk Tidsskrift for Hjemmet.

Sundin, Bosse: ”Vägen till Idealtillvaron: Saxon och vegetarismen”. I: Ambjörnsson, Ronny: Framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria. Stockholm: Gidlund, 1986.

Thielst, Peter: Degeneration: en idé og dens historie. Frederiksberg: Det lille forlag, 2016.

Ulrichsen, Niels: J.A.K. - en dansk krisebevægelse. København: Den danske historiske Forening, 1978.

Wedemeyer-Kolwe, Bernd: Aufbruch: Die Lebensreform in Deutschland, Darmstadt: Philipp von Zabern Verlag, 2017, doi: 10.1515/hzhz-2018-1578.

Wied, Gustav: Pastor Sørensen & Co. København: Gyldendal, 1913.

Williams, John Alexander: Turning to Nature Germany: Hiking, Nudism, and Conservation, 1900-1940, Stanford University Press, 2007, doi: 10.1515/9781503626881.

Zerlang, Martin: ”Byens nerver”. I Zerlang, Martin: Bylivets kunst. Hellerup: Forlaget Spring 2002.

Hjemmesider

https://www.verdensmaalene.dk/ (05.08.2021).

https://www.verdensmaalene.dk/faq (05.08.2021).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ (05.08.2021).

https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=b%C3%A6redygtig (05.08.2021).

Publiceret

2022-06-17

Citation/Eksport

Henschen, D. (2022). I balance med naturen: Et bæredygtighedsbegreb i den danske livsreformbevægelse 1890-1930. Temp - Tidsskrift for Historie, 12(24), 71–88. Hentet fra https://tidsskrift.dk/temp/article/view/132960